Οκτώβριος

Ἀνακομιδὴ καὶ Κατάθεσις τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου (17 Οκτωβρίου)

AgiosLazaros15πως γνωρίζουμε ἀπό τήν Καινή Διαθήκη ἦταν ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ καί τόν ὁποῖο ἀνάστησε.
Αὐτός λοιπόν πῆγε στήν Κύπρο, ὅπου χειροτονήθηκε ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, ἐπίσκοπος Κιτίου καί δίδασκε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ἐπί πολλά χρόνια ποίμανε θεάρεστα τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, ἀπεβίωσε εἰρηνικά, κάνοντας πολλά θαύματα.
Μετά ἀπό πολλά χρόνια, τό 890, ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Λέων ὁ ΣΤ’, ἀφοῦ ἔκτισε μεγαλόπρεπο Ναό καί Μοναστήρι στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου, ἔδωσε διαταγή καί ἀνακομίστηκε τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου, ἀπό τήν πόλη τῶν Κιτιαίων, στόν προαναφερθέντα Ναό στήν Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς φίλον σε γνήσιον, καί Ἱεράρχην σοφόν, Χριστοῦ τοῦ Παντάνακτος, ἀνευφημοῦμεν πιστῶς, θεόληπτε Λάζαρε· σέ γάρ ἀπό τοῦ τάφου, ἤγειρε τεταρταῖον, ᾧπερ ἀμέμπτῳ βίῳ, ἱεράτευσας μάκαρ· καί νῦν ἀπαύστως πρέσβευε, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὥσπερ οἰκεῖος τοῦ Χριστοῦ καί φίλος γνήσιος
Ἀπό τοῦ τάφου ἐξηγέρθεις τετραήμερος
Τῷ κελεύσματι Κυρίου τῷ ζωηφόρῳ.
Ἀλλ’ ὡς βήματι τῷ θείῳ παριστάμενος
Καθικέτευε λυτροῦσθαι πάσης θλίψεως
Τούς βοῶντάς σοι, χαίροις Ἅγιε Λάζαρε.

Μεγαλυνάριον.
Νεκρόν τεταρταῖόν σε ὁ Χριστός, ἤγειρεν ἐκ τάφου, οἷα φίλον εἰλικρινῆ· ἔνθεν Ἱεράρχης, ἐδείχθης θεοφόρος, καί πρόεδρος Κιτίου, Λάζαρε ἔνδοξε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 117 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5701964

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search