Οκτώβριος

Ὁσία Παρασκευὴ ἡ Νέα (14 Οκτωβρίου)

OsiaParaskevi10αταγόταν ἀπό τούς Ἐπιβάτες τῆς Θράκης.
Ἀπό μικρή ἔκανε ἀγαθοεργίες καί ὅταν μεγάλωσε ἔφυγε ἀπό τό πατρικό της σπίτι καί πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά προσκυνήσει τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων.
Ἀπό ἐκεῖ ἀναχώρησε στήν Ἡράκλεια τοῦ Πόντου, ὅπου γιά πέντε χρόνια εἶχε ἀναλάβει τήν περιποίηση κάποιου ναοῦ. Κατόπιν ἔφυγε στούς Ἁγίους Τόπους καί ἐγκαταστάθηκε σέ μία γυναικεία Μονή, ὅπου γιά ἀρκετά χρόνια ἀσκήθηκε στήν ἀρετή.
Ἔπειτα ἀναχώρησε πάλι στήν Κωνσταντινούπολη καί ἀπό ἐκεῖ στήν Καλλικράτεια τῆς νοτιοανατολικῆς Θράκης, ὅπου παρέμεινε δύο χρόνια στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἐκεῖ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
Τήν ἀκολουθία της συνέγραψε ὁ Συρίγος Μελέτιος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Ἐν Ἰορδάνῃ.
Τῆς χαμαιζήλου τρυφῆς σοφῶς τήν ἀπόλαυσιν, ὑπεριδοῦσα πρός θεῖα ἤρθης σκηνώματα, καί τῶν ἰάσεων τοῖς πιστοῖς πηγήν κατέλιπες, τό ἱερόν σου σκῆνος Μῆτερ πανεύφημε, Ἐπιβατῶν τό καύχημα τό σεπτόν, καί βεβαία προστάτις Παρασκευή. Μή παύσῃ θερμῶς Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ὥσπερ βλάστημα θεῖον Ἐπιβάται τιμῶσί σε, καί ἡ Καλλικράτεια Μῆτερ ὡς προστάτιν καί ἔφορον· παρέχεις γάρ ἀεί Παρασκευή, ὡς χάριν κεκτημένη ἐκ Θεοῦ, τῆς θερμῆς σου προστασίας τάς δωρεάς, τοῖς εὐλαβῶς βοῶσί σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ σταφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον.Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς δοξασθεῖσα δωρεᾷ τῇ ὑπέρ ἔννοιαν
Παρασκευή τῇ ἐναρέτῳ πολιτείᾳ σου
Ἀφθαρσίᾳ τό σόν σκῆνος ἐθαυμαστώθη,
Ἁγιάζον τούς προστρέχοντας τῇ σκέπῃ σου
Τῇ ἐν τούτῳ ἐνοικούσῃ θείᾳ χάριτι
Καί βοῶντάς σοι, χαίροις Μῆτερ ἰσάγγελε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις θεοφόρε Παρασκευή, Ἐπιβατῶν γένος, καί ἀγλάϊσμα ἱερόν· τῆς Καλλικρατείας, χαῖρε ἡ προστασία, καί Ὀρθοδόξων πάντων, τό ἐγκαλλώπισμα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5681875

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search