Δεκέμβριος

Προφήτης Ἀγγαῖος (16 Δεκεμβρίου)

ProfitisAgeos10αταγόταν ἀπό τήν ἱερατική φυλή τοῦ Λευΐ καί εἶναι ὁ 10ος τῶν μικρῶν λεγόμενων προφητῶν. Γεννήθηκε στήν Βαβυλώνα, ὅταν διαρκοῦσε ἡ αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων. Ὁ Ἀγγαῖος ἦταν αὐτός, πού μαζί μέ τόν Προφήτη Ζαχαρία ἀναθέρμαναν τόν ζῆλο τῶν Ἰουδαίων γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.
Τό προφητικό βιβλίο τοῦ Ἀγγαίου εἶναι χωρισμένο σέ δύο κεφάλαια καί ἔχει ἁπλό καί αὐστηρό ὕφος. Ἐπειδή ὁ Ἀγγαῖος καταγόταν ἀπό λευϊτική οἰκογένεια, ὅταν πέθανε, τάφηκε στά μνήματα τῶν ἱερέων.
Νά ὅμως καί τί συμβουλεύει στούς ἱερεῖς: «Οὕτως πάντα τά ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν, καί ὃς ἐάν ἐγγίση ἐκεῖ, μιανθήσεται ἕνεκεν τῶν λημάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν». Ἔτσι, λέει ὁ Ἀγγαῖος, συμβαίνει μέ ὅλα τά ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν. Ὅποιος Ἱερέας δηλαδή, εἶναι μολυσμένος ἀπό δωροδοκίες πού πῆρε πρωί – πρωί, ἢ ἀπό ἄλλες ἁμαρτίες καί παρακοές πού διέπραξε, ἂν ἀγγίξει τό θυσιαστήριο θά τό μολύνει. Ἡ προσφορά του δηλαδή, θά θεωρηθεῖ μολυσμός.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Προφήτης θεόληπτος, οἷα θεράπων Θεοῦ, τῷ κόσμῳ ἐνδέδειξαι, ἀνακαθάρας τόν νοῦν, Ἀγγαῖε πανεύφημε, ὅθεν ἑορταζόντων, ἔνθα πέφυκεν ἦχος, ἤρθης ὡς ἑορτάζων, ἐν Θεῷ φερωνύμως· ᾧ πρέσβευε θεηγόρε, σώζεσθαι ἅπαντας.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Καταυγασθείς τῇ ἐλλάμψει τοῦ Πνεύματος, προφητικῶς διαλάμπεις τοῖς πέρασι, καί τύποις τρανώσας τά μέλλοντα, περιφανής διά βίου γεγένησαι, Ἀγγαῖε Προφῆτα θεόσοφε.

Μεγαλυνάριον.
Ἄγγος χαρισμάτων προφητικῶν, Ἀγγαῖε Προφῆτα, ἀνεδείχθης δι’ ἀρετῶν, ἐξ ὧν κἀμοί μάκαρ, μετάδος οὐρανόθεν, ἵνα πρός σωτηρίας, τρίβων ἀφίκωμαι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 164 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5686181

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search