Ὅσιος Θεοδόσιος Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντος (11 Ιανουαρίου)

15 Ὅσιος Θεοδόσιος καταγόταν ἀπό τό χωριό Κορησσός Καστορίας καί γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἦταν ἀδελφός τοῦ Ὁσίου Διονυσίου († 25 Ἰουνίου), ἱδρυτοῦ τῆς Σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἁγίου Ὄρους.
Ὁ Ὅσιος ἔγινε μοναχός στήν Μονή Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί μετά τήν κοίμηση τοῦ ἡγουμένου διετέλεσε ἡγούμενος αὐτῆς. Κάποια μέρα ἐπέδραμαν κατά τοῦ αἰγιαλοῦ τῆς Μονῆς Τοῦρκοι πειρατές, οἱ ὁποῖοι ἀπήγαγαν τόν Ὅσιο ὡς αἰχμάλωτο στήν Βιθυνία. Κατάφερε νά ἐλευθερωθεῖ καί ἦλθε στήν Κωνσταντινούπολη. Μέ τήν προτροπή τοῦ Πατριάρχη Καλλίστου, μέ τόν ὁποῖον συνδεόταν πνευματικά, ἀναλαμβάνει ἡγούμενος τῆς περίφημης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Μαγγάνων. Γιά τήν ἀρετή του καί τήν ὁσιότητα τοῦ βίου του ἐξελέγη, τό 1370, Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντος.
Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος κοιμήθηκε μέ εἰρήνη περί τό ἔτος 1392.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx