Αύγουστος

Ἁγία Βάσσα ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς (21 Αυγούστου)

7 Ἁγία Βάσσα, ἔζησε στά χρόνια τοῦ μεγάλου διώκτη τῶν χριστιανῶν, Διοκλητιανοῦ. Εἶχε παντρευτεῖ ἕνα εἰδωλολάτρη ἱερέα, τόν Οὐαλέριο καί εἶχε μαζί του τρία παιδιά, τόν Ἀγάπιο, τόν Θεόγνιο καί τόν Πιστό.
Ἦλθε ἡ στιγμή πού ἡ Βάσσα ἀσπάστηκε τόν χριστιανισμό μαζί μέ τά παιδιά της. Ὅταν τό ἔμαθε ὁ ἄντρας της, ἐξοργίστηκε καί προσπάθησε νά τούς μεταπείσει νά γυρίσουν πίσω στά εἴδωλα. Αὐτοί ἀρνήθηκαν καί μάλιστα προσπάθησαν νά τόν κάνουν καί αὐτόν χριστιανό. Αὐτός ἐξοργίστηκε τόσο καί ἀποφάσισε νά τούς καταδώσει στόν ἀνθύπατο Βικάριο, ὁ ὁποῖος διέταξε τήν σύλληψη καί τό βασανισμό τους.
Πρῶτος μαρτύρησε, μέ πολλά φρικτά βασανιστήρια, ὁ πρωτότοκος Θεόγνιος, ὁμολογώντας γιά τόν Χριστό. Οἱ ὑπόλοιποι ρίχτηκαν στήν φυλακή. Ἀλλά ἐπειδή δέν ἔπεσε τό φρόνημά τους, συνέχισαν βασανίζοντας τόν Ἀγάπιο, τόν οποίο σκότωσαν γδέρνοντάς του τό δέρμα. Τό μαρτύριο ἦταν φρικτό ἀλλά ὁ νέος δέν σταμάτησε οὔτε μία στιγμή νά δοξολογεῖ τόν Θεό. Τόν ἄλλο γιό, τόν Πιστό, τόν ἀποκεφάλισαν. Τήν Ἀγία τήν ἄφησαν ἐλεύθερη. Συνελήφθη ὅμως ἀργότερα ἀπό τόν ἔπαρχο τῆς Κυζίκου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τήν ὑπέβαλε σέ πολλά βασανιστήρια στό τέλος τήν ἀποκεφάλισε, γιά νά κερδίσει κι αὐτή, ὅπως ἐνωρίτερα τά παιδιά της, τόν αμάραντο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ὡς καλλίτεκνος μήτηρ τῇ Τριάδι προσήγαγες, Βάσσα Ἀθληφόρε θεόφρον, τούς καρπούς τῆς κοιλίας σου, Θέογνιον Ἀγάπιον Πιστόν, ἀθλήσαντας τῷ λόγῳ σου στερρῶς· μεθ’ ὧν θείας ἀπολαύουσα χαρμονῆς, σῶζε τούς ἐκβοῶντάς σοι· δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Σολομονῆς προσεπιβαίνουσα τοῖς ἴχνεσι
Τοῦ μαρτυρίου τοῖς ἀγῶσι παρεθάρρυνας
Τῶν υἱῶν σου τήν τριάδα, Βάσσα Θεόφρον·
Ἀλλ’ ὡς πάντα ὑπερβᾶσα τά ἐπίπονα
Ἐπωδύνων πειρασμῶν ἀπελευθέρωσον
Τούς βοῶντάς σου, χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.

Μεγαλυνάριον.
Βάσις πρός ἀγῶνας μαρτυρικούς, Βάσσα ἀνεδείχθης, τῶν υἱῶν σου τῶν εὐκλεῶν· λόγῳ γάρ καί ἔργῳ, αὐτούς ἐνδυναμοῦσα, σύν τούτοις ἐδοξάσθης, στερρῶς ἀθλήσασα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 51 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5686126

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search