ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ)

akolouthies ekklisiasΙερές Aκολουθίες λέγονται οι τελετές ή οι προσευχές της Εκκλησίας μας, που γίνονται για τη δόξα του Θεού αλλά και για τη δική μας ωφέλεια. Λέγονται Ακολουθίες γιατί όσα γίνονται σε αυτές δεν είναι τυχαία, αλλά ακολουθούν ένα ορισμένο τρόπο και γίνονται σε ορισμένο χρόνο. Με τις Ιερές Ακολουθίες υμνούμε τον Θεό και δεχόμαστε την χάρη Του. Γι΄ αυτό και συμμετέχουμε σε αυτές με ευλάβεια, προσοχή και προσευχή !
Έχουμε Ιερές Ακολουθίες: α) τις τακτικές και β) τις έκτακτες.
Τακτικές λέγονται οι Ακολουθίες που γίνονται σε ορισμένο χρόνο και αποβλέπουν, συνήθως, να προετοιμάσουν τους πιστούς για τη Θεία Λειτουργία. Αυτές είναι ο Εσπερινός, το Μεσονυκτικό, ο Όρθρος, και οι Ώρες.
Α) Ο Εσπερινός, ο μικρός και ο μεγάλος Εσπερινός, ανάλογα με την εορτή που ακολουθεί. Λέγεται Εσπερινός γιατί γίνεται το εσπέρας, δηλαδή προς το βράδυ. Η δύση του ηλίου αποτελούσε τη λήξη της ημέρας και την αρχή της επόμενης. Αρχίζει με το «Ευλογητός ο Θεός…», ακολουθούν τροπάρια, αιτήσεις από τον Ιερέα, το «Φως ιλαρόν…» και τελειώνει με το «Νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα...», το απολυτίκιο και την απόλυση με το «Δι΄ ευχών».
Β) Το Μεσονυκτικό, σήμερα τελείται συνήθως στα Μοναστήρια, και γίνεται «εν τω μέσω της νυκτός». Περιλαμβάνει τροπάρια, ψαλμούς, ύμνους και ευχαριστήριες ευχές προς τον Θεό, που μας αξιώνει να δούμε το φως την νέας ημέρας. Διακρίνεται σε μεσονυκτικό της Κυριακής, του Σαββάτου, και της Σαρακοστής και του Πάσχα.
Γ) Ο Όρθρος. Μετά το Μεσονυκτικό ακολουθεί η Ακολουθία του Όρθρου, που περιλαμβάνει ψαλμούς, τροπάρια και ύμνους και αναφέρονται κυρίως στο εορταζόμενο άγιο της ημέρας ή της εορτής, αλλά και ύμνους προς τον Θεό και την Θεοτόκο. Έχουμε τον Όρθρο της Κυριακής, του Σαββάτου, της εορτής, της Σαρακοστής. Μετά το τέλος του Όρθρου, ακολουθεί η Θ. Λειτουργία που είναι και αυτή τακτική Ακολουθία και το Μυστήριο των Μυστηρίων.
Δ) Οι Ώρες, είναι Ακολουθίες που γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της ημέρας. Η πρώτη (Α΄) Ώρα γίνεται με το τέλος της Ακολουθίας του Όρθρου, η Τρίτη (Γ΄) Ώρα γύρω στις 9 το πρωί, η έκτη (Στ΄) Ώρα γύρω στις 12 το μεσημέρι και η ενάτη (Θ΄) Ώρα πριν τον Εσπερινό της επόμενης ημέρας, περίπου στις 3 το απόγευμα.
Είναι κατά βάσιν ψαλμοί και τροπάρια, που αναφέρονται στα γεγονότα του Πάθους του Κυρίου μας: «Κύριε ο το πανάγιόν σου πνεύμα εν τη Τρίτη ώρα τοις Αποστόλοις σου καταπέμψας...», «Ο εν έκτη ημέρα τε και ώρα τω Σταυρώ προσηλώσας...», «Ο εν τη ενάτη ώρα δι ημάς σαρκί του θανάτου γευσάμενος...».

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Ιουλίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
† Κατάθεση Τιμίας Ἐσθητός τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θοτόκου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

† Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνδρέου Κρήτης Ἰεροσολυμίτου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

† Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἰσαποστόλου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

† ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ Οίκουμενικής Συνόδου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

† Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου (Ἰερά Πανήγυρις)
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Προφῆτου Ἠλιοῦ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

† Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, (Ἰερά Πανήγυρις)
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίας Ἄννης»

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

† Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Μεγάλου και Ἰαματικοῦ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Ιουνίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
† ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἰλαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου, Γελασίου μάρτυρος
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
† Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
† ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἀκυλίνης μάρτυρος
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
† ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΨΥΧΟΣΣΑΒΑΤΟΥ, Λεοντίου καί τῶν σύν αὐτῷ
Ἐσπερινός - Τρισάγιο κεκοιμημένων για την ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
† ΨΥΧΟΣΣΑΒΑΤΟΝ, Ἰούδα Ἀποστόλου, Ὁσίου Παϊσίου Μεγάλου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
† ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία & Ἐσπερινός τῆς Γονυκλισίας στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
† Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Σαμψών ὁσίου Ξενοδόχου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
† Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Μαΐου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2 ΜΑΪΟΥ
† Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος»

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 3 ΜΑΪΟΥ
† Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
Ὄρθρος - Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στο Πανηγυρίζων Δεξιό κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΪΟΥ
† ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου Μεγαλομάρτυρος
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΪΟΥ
† ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἐπανακομιδῆ Τιμίας Κάρας Ἀποστόλου Τίτου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΪΟΥ
† ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Μιχαήλ Ἐπισκόπου, Μαρίας Μυροφόρου Κλωπα
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ
† ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ἐμελεῖας μητρός Μ.Βασιλεῖου, Ἰσαακίου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου 07.00΄ π.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 19.00΄ μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 19.00΄ μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 19.00΄ μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου 17.00΄ μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 19.00΄ μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 07.30΄ π.μ.
Ἀκολουθία τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου 19.00΄ μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τῆς Ἀποκαθηλώσεως 10.00΄ π.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου καὶ ἡ περιφορὰ αὐτοῦ 07.30΄ μ.μ.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΑΤΟ 1 ΜΑΪΟΥ
Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 07.30΄ π.μ.
Ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος 20.30΄ μ.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία 21΄.00 μ.μ.
Και ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὀρθρος καἰ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Απριλίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Τίτου ὁσίου, Θεοδώρας παρθενομάρτυρος
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ), Ζωσιμά ὁσίου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Εὐψυχίου μάρτυρος, Βαδίμου ὁσίου
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου Κλίμακος), Ἀντίπα ἐπισκ. Περγάμου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Εἰρήνης Χιοπολίτισσας, & συν αυτοίς μαρτ.
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας), Ἰωάννου & Ἀθανασίας ὁσίων
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ἐλισάβετ ὁσίας, Νικολάου νεομ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία Τρισάγιο των απανταχοῦ Κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
† ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία Τρισάγιο των απανταχοῦ Κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Μαρτίου 2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
† ΨΥΧΟΣΣΑΒΑΤΟ, Εὐρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία Τρισάγιο των απανταχοῦ Κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

† ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, Λαυρεντίου, ὁσίου Μεγάρων, Παύλου Οσίου ἀπλοῦ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

† ΤΥΡΙΝΗΣ, Εὐσχήμονος ἐπισκόπου Λαμψάκου, Βενεδίκτου ὁσίου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

† Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων, Κλαυδίας μαρτ.
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

† Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Θωμᾶ Κωνσταντινουπόλεως
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΠΕΜΤΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

† Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἐθνικη Ἐορτή)
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»
Ἐπιμνημόσυνη Δέησις στο Ἡρώω τῶν Πεσόντων


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

† Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ
Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

† Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγ. Παλαμᾶ), Ἱλαρίωνος νέου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Φεβρουαρίου 2021

ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
† ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό «Κοιμήσεως Θεοτόκου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

† ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στον Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

† ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ), Αὐξεντίου, Μάρωνος, Ἀβραάμ ὁσίων
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

† ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ, (Ἀρχή Τριωδίου), Τιμοθέου ὁσίου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

† ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, Βασιλείου ὁσίου ὁμολογητοῦ, Κυρράνης νεομάρτυρος
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός Ιανοταρίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία, Δοξολογία Νέου Ἔτους & Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ἐνορίας στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

† ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στον Ἱερό Ναό «Γενεσίου Θεοτόκου»


ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

† ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (Μέγας Ἀγιασμός)
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία & Μέγας Ἀγιασμός Θεοφανείων στον Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

† ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ Ἐπισκ.
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

† ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀντωνίου Μεγάλου, Γεωργίου νεομ., ἐξ Ἰωαννινων
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

† ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ, Ξένης ὁσίας, Νεοφύτου Ἐγκλειστοῦ, Βαβύλα ἱερομαρτυρος
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»


ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

† ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ, Κύρου & Ἱωάννου ἀναργύρων, Αρσενίου ὁσίου ἐν Πάτμῳ
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό «Ἁγίου Δημητρίου»

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 38 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
3612257
  • ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

    Τετάρτη
    8 Δεκεμβρίου

    Παταπίου, Σωφρονίου, Σωσθένους, Απολλώ, Καίσαρος, Επαφροδίτου και Κηφά