Κρητικό Αγιολόγιο

Κρητικό Ἁγιολόγιο

ianouarios

5 Ἰανουαρίου: Γρηγόριος, ὁ ἐν Ἀκρίτα, ὅσιος (820)
5 Ἰανουαρίου: Γεδεῶν ὁ Καρακαληνός, ὁ ἐν Τυρνάβω, ὁσιομάρτυς (1818). (Σέ ὁρισμένα ἁγιολόγια τῆς Κρήτης ἡ μνήμη τοῦ καταχωρίζεται στίς 30 Δεκεμβρίου)
11 Ἰανουαρίου: Νικηφόρος, ὁ ἐκ Κριτσᾶς Μεραμβέλου, νεομάρτυς (1832)
17 Ἰανουαρίου: Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης, ὁ ἐν Ράξω, ὅσιος (μετά τό 10ο αἵ.) (Τοπικά Ἁγιολόγια τῆς νήσου Κρήτης φέρουν τή μνήμη τοῦ ἐπίσης στίς 27 Νοεμβρίου)
17 Ἰανουαρίου: Γεράσιμος ὁ Παλλαδάς, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (Σέ κάποια Κρητικά Ἁγιολόγια ἡ μνήμη τοῦ καταχωρίζεται στίς 15 Ἰανουρίου.
22 Ἰανουαρίου: Ἰωσήφ ὁ Σαμάκος ὁ Ἠγιασμένος ἐξ Ἀζωκεράμου Σητείας, ὅσιος (1511)
29 Ἰανουαρίου: Ἰγνάτιος ὁ Σιναΐτης, ὅσιος (17ος αἰώνας)

febrouarios

3 Φεβρουαρίου: Σύναξις τῆς Θεοτόκου Βρεφοτρόφου, ἐν Ἁγίω Νικολάω Κρήτης
4 Φεβρουαρίου: Νικόλαος Στουδίτης, ἐκ Κυδωνίας, ὅσιος καί ὁμολογητής (868)
7 Φερβουαρίου: Γεώργιος Διβόλης, ἐξ Ἁλικιανού Κυδωνίας, νεομάρτυς (1866)

martios

15 Μαρτίου Μανουήλ, ἐκ Σφακίων, νεομάρτυς (1792)
17 Μαρτίου Παῦλος, ὁσιομάρτυς (8ος αἰώνας)
20 Μαρτίου Μύρων, ἐξ Ἡρακλείου, νεομάρτυς (1793)
31 Μαρτίου Θεόφιλος, μάρτυς καί οἱ σύν αὐτῶ (4ος αἰώνας)

aprilios

3 Ἀπριλίου: Ἰωσήφ, ὅσιος καί ὑμνογράφος (833)
7 Ἀπριλίου: Γεράσιμος Βυζάντιος, ὅσιος (1770)
Τρίτη της Διακαινησίμου: Ἀνάμνησις τοῦ ἐν τῷ ἔτει 1826 γενομένου θαύματος ἐν Ἠρακλείῳ, ὑπό τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ
Τετάρτη τῆς Διακινησίμου: Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη

maios

7 Μαΐου: Μαρίας Μεθυμοπούλας, ἐκ Φουρνής Μεραμβέλλου, νεομάρτυρος (1826)
14 Μαΐου: Μάρκος ὁ Κρής, νεομάρτυς (1643)
14 Μαΐου: Λεόντιος Β΄, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων (11ος αἰώνας)
15 Μαΐου: Ἀνάμνησις τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Τίτου ἐκ Βενετίας εἰς Ἡράκλειον (1966)
19 Μαΐου: Ἰωάννης «Ἀρναουτογιάννης», ἐν Γορτύνη, νεομάρτυς

iounios

9 Ἰουνίου: Πέντε Κανονικές Παρθένες (11ος αἰώνας)
23 Ἰουνίου: Ἐπίσκοποι Κρήτης (Γεράσιμος Κρήτης, Νεόφυτος Κνωσού, Ἰωακείμ Χερρονήσου, Γεράσιμος Ρεθύμνης, Καλλίνικος Κυδωνίας, Ἰερόθεος Λάμπης, Ζαχαρίας Σητείας, (ἡ μνήμη τοῦ Σητείας Ζαχαρία τιμᾶται στίς 26 Ἰουνίου ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας) Ἰωακείμ Πέτρας, Μελχισεδέκ Κισάμου, Καλλίνικος Διοπόλεως), νεομάρτυρες καί οἱ σύν αὐτοῖς (1821-1822)
25 Ἰουνίου: Μεθόδιος, ὁ ἐν Νυβρίτω Γορτύνης, ὅσιος (16ος αἰώνας)
28 Ἰουνίου: Σέργιος Νικητιάτης, ὁ Μάγιστρος, ὅσιος (9ος αἰώνας)

ioulios

Α΄ Κυριακή του Ἰουλίου: Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτη διαλαμψάντων Ἁγίων
2 Ἰουλίου: Σύναξις Εἰκόνος Παναγίας Ὀρφανῆς Ι.Μ. Ἀγκαράθου
4 Ἰουλίου: Ἀνδρέας, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ Ἱεροσολυμίτης (712)
5 Ἰουλίου: Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης, ὅσιος (10ος αἰώνας)
9 Ἰουλίου: Κύριλλος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης (3ος αἵ.). Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου φέρεται στό Κρητικό Ἁγιολόγιο, καθώς καί στήν πλειοψηφία τῶν Ἑορτολογίων στίς 14 Ἰουνίου.
9 Ἰουλίου: Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Λάμπης, νεοϊερομάρτυς (1793)
10 Ἰουλίου: Παρθένιος καί Εὐμένιος, οἱ ἐν Κουδουμά, ὅσιοι (1905, 1920)
11 Ἰουλίου: Μαρτύριος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης (;)
12 Ἰουλίου: Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος καί Ἀκάκιος ὁ νέος ἀσκητής, Μονῆς Τζαγκαρόλων Χανίων, ὅσιοι (17ος αἰώνας)
14 Ἰουλίου: Πέτρος ὁ νέος, Ἐπίσκοπος Κνωσού Κρήτης, ἱερομάρτυς (4ος αἰώνας)
14 Ἰουλίου: Τέσσερις Νεομάρτυρες (Ἐμμανουήλ, Ἀνεζίνα, Γεώργιος, Μαρία), ἐκ Μελισσουργεῖο Κισάμου (1681)
25 Ἰουλίου: Θεόδωρος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης

abgoustos

Σάββατο μετά τήν 6η Αὐγούστου: Σύναξις Εἰκόνος Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Ι.Μ. Ἀγκαράθου
7 Αὐγούστου: Ἰωσήφ ὁ Γεροντογιάννης, ἐν Καψά Σητείας, ὅσιος (1874)
8 Αὐγούστου: Μύρων, Ἐπίσκοπος Κρήτης (360)
11 Αὐγούστου: Σύναξις Παναγίας Ἐλεούσης
12 Αὐγούστου: Στρατιῶτες Δώδεκα, μάρτυρες (4ος αἰώνας)
16 Αὐγούστου: Νεομάρτυρες ἐκ Μουλίων Γορτύνης
17 Αὐγούστου: Εὐτυχίου ἐπισκόπου Γορτύνης, Εὐτυχιανοῦ & Κασσιανῆς, ὁσίων τῶν ἐν τή Ι. Μ. Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς (4ος αἰώνας)
Ἅ΄ Κυριακή μετά τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου: Μανουήλ καί Ἰωάννης, νεομάρτυρες
18 Αὐγούστου: Ματθαῖος, ἐκ Γερακαρίου Ἁμαρίου, νεομάρτυς (1697)
21 Αὐγούστου: Ἀθανάσιος Πατελάρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἐξ Ἀξού Μυλοποτάμου (1654)
23 Αὐγούστου: Χαραλάμπης ὁ ἐν Καλυβιανή, ὅσιος (1788)
25 Αὐγούστου: Τίτος Ἀπόστολος καί Ἅ΄ Ἐπίσκοπος Κρήτης (1ος αἰώνας)
Α΄ Κυριακή μετά τήν 25η Αὐγούστου: Σύναξις Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου

septembrios

1 Σεπτεμβρίου: Νικόλαος ὁ Κουρταλιώτης, ὅσιος (17ος αἰώνας)
2 Σεπτεμβρίου: Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης, ὅσιος (658)
4 Σεπτεμβρίου: Ἄνθιμος, ἐκ Κεφαλληνίας, ὁ νέος ἀσκητής, ὅσιος (1781)
11 Σεπτεμβρίου: Σύναξις Εἰκόνος Παναγίας τῆς Ἀντιφωνήτριας, Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης
15 Σεπτεμβρίου: Ἰωάννης, ὁ ἐκ Σφακίων, νεομάρτυς (1811)
18 Σεπτεμβρίου: Εὐμένιος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης (7ος αἰώνας)
20 Σεπτεμβρίου: Ἰωάννης ὁ Ξένος, ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς, ὅσιος (1027)
20 Σεπτεμβρίου: Ἰλαρίων, ὁ νέος, ἐξ Ἡρακλείου, ὁσιομάρτυς (1804)
24 Σεπτεμβρίου: Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παληανῆς
25 Σεπτεμβρίου: Σύναξις τῆς εὑρέσεως τῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας, Μοχοῦ

oktobrios

1 Ὀκτωβρίου: Παῦλος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης
7 Ὀκτωβρίου: Ἰωάννης Ἐρημίτης καί οἱ σύν αὐτῶ 98 θεοφόροι Πατέρες, ἐν Κυδωνία (1632)
8 Ὀκτωβρίου: Φίλιππος, Ἐπίσκοπος Γορτύνης (2ος αἰώνας)
10 Ὀκτωβρίου: Πινυτός, Ἐπίσκοπος Κνωσού (2ος αἰώνας)
11 Ὀκτωβρίου: Ἠλίας, Ἐπίσκοπος Γορτύνης & Ἰωάννης, Ἐπίσκοπος Ἀρκαδίας
13 Ὀκτωβρίου: Μελέτιος Πηγᾶς, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (1601)
17 Ὀκτωβρίου: Ἀνδρέας, ὁ ἐν Κρίσει, ὁσιομάρτυς (8ος αἰώνας.)
18 Ὀκτωβρίου: Ἰσίδωρος ἱερομάρτυς καί οἱ σύν αὐτῶ, ἐν Γορτύνη
20 Ὀκτωβρίου: Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνία, ὅσιος (1579)
20 Ὀκτωβρίου: Ἀνδρόνικος ὁ Κρής, ὁσιομάρτυς (8ος αἰώνας)
23 Ὀκτωβρίου: Σύναξις Ἁγίων Κρητῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
28 Ὀκτωβρίου: Τέσσερις Νεομάρτυρες (Ἀγγελής, Γεώργιος, Μανουήλ καί Νικόλαος), οἱ ἐν Ρεθύμνη μαρτυρήσαντες (1824)

noembrios

11 Νοεμβρίου: Μηνᾶς, μεγαλομάρτυς καί θαυματουργός
22 Νοεμβρίου: Ἄνθιμος Ἀθηνῶν, Πρόεδρος Κρήτης & ὁμολογητής (15ος αἰώνας)
26 Νοεμβρίου: Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε», ὁ ἐν Σπάρτη, ὅσιος (10ος αἰώνας)
27 Νοεμβρίου: Γρηγόριος Κλαζομένιος καί Γεράσιμος Εὐβοεύς, οἱ Σιναΐτες, ὅσιοι (10ος αἰώνας)

dekembrios

11 Δεκεμβρίου: Νικηφόρος ὁ Φωκᾶς, αὐτοκράτωρ ((996)
23 Δεκεμβρίου: Δέκα μάρτυρες (Γελάσιος, Εὐνικιανός, Εὔπορος, Θεοδοῦλος & Σατορνίνος ἐκ Γορτύνης, Ζωτικός ἐκ Κνωσού, Πόμπιος ἐκ Λεβῆνος, Ἀγαθόπους ἐκ Πανόρμου, Εὐάρεστος ἐξ Ἡρακλείου καί Βασιλείδης ἐκ Κυδωνίας), (250)


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 153 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5688621

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search