Ιανουάριος

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης (12 Ιανουαρίου)

Panagia_Galaktotrofousa7 ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης, βρισκόταν ἀρχικά στή Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα στά Ἱεροσόλυμα. Κατά τόν 13ο αἰώνα μ.Χ. ἐπισκέφθηκε τή Λαύρα ὁ Ἅγιος Σάββας, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Σερβίας († 14 Ἰανουαρίου), στόν ὁποῖο ἀναφέρθηκε παράδοση σωσμένη στό μοναστήρι, κατά τήν ὁποία ὁ Ὅσιος Σάββας εἶχε πεῖ ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης θά δωριζόταν στόν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Σερβίας. Ἔτσι τοῦ χάρισαν τήν ἁγία εἰκόνα. Ὁ Ἅγιος Σάββας τήν πρόσφερε στή Μονή Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τήν θείαν σου Εἰκόνα ὡς τῆς δόξης σου σκήνωμα, Γαλακτοτροφοῦσα Παρθένε, προσκυνοῦντες δοξάζομεν· ἐκ ταύτης γάρ πηγάζεις μυστικῶς, τό γάλα τῶν ἀΰλων δωρεῶν, καί ἐκτρέφεις τάς καρδίας καί τάς ψυχάς, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοι· δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τοῖς θαυμασίοις σου, δόξα τῇ πρός ἡμᾶς σου ἀφάτῳ χρηστότητι.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Τήν μητρικῶς θηλάζουσαν ὥσπερ βρέφος, τόν ἐξ αὐτῆς ἀνερμηνεύτως γεννηθέντα, τήν μόνην Θεοτόκον ὑμνήσωμεν, τήν γαλακτοτροφοῦσαν Χριστόν τόν Θεόν ἡμῶν· πολλῶν γάρ κινδύνων ἡμᾶς ῥύεται.

Μεγαλυνάριον.
Γαλακτοτροφούσης τήν ἱεράν, καί σεπτήν Εἰκόνα, προσκυνήσωμεν ἀδελφοί· χάριν γάρ βλυσταίνει, ἀρρήτου συμπαθείας, καί θάλπει τάς καρδίας, καί τάς ψυχάς ἡμῶν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 86 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5675927

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search