Ιούλιος

Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Νέος ὁ Καρπενησιώτης (3 Ιουλίου)

19ό Καρπενήσι, καί συγκεκριμένα τό χωριό Μέγα, εἶναι ὁ τόπος ὅπου γεννήθηκε ὁ νέος Ὁσιομάρτυρας Γεράσιμος, καί κατά κόσμον Γεώργιος.
Ἕνδεκα χρονῶν, πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη καί παρέμεινε κοντά σέ ἕναν παντοπώλη. Κάποια μέρα, μετέφερε πάνω στό κεφάλι του ἕνα χάλκινο δίσκο, πού εἶχε πινάκια γεμάτα πηγμένο γάλα. Σέ κάποια στιγμή ὅμως γλίστρησε, τοῦ ἔπεσε ὁ δίσκος μέ τά πινάκια καί τοῦ ἔσπασαν ὅλα. Καί ἐνῷ ἔκλαιγε μέσα στό δρόμο γιά τή δυστυχία πού τόν βρῆκε, τόν πῆρε κοντά της μιά ἐπίσημη Ὀθωμανίδα κυρία, πού τόν παρηγόρησε. Στήν συνέχεια μέ διάφορες περιποιήσεις, τόν ξεγέλασε καί κατάφερε νά τόν ἐξισλαμίσει.
Μετά ἀπό πολλά χρόνια ὁ Γεώργιος, κατάλαβε τό ἁμάρτημά του καί ἔφυγε γιά τήν πατρίδα του. Ἀργότερα πῆγε στό Ἅγιο Ὅρος, ἐκάρη μοναχός καί ὀνομάστηκε Γεράσιμος. Ἐπιθυμώντας ὅμως τό μαρτύριο, ἐπέστρεψε στή βασιλεύουσα καί ἀποκήρυξε τόν Ἰσλαμισμό.
Κατόπιν μπροστά στόν πρώην κύριό του, κήρυξε μέ θάρρος τήν πίστη του στόν Χριστό. Παρά τίς κολακεῖες καί τά βασανιστήρια, ὁ Γεράσιμος ἔμεινε ἀμετακίνητος στήν πίστη του. Τότε, στίς 3 Ἰουλίου 1812 τόν ἀποκεφάλισαν στό Μπαμπά Χουμάϊ τῆς Κωνσταντινούπολης. Τότε ἦταν 25 χρονῶν.
Τό λείψανο τοῦ Ἁγίου, ἐνταφιάστηκε στήν ἀρχή στό νησί Πρώτη. Ἀργότερα μεταφέρθηκε στή Μονή τοῦ Προυσοῦ στό Καρπενήσι.
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου βρίσκεται τυπωμένη στήν Ἀκολουθία του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Τοῦ Μεγάλου Χωρίου ἔνθεον βλάστημα, Εὐρυτανίας δέ γέρας καί ἐγκαλλώπισμα, καταισχύνας τόν ἐχθρόν στερρᾷ ἀθλήσει σου, Ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἀνεδείχθης ἀληθῶς Γεράσιμε Ἀθλοφόρε. Διό μή παύσῃ πρεσβεύων, ὑπέρ τῶν πίστει εὐφημούντων σε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀστήρ νεόφωτος τήν Ἐκκλησίαν, καταυγάζεις Ἅγιε, ἀθλητικαῖς μαρμαρυγαῖς, Ὁσιομάρτυς Γεράσιμε, καταπαλαίσας ἐχθρόν τόν ἀλάστορα.

Μεγαλυνάριον.
Ἤθλησας νομίμως ὑπέρ Χριστοῦ, καί διπλῶν βραβείων, ἠξιώθης περιφανῶς· ἐντεῦθεν τό Μέγα, Χωρίον ἡ πατρίς σου, ἐν σοί Ὁσιομάρτυς, χαίρει Γεράσιμε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 192 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5591292

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search