Η μνημόνευση των αγαπημένων μας προσώπων που βρίσκονται στη ζωή αλλά και αυτών που έχουν εκδημήσει εις Κύριον αποτελεί χρέος αγάπης προς αυτούς.

Συμπληρώστε εδώ τα ονόματα των αγαπημένων σας ζώντων & κοιμηθέντων, προσφιλών σας προσώπων επιλέγοντας πριν από αυτά «Υπερ Υγείας» ή «Υπέρ Αναπαύσεως» αντίστοιχα, για να μνημονευθούν στις Ιερές μας ακολουθίες.


    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας Κλειδί.