Οκτώβριος

Ἅγιοι Θεοδότη καὶ Σωκράτης ὁ Πρεσβύτερος (21 Οκτωβρίου)

5ζησαν τόν 3ο αἰώνα μ.Χ., ὅταν βασιλιάς ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Σεβῆρος, καί μαρτύρησαν στήν Ἄγκυρα.
Ἡ Θεοδότη, ἀπό εὐγενική οἰκογένεια, ἦταν θαρραλέα στήν πίστη καί ὅπου καί ἂν βρισκόταν μιλοῦσε γιά τό Εὐαγγέλιο καί προσπαθοῦσε νά αὐξάνει τόν ἀριθμό τῶν ἀφοσιωμένων στήν λατρεία τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ πρεσβύτερος Σωκράτης, ἦταν ἱερέας ἀπό ἐκείνους, πού δέν λειτουργοῦν μόνο, ἀλλά καί φωτίζουν καί οἰκοδομοῦν, στήν ἀνάγκη μάλιστα εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιαστοῦν γιά τήν πίστη καί τό ποίμνιό τους. Στήν ἐργασία του αὐτή ὁ Σωκράτης, εἶχε πολύτιμο βοηθό τήν εὐσεβῆ Θεοδότη, πού μέ τήν διδασκαλία της, προπαρασκεύαζε εἰδωλολάτρισσες γυναῖκες στή γνώση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης καί στήν ἀποδοχή τοῦ ἁγίου βαπτίσματος.
Ἔτσι λοιπόν, καταγγέλθηκαν καί οἱ δυό γιά τίς ἐνέργειές τους αὐτές, συνελήφθησαν καί μέ ἀπειλές καί μαρτύρια τούς ἐξανάγκαζαν νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἀλλά ἡ γυναίκα καί ὁ ἱερέας, ἀπέκρουσαν μέ ἀγανάκτηση τήν ἀσεβῆ πρόταση, καί σφράγισαν τήν ὁμολογία τῆς πίστης τους μέ τό αἷμα τους, ἀφοῦ ὑπέστησαν θάνατο μέ ἀποκεφαλισμό.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάβαλε.
Ἀθλήσεως αἵμασι, τήν ἱεράν σου στολήν, ἐνθέως ἐλάμπρυνας, ὑπέρ τῆς δόξης Χριστοῦ, τμηθείς τόν αὐχένα σου· ὅθεν ὡς ἱερέα, καί στερρόν ἀθλοφόρον, Σώκρατες σέ τιμῶμεν, καί θερμῶς σοι βοῶμεν· Μή παύσῃ καθικετεύων, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τοῦ Χριστοῦ τῇ χάριτι, καθωπλισμένος, τόν ἀγῶνα ἤνυσας, τοῦ μαρτυρίου εὐθαρσῶς, καί ἐπαξίως δεδόξασθαι, Ἱερομάρτυς ἀοίδιμε Σώκρατες.

Μεγαλυνάριον.
Τόν Ἱερομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, Σωκράτην τόν θεῖον, εὐφημήσωμεν ἐν ᾠδαῖς, χαίροις ἐκβοῶντες, αὐτῷ ἀπό καρδίας, ὁ τόν Χριστόν δοξάσας, οἰκείοις αἵμασι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 100 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5675747

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search