Ιούλιος

Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Νέος Ὁσιομάρτυρας ἀπὸ τὰ Βρύουλλα ἢ Βουρλά (11 Ιουλίου)

3εννήθηκε ἀπό φτωχούς ἀλλά εὐσεβεῖς γονεῖς στά Βρύουλλα ἢ Βουρλά τῆς Ἐφέσου καί ὀνομαζόταν Νικόλαος. Ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα καί 17 ἐτῶν μπῆκε μέ μισθό στήν ὑπηρεσία κάποιου ἀγά.
Μαζί μέ ἄλλους ἕξι νέους χριστιανούς, ἐξαπατήθηκε ἀπό τούς Τούρκους καί ἐξισλαμίστηκε, διότι πίστεψαν ὅτι οἱ γονεῖς τους πέθαναν ἀπό κάποια ἐπιδημία.
Ὅταν ὅμως ὁ Νικόλαος γύρισε στά Βουρλά, πληροφορήθηκε ὅτι ἡ μητέρα του ζοῦσε καί ἔτρεξε μέ χαρά κοντά της. Ἡ εὐσεβής μητέρα, ὅταν εἶδε μέ τούρκικα ροῦχα τόν γιό της, τόν ἔδιωξε λέγοντάς του ὅτι, ἐγώ δέν γέννησα Τοῦρκο ἀλλά Νικόλαο Χριστιανό. Τότε ὁ Νικόλαος κατάλαβε τό ἁμάρτημά του καί μετά ἀπό ἕνα ταξίδι στή Σμύρνη, Βλαχία καί πάλι στή Σμύρνη, ἐξομολογήθηκε σ’ ἕναν Ἁγιορείτη μοναχό, καί μέ τήν εὐλογία του πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ κατέληξε στήν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας, κοντά στόν πατριώτη του μοναχό Χατζῆ Στέφανο, ὅπου ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα Νεκτάριος.
Ἀλλά ὁ πόθος τοῦ μαρτυρίου ἔκαιγε μέσα στήν καρδιά του. Ἔτσι μέ τίς εὐλογίες τοῦ πνευματικοῦ του ἔφυγε νά μαρτυρήσει, μέ τή συνοδεία τοῦ ὁσιοτάτου χειραγωγοῦ του, Στεφάνου. Ὅταν ἔφτασαν στήν πατρίδα τους τά Βουρλά, ὁ Νεκτάριος παρουσιάστηκε στόν κριτή καί ἀφοῦ ἔριξε τό φέσι του κατά γῆς εἶπε: «Πάρτε τά σημάδια τῆς πίστης σας, ἐγώ χριστιανός Νικόλαος γεννήθηκα καί χριστιανός θέλω νά πεθάνω».
Παρά τίς ὅλες κολακεῖες καί τά βασανιστήρια, ὁ Νεκτάριος ἔμεινε ἀμετακίνητος στήν πίστη του. Ἔτσι τόν ἀποκεφάλισαν στίς 11 Ἰουλίου 1820.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Βρυούλλων ἀγλάϊσμα, καὶ ἀντιλήπτωρ θερμός, ἐδείχθης Νεκτάριε, ὡς Ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ, ἐσχάτοις ἐν ἔτεσι· σὺ γὰρ καλῶς ἀσκήσας, ἐν τῷ ὄρει τοῦ Ἄθω, ἤθλησας θεοφρόνως, καὶ καθεῖλες τὸν ὄφιν· διὸ σὲ Ὁσιομάρτυς, πόθω γεραίρομεν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ θεῖον νέκταρ, τῇ ἐν τῷ Ἄθῳ ἐναρέτῳ ζωῇ σου, ἐν τῇ ψυχῇ δεξάμενος Νεκτάριε, ἔδραμες πρὸς ἄθλησιν, στερροτάτῃ καρδίᾳ καὶ Χριστὸν ἐδόξασας, τοῖς σεπτοῖς σου ἀγῶσι, καὶ παρ’ αὐτοῦ ἀξίως δοξασθείς, ὑπὲρ τοῦ κόσμου, πρεσβεύεις ἑκάστοτε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὁ Βρυούλλων θεῖος βλαστός, ὁ νέκταρ πηγάζων, ταῖς καρδίαις τῶν εὐσεβῶν, ἀγάπης τῆς θείας, τῶν πόθῳ σε τιμώντων, σοφὲ Ὁσιομάρτυς, θεῖε Νεκτάριε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5686106

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search