Ἅγιος Νέστωρ ὁ Μάρτυρας (5 Μαρτίου)

15 Ἅγιος Νέστωρ ἦταν πατέρας τοῦ Ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Σύζυγός του ἦταν ἡ Νάδα. Στήν ἀρχή ἦταν εἰδωλολάτρες. Ὅμως μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ υἱός του Ἅγιος Κόνων τούς ὁδήγησε στήν Χριστιανική πίστη καί τούς βάπτισε.
Ὁ Ἅγιος Νέστωρ μαρτύρησε λαμβάνοντας τό στέφανο τῆς δόξης τοῦ Κυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx