Ὁσία Ἰωάννα ἡ Μυροφόρος (27 Ιουνίου)

7 Ὁσία Ἰωάννα ἡ Μυροφόρος ἦταν σύζυγος τοῦ Χουζᾶ, ἐπιτρόπου τοῦ Ἡρώδη, καί διακονοῦσε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό μαζί μέ τίς ἄλλες Μυροφόρες γυναῖκες. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx