Ιούλιος

Ἁγία Βερονίκη (12 Ιουλίου)

7 Ἁγία Βερονίκη, ἔζησε καί ἔδρασε γιά τήν χριστιανική πίστη στήν πόλη Πανεάδα. Ἀξιώθηκε μάλιστα νά συναντήσει τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος τήν θεράπευσε ἀπό τήν βασανιστική αἱμορραγία πού εἶχε. Γιά νά τιμήσει καί νά εὐχαριστήσει λοιπόν τόν Κύριο, ἔκανε ἕναν ἀνδριάντα τοῦ Χριστοῦ γιά νά τόν τιμοῦν καί προσκυνοῦν οἱ πιστοί.
Μετά ἔγινε μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καί ἀπεβίωσε σέ βαθιά γεράματα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Εὑροῦσα τήν ἴασην, παρά Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτόν ἐθεράπευσας, δι’ ἐναρέτου ζωῆς, καί βίου σεμνότητος· ὅθεν τῆς οὐρανίου, μετασχοῦσα εὐκλείας, πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, Βερονίκη Ἁγία, ὑπέρ τῶν εὐφημούντων, τά σά προτερήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῷ Χριστῷ προσέδραμες, θερμῇ τῇ πίστει, καί τυχοῦσα πάνσεμνε, τῆς θεραπείας παρ’ αὐτοῦ, δι’ ἀρετῆς κατηξίωσαι, ὦ Βερονίκη τῆς ἄνω λαμπρότητος.

Μεγαλυνάριον.
Χάριτος τυχοῦσα παρά Χριστοῦ, βίον Βερονίκη, ἐβιώσω θεοφιλῆ, οὗπερ ἐν ταῖς τρίβοις, ὀδήγει ταῖς λιταῖς σου, τούς τῇ θερμῇ πρεσβείᾳ σου καταφεύγοντας.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 359 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5591205

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search