Skip to main content
search
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (2 Δεκεμβρίου)

π. Πορφύριος, γεννήθηκε το 1906 από ευσεβείς και πολύ φτωχούς γονείς στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καρυστίας Ευβοίας. Στο σχολείο πήγε μέχρι Β΄ Δημοτικού. Τα γράμματα,…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς τοῦ Κυρίου ημών Ἰησοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως (31 Δεκεμβρίου)

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Ὁ χρόνων ἐπέκεινα, καί τῶν αἰώνων Θεός, τήν δέησιν πρόσδεξαι, τῇ συμπληρώσει Χριστέ, τοῦ ἔτους δεόμεθα, θείαν ἰσχύν δέ δίδου,…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἅγιος Ζωτικὸς ὁ Ὀρφανοτρόφος (31 Δεκεμβρίου)

εννήθηκε καί ἀνατράφηκε στήν Ρώμη, ἀπό εὐγενή οἰκογένεια, μέ πολλή εὐλάβεια καί παιδεία. Τόν στόλιζε πολλή φιλανθρωπία καί τόν διέκρινε ἡ εἰλικρινής προσπάθεια στό νά…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἁγία Ἀνυσία ἡ Ὁσιομάρτυς (30 Δεκεμβρίου)

Ἁγία Ἀνυσία, ἔζησε στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (298 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη καί ἦταν θυγατέρα γονέων εὐσεβῶν καί πολύ πλουσίων. Ὅταν πέθαναν οἱ…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἅγιος Γεδεὼν ὁ Νέος Ὁσιομάρτυρας (30 Δεκεμβρίου)

εννήθηκε στό χωριό Κάπουρνα τῆς Δημητριάδος (Νομός Μαγνησίας). Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του, ὀνομάζονταν Αὐγερινός καί Κυράτζα. Ὁ Γεδεών, κατά κόσμον Νικόλαος, δώδεκα χρονῶν μέ τήν…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Μνήμη τῶν Ἁγίων Νηπίων ποὺ σφαγιάσθηκαν μὲ διαταγὴ τοῦ Ἡρώδη (29 Δεκεμβρίου)

ταν οἱ Μάγοι δέν ἐπέστρεψαν στόν Ἡρώδη νά τοῦ ποῦν ποῦ εἶναι ὁ Χριστός, ὁ πονηρός αὐτός βασιλιάς μηχανεύθηκε ἄλλο σχέδιο γιά νά ἐξοντώσει τό…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ὅσιος Θαδδαῖος ὁ Ὁμολογητής (29 Δεκεμβρίου)

 Θαδδαῖος ἦταν Σκύθης, ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, στήν Μονή τοῦ ὁποίου ἔγινε μοναχός καί διακρίθηκε γιά τήν αὐστηρή ἄσκηση.Κάποτε, συνοδεύοντας στ’ ἀνάκτορα τόν…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ὅσιος Γεώργιος Ἐπίσκοπος Νικομήδειας ποιητὴς ἀσματικῶν Κανόνων καὶ Τροπαρίων (29 Δεκεμβρίου)

ζησε στή θορυβώδη καί μεγάλη γιά τήν Ὀρθοδοξία ἐποχή τοῦ Πατριάρχη Κων/πόλεως Φωτίου (857 – 891), μέ τόν ὁποῖο καί διατηροῦσε ἀλληλογραφία. Σύνθεσε δύο ἐγκώμια…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἅγιοι Δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ καέντες (28 Δεκεμβρίου)

όν 4ο αἰώνα μ.Χ., ἐπί Διοκλητιανοῦ καί Μαξιμιανοῦ, οἱ χριστιανοί τῆς Νικομήδειας ἦταν ἀρκετά πολυπληθείς. Ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος, ἄνδρας ἄξιος καί μέ αὐταπάρνηση, κοπίαζε νύχτα…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Μνήμη τῶν Ἁγίων Συγκλητικῶν (28 Δεκεμβρίου)

νδης, Γοργόνιος, Πέτρος, Ζήνων, Δωρόθεος τοῦ Πραιπόσιτος, Μαρδόνιος, Γλυκέριος ὁ Πρεσβύτερος, Θεόφιλος ὁ Διάκονος καί Μυγδόνιος Αὐτοί ἀπέμειναν ἔξω ἀπό τόν Ναό πού κάηκε μέ…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἁγία Δόμνα ἡ Μάρτυς (28 Δεκεμβρίου)

 Ἁγία Δόμνα ἦταν ἱέρεια τῶν εἰδώλων ἐπί Μαξιμιανού στή Νικομήδεια καί συγκεκριμένα στόν ναό τοῦ Δωδεκάθεου. Οἱ ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἄνοιξαν τά πνευματικά της…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἅγιος Σεκοῦνδος ὁ Μάρτυρας (28 Δεκεμβρίου)

ωτιστή τῶν Ἰσπανῶν θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουμε τόν Ἅγιο Σεκοῦνδο. Ἔζησε τόν πρῶτο αἰώνα μ.Χ. καί κατά τήν παράδοση, στάλθηκε ἀπό τούς ἀποστόλους στήν Ἱσπανία…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἅγιος Μαυρίκιος ὁ Μάρτυρας, Φωτεινὸς ὁ υἱός του καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἅγιοι 70 Μάρτυρες (27 Δεκεμβρίου)

ταν στρατιῶτες, πού διέμεναν στήν Ἀπάμεια τῆς Βιθυνίας τοῦ Πόντου καί μαρτύρησαν στά χρόνια τοῦ βασιλιά Μαξιμιανοῦ (286 – 305).Ὅταν πέρασε ἀπό τήν Ἀπάμεια ὁ…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Ὡς βρέφος βαστάζουσα, ἐν ταῖς ἀγκάλαις Ἁγνή, τόν πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα ἐκ σοῦ, χαρᾶς ὤφθης πρόξενος· ὅθεν πᾶσα ἡ…
ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΜηνός Δεκεμβρίου

Ἡ Φυγὴ εἰς Αἴγυπτον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)

ταν οἱ μάγοι προσκύνησαν τόν Χριστό, ἀναχώρησαν γιά τήν πατρίδα τους, χωρίς νά περάσουν ἀπό τόν βασιλιά Ἡρώδη. Τότε ἄγγελος Κυρίου φάνηκε σέ ὄνειρο στόν…
Close Menu

Copyright © 2021 - Πρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy