Ιούλιος

Αγία Μαρίνα ἡ Μεγαλομάρτυς 17 Ιουλίου

AgiaMarina3εννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Κλαυδίου τοῦ Β’, τό 270 μ.Χ. Λίγες μέρες μετά τή γέννησή της, ἡ μητέρα της πέθανε, καί ὁ πατέρας της Αἰδέσιος, πού ἦταν Ἱερέας τῶν εἰδώλων, τήν ἀνέθεσε σέ μία χριστιανή γυναίκα, ἀπό τήν ὁποία ἡ Μαρίνα διδάχθηκε τόν Χριστό.
Ὅταν ἔγινε 15 χρονῶν, ἀποκαλύπτει στόν πατέρα της ὅτι εἶναι χριστιανή. Ἔκπληκτος αὐτός ἀπ’ αὐτό πού ἄκουσε, μέ μίσος τήν διέγραψε ἀπό παιδί του. Τό γεγονός αὐτό, μαθεύτηκε ἀμέσως καί ἔτσι ὁ ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς διέταξε νά τήν συλλάβουν καί νά τήν φέρουν ἐνώπιόν του. Ἀμέσως θαμπώθηκε ἀπό τήν ὀμορφιά της. Τήν ρώτησε ποία εἶναι καί ποία εἶναι ἡ πίστη της καί αὐτή τοῦ ἀπάντησε ὅτι ὀνομάζεται Μαρίνα καί εἶναι χριστιανή καί ὅτι εἶναι γέννημα θρέμμα τῆς Πισιδίας. Τότε ὁ ἡγεμόνας προσπάθησε νά τήν πείσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της. Ἡ Ἁγία ὅμως δέν δέχτηκε.
Γιά τό λόγο αὐτό ὁ τύραννος πρόσταξε καί τήν ὑπέβαλαν σέ βασανιστήρια φρικτά καί ἀφοῦ τίς κατέσκισαν τίς σάρκες, τήν ἔριξαν στήν φυλακή.
Μέσα στήν φυλακή μάλιστα συνέβη τό ἑξῆς: ὁ διάβολος μεταμορφωμένος σέ ἄγριο δράκοντα, προσπάθησε νά κάνει τήν Ἁγία νά φοβηθεῖ. Αὐτή ὅμως προσευχήθηκε στόν Θεό καί ἀμέσως ὁ δράκοντας ἄλλαξε μορφή καί ἔγινε ἕνας μαῦρος σκύλος καί τότε ἡ Ἁγία ἅρπαξε ἕνα σφυρί καί χτυπώντας τον στό κεφάλι καί τήν ράχη τόν ταπείνωσε. Στή συνέχεια ὁ ἡγεμόνας διέταξε καί τήν ἔφεραν πάλι μπροστά του. Παρά τίς πιέσεις του, ἡ Ἁγία παρέμεινε ἀκλόνητη.
Ἔτσι ὑποβλήθηκε σέ νέα βασανιστήρια μέχρι πού ἀποκεφαλίστηκε λαμβάνοντας τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τήν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες, καί ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τόν γάρ ἀόρατον ἐχθρόν, κατεπάτησας στερρῶς, ὀφθέντα σοι Ἀθληφόρε. Καί νῦν πηγάζεις τῷ κόσμῳ, τῶν ἰαμάτων τά χαρίσματα.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη παρθένε, ἀκηράτοις στέμμασιν, ἐστεφανώθης Μαρίνα· αἵμασι, τοῦ μαρτυρίου δέ φοινιχθεῖσα, θαύμασι, κατελαμπρύνθης τῶν ἰαμάτων, καί τῆς νίκης τά βραβεῖα, ἐδέξω Μάρτυς, χειρί τοῦ Κτίστου σου.

Μεγαλυνάριον
Τήν λαμπάδα πάντες τήν φαεινήν, καί τῆς παρθενίας, τόν ἀσύληπτον θησαυρόν, τήν νύμφην Κυρίου, καί ἄσπιλον ἀμνάδα, Μαρίναν τήν ἁγίαν, ὕμνοις τιμήσωμεν.

 

AgiaMarina

 

Η Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Άνδρου

 

Το έργο της Μονής και τα θαύματα της Αγίας Μαρίνας

 

Το κάτασπρο σαν περιστέρι Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας απέναντι από τα Αποίκια της Άνδρου όπου βγαίνει το φημισμένο νερό Σάριζα, χρονολογείται από το 1325 μ.Χ, όταν στην περιοχή Λίτρες παρουσιάζεται θαυματουργικά η Αγία Μαρίνα σε γέροντα ασκητή και του υποδεικνύει να βρει την κεκρυμμένη εικόνα της σε μια σχισμή ενός βράχου, όπως και έγινε! Μάλιστα ο Αυτοκράτορας Εμμανουήλ Β΄ Κομνηνός βοηθά οικονομικά και έτσι ιδρύεται η Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Άνδρου!
Κατά τον 16ο αιώνα, το Μοναστήρι καίγεται τρεις φορές κατά τις επιδρομές πειρατών με αποτέλεσμα να χάσει την παλιά αίγλη και να φτάσει το 1743 σε παρακμή με πέντε υπέργηρους μοναχούς. Τότε επεμβαίνει και πάλι η Αγία Μαρίνα και με νέο θαύμα φέρνει στη Μονή της τον Ιερομόναχο Σωφρόνιο, ο οποίος κάτω από συνεχή θαύματα και οράματα παραμένει και πουλώντας την περιουσία του στην Πελοπόννησο ανακαινίζει το Μοναστήρι και το μετατρέπει σε γυναικεία Μονή το 1746 μ.Χ. Τότε πολλές αρχοντοπούλες της Άδρου ενδύονται το Αγγελικό Σχήμα με αποτέλεσμα ο αριθμός των Μοναζουσών να φτάσει τις εκατόν! Σε μια εποχή που το Γένος αναφωτιζόταν απ΄ άκρη σε άκρη από το φλογερό κήρυγμα του Πατρός Κοσμά του Αιτωλού!
Η αίγλη της Ορθόδοξης Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας, αλλά και τα περίφημα εργόχειρα των εργαστηρίων αργυροποιείας, χαρακτικής και μεταξιού της, απλώνουν τότε τη φήμη της παντού!

Διάταγμα κλεισίματος των Ιερών Μονών
Βαυαροκρατία – Μάουερ

Έρχεται ο Εθνικός ξεσηκωμός στα 1821 και ο επικός αγώνας αρχίζει. Όμως η διχόνοια, αυτό το εργαλείο που έχουν ανακαλύψει οι δυνάμεις για να αποδυναμώνουν και να ελέγχουν τους Έλληνες, όπλισε και δολοφόνησε τον ευσεβή και εργατικό πρώτο Έλληνα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής, ανυπέρβλητη ως τώρα! Έτσι μας έφεραν τον ανήλικο Όθωνα και την τυραννική Αντιβασιλεία του Μάουερ και των άλλων, τη Βαυαροκρατία και τη βαυαροδουλεία, που προσπάθησε με κάθε τρόπο να χτυπήσει τις ρίζες του δέντρου! Έφτασε μάλιστα στο σημείο όχι μόνο να φυλακίσει σαν κακούργο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αλλά και να κλείσει με διάταγμα όλα σχεδόν τα Ορθόδοξα Ιερά Μοναστήρια του ελεύθερου Ελληνικού κράτους!!! Γράφει γι΄ αυτό ο Μακρυγιάννης: «Διέλυσαν τα μοναστήρια. Σύμφωνα με τους Μπαυαρέζους και πούλαγαν τα δισκοπότηρα κι όλα τα Ιερά εις το παζάρι. Και τα ζωντανά διά δίχως τίποτα. Αφάνισαν όλως διόλου τα μοναστήρια και οι καημένοι οι καλόγεροι που αφανίστηκαν εις τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους, όπου αυτά τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της επανάστασης μας»!
Γι΄αυτό και ένας από τους αμετάθετους όρους που έβαλε ο Μακρυγιάννης και οι άλλοι στο Σύνταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου ήταν ο σεβασμός στην Ορθοδοξία, με το περίφημο προοίμιο, «Εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος», αλλά και με το άρθρο 40, που όριζε πως ο εκάστοτε διάδοχος του θρόνου έπρεπε υποχρεωτικά να ήταν Ορθόδοξος.

Κλείνουν το Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας
Έτσι λοιπόν, με διάταγμα του υπό κηδεμονία Όθωνα, δια του Βαυαρού Υπουργού Εσωτερικών της «Ελλάδος» Μάουερ, δίδοντα η ανατριχιαστική και αντίχριστη εντολή των προτεσταντών να κλείσουν 417 Μοναστήρια, να δημευθεί η περιουσία τους και οι Μοναχοί και οι Μοναχές να μετατεθούν στα ελάχιστα Μοναστήρια που θα παρέμειναν ή να κοσμοποιηθούν με το ζόρι! Ήταν το τρομερό 1833 μ.Χ.!
Τότε ακριβώς κλείνουν και την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας Άνδρου! Την θαυματουργική εικόνα της Αγίας την αγοράζει στην αναγκαστική δημοπρασία η ιστορική οικογένεια Εμπειρίκου για να την διασώσει! Η οικογένεια αυτή τοποθετεί την εικόνα στον Ιερό Ναό της Χώρας Άνδρου, στην Παναγιά, όπου παρέμεινε για 146 χρόνια!!! Το Μοναστήρι μετατρέπεται σε στάβλο και τα κτίρια ισοπεδώνονται…

Το κάλεσμα ενάμιση αιώνα μετά!
Πέρασε από τότε σχεδόν ενάμιση αιώνας… Ξαφνικά μια μέρα του 1975, ο Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου Δωρόθεος, περνώντας από τα ερείπια του Μοναστηριού ζητά με πόνο ψυχής από το Διάκονο του Κυπριανό να αναστηλώσει τη Μονή! Εκείνος αρνείται έχοντας άλλα σχέδια, αλλά δέχεται την επίσκεψη της Αγίας Μαρίνας, που του εμφανίζεται την ίδια εκείνη νύχτα σε όραμα και του λέει: «Είμαι η Μαρίνα και οι δύο αδελφές μου, είναι η Παρασκευή και η Αικατερίνα που συγκατοικούν με εμένα στο Μοναστήρι. Το διάταγμα του Όθωνα μας πέταξε έξω και μένουμε λίγο πιο πάνω από το Μοναστήρι και θα έλθουμε πάλι εδώ να κατοικήσουμε! Εμένα δε, θα με βλέπεις κάθε μέρα! Μαζί θα αγωνισθούμε να αναστηλώσουμε το Μοναστήρι. Να δεχθείς λοιπόν, την εντολή του Δεσπότη σου. Τ΄ άκουσες Κυπριανέ;»!
Ο νυν Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κυπριανός Χειμώνας, υπάκουσε αμέσως την Αγία και από την επομένη με το φτυάρι και το καρότσι, αγωνίστηκε επί πέντε χρόνια για να ξεμπαζώσει και να αναστήσει την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Άνδρου, όπου από το 1976 θησαυρίζεται και η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας.
Στο ίδιο Μοναστήρι θησαυρίζεται και άλλη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, στην οποία ανθούν θαυματουργικά ξερά κλαδιά από κρίνα, κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου! Τα κάτασπρα κρινάκια μπορεί να τα μετρήσει και να τα αγγίξει και ο πλέον δύσπιστος! Παρόμοιο θαύμα συμβαίνει και σε εικόνα – τοιχογραφία της Παναγίας στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, επίσης στην Άνδρο!
Η Αγία μαρτύρησε στις 17 Ιουλίου του 286 μ.Χ. μόλις δεκαέξι ετών.
Τα Άγια Λείψανά της φυλάσσονταν ως το 1230 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη. Τη χρονιά εκείνη τα έκλεψαν οι παπικοί και τα πήγαν στη Βενετία.
Στην Άνδρο βρίσκεται το δακτυλάκι της Αγίας Μαρίνας, όπου εκατοντάδες πιστοί κάθε χρόνο έρχονται να το ασπαστούν και να προσκυνήσουν τη θαυματουργή της εικόνα.

Πηγή: http://vatopaidi.wordpress.com


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 104 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5687870

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search