Νουθεσίες Γερόντων

Πνευματικές Νουθεσίες Γέροντος Νικοδήμου Μακρή

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ.

Οι πειρασμοί που έρχονται στον άνθρωπο, είναι ανάλογοι με τις δυνάμεις του, και ό Θεός δεν επιτρέπει στον άνθρωπο πειρασμούς, που να υπερβαίνουν τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις. Και παρ' όλο που αυτό είναι γνωστό και μάλιστα κατοχυρωμένο από την Αγία Γραφή, εν τούτοις, ό άνθρωπος, κάθε φορά, που του έρχεται και ένας πειρασμός, λησμονεί αυτό και αρχίζει να χάνει τον έλεγχο των κινήσεων του, ανυπομονώντας και κατηγορώντας τους άλλους που τον πειράζουν και πολλές φορές γογγύζει απέναντι του Θεού, γιατι επιτρέπει αυτούς τους πειρασμούς, σαν και να μη γνωρίζει ό Θεός τι κάνει. 

Το αποτέλεσμα είναι να αμαρτάνει, να χάνει την ειρήνη και την χαρά, οπότε πάλι και από την αρχή, και άλλοι πάλι πειρασμοί, ίσως τώρα πιο μεγάλοι, ώστε να μάθη να ειπωμένη και να ελπίζει, ότι ό Θεός θα τον απαλλάξει από το βάρος των πειρασμών. 

Και όταν τον πειρασμό τον περάσει, όπως θέλει ό Θεός, και όχι όπως αυτός επιθυμεί, τότε, πραγματικά αισθάνεται τη χάρη του Θεού, γίνεται πιο ισχυρός, πιο ανδρείος και πιο θαρραλέος και αποκτάει την πείρα για να αντιμετωπίζει και τους άλλους πειρασμούς που θα επιτρέψει ό Θεός προς όφελος του. 

Τέλος, όταν τους πειρασμούς, που επιτρέπει ό Θεός, ό άνθρωπος τους δέχεται χωρίς γογγυσμό, στεναχώρια και αγανάκτηση και τους αντιμετωπίζει συμφωνά με το Άγιο Του θέλημα, τότε ή χάρη του Θεού επαυξάνει σ' αυτόν τις άγιες δωρεές και τις πολλαπλασιάζει.

Με αυτό τον τρόπο, ό άνθρωπος γίνεται ευάρεστος στον Θεό και το σπουδαιότερο είναι έτοιμος για την αιώνια ζωή, για την οποία έχει δημιουργηθεί και στην οποία καλείται να μεταβεί, αφού όμως περάσει από αυτή την πρόσκαιρη ζωή, που δόθηκε στον άνθρωπο σαν προστάδιο και προετοιμασία της αιωνίου ζωής.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ. 

Ό άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει, ότι συνεχώς καλείται σε επαγρύπνηση για να αντιμετωπίζει τις παγίδες του διαβόλου. Ακόμη θα πρέπει να μην του διαφεύγει, ότι αν δεν προσπαθήσει να γνωρίσει τον εαυτόν του και τις αδυναμίες του και αν δεν επιδίωξη με την χάρη του Θεού να διορθωθεί, τότε να μη παραπονείται για την συμπεριφορά των άλλων απέναντι του και να μη κατηγορεί τους άλλους, γιατι συμπεριφέρονται με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ. 

Ή καλύτερη και ή πιο ευάρεστη δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό είναι, να είναι ό χριστιανός σε όλη του τη ζωή συνεπής ως χριστιανός και να μην επιτρέπει στον εαυτόν του την παράβαση των αγίων εντολών.

Το κακό πνεύμα, που πολεμεί τον άνθρωπο, είναι μισάνθρωπο και μισόκαλο. Μισεί τον άνθρωπο και το καλόν, επειδή εκείνο εξέπεσε από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό προσπαθεί να πάρη τον άνθρωπο με το μέρος του, να τον κάνη όμοιο με αυτόν, οπότε, έτσι τον κάνει καί σύντροφο Του.

Είναι γνωστόν όμως, ότι ό άνθρωπος είναι παιδί του Θεού και όταν ακόμη αμαρτάνει, αρκεί μόνο να συνέρχεται από την αμαρτία και να ζητά το έλεος του Θεού, όπως συμβουλεύει ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος, αυτός ό μεγάλος κήρυκας της μετανοίας, λέγοντας επιγραμματικά: "Οσάκις πίπτεις ανάστα και βόησον, ελέησαν με ό Θεός, ελέησόν με".

Όταν, λοιπόν, ό άνθρωπος κάνει, όπως τον συμβουλεύει ό άγιος, τότε, ειρηνεύει και έχει και χαρά, διότι ό Θεός του έδωσε περιθώριο μετανοίας.

Προσέχει στο υπόλοιπο της ζωής του να μη ξαναπέσει πάλι στις παγίδες του διαβόλου. Αλλά και αν πάλι επιτρέψει ό Θεός να αμαρτήσει, πάλι πρέπει να κάνη το ίδιο, δηλ. να μετανοήσει, έφ' όσον βέβαια, βρίσκεται ακόμη στη ζωή. Και πάλι ή ειρήνη και ή χαρά με τη μετάνοια του επιστρέφει σ' αυτόν.

Πάλι συμφιλιώνεται με το Χριστό, πάλι ό Χριστός δίνει τη χάρη Του και πάλι ό άνθρωπος λούζεται στο φως Του το ιλαρό και αληθινό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ. 

... Όταν δίνης στον φτωχό το χέρι σου, να το κινεί ή καρδιά και όχι το μυαλό.

... Όταν ελεείς τους συνανθρώπους σου και έχεις ανάγκη από το έλεος του Θεού σε κάποια δύσκολη στιγμή σου, μπορείς να σταθείς μπροστά στον Θεό και να του πεις· «Ελέησε με Κύριε» διότι το Ευαγγέλιο το ομολογεί «Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί έλεηθήσονται».

... Ελεημοσύνη δεν είναι να δίνης μόνο χρήματα ή τρόφιμα ή ρούχα. Ένα χαμόγελο σε ένα πονεμένο, ένα χάδι, μία γλυκεία κουβέντα παρηγοριάς, μία προσευχή με δάκρυ είναι ελεημοσύνη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ. 

... .Μην κρίνεις τά κρίματα των αδελφών σου, ακόμα και αν εσύ είσαι καθαρός και θάχης πάντα καθαρό το ταμείο σου στον ουρανό.

... Αν γίνεις κριτής των άλλων δεν θα μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, διότι πάντα θα βλέπεις των άλλων τα κρίματα σαν μεγαλύτερα από τα δικά σου και θα ζημιώνεις την ψυχή σου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ. 

... Παιδάκι μου, μας «φοβάται» ό Χριστός πιο πολύ από σας τους κοσμικούς, διότι αν ένας κοσμικός κάνη ένα σκάνδαλο είναι μικρή ή φωτιά του, αν όμως κάνη ένα σκάνδαλο ένας ρασοφόρος τότε ή πυρκαϊά θα κάψει πολλές ψυχές.

... Πρέπει να είμαστε (οί μοναχοί) λύχνοι φωτεινοί να φωτίζουμε τα σκοτάδια μας και να οδηγούμε τις ψυχές των ανθρώπων στο πραγματικό φως, τον Χριστό.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

... Τα μωρά έχουν καθαρή καρδιά και άδολη. Έτσι να γίνουμε μωρά στην ψυχή και στην καρδιά και τότε θα 'ρθή ή σοφία του Θεού μέσα μας.

... Να μην μαλώνετε τα παιδιά, ακόμη και αν είναι όπως λένε "σκληρά". Δώστε αγάπη πολύ και γίνετε παράδειγμα αρετής γι' αυτά. Αυτά το καταλαβαίνουν και θα μαλακώσουν με τον καιρό. Βάλτε λίγο στην προσευχή τα παιδιά σας και ό Θεός μεριμνά περισσώς γι' αυτά.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ.

... Είναι ευλογημένα όταν είναι αποτέλεσμα τίμιας εργασίας και πνευματικών ταλάντων. από αυτό τον πλούτο περιμένει κι ό πτωχός και ό πονεμένος.

Διότι ό πλούσιος πού εργάσθηκε σκληρά να απόκτηση αγαθά, γνωρίζει και καταλαβαίνει τον πόνο και την ανάγκη του αδελφού του.

... 'Αχ να 'ξεραν οι πλούσιοι, ότι ό Παράδεισος τους περιμένει αν ξεφύγουν την κόλαση της φιλαργυρίας τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ. 

... Στην Κρίση ό Χριστός μας, στην ένδοξη και Δεύτερη Παρουσία Του, δεν θα σε κρίνει γιατι αμάρτησες, άλλα γιατι δεν μετάνιωσες.

... Ή μετάνοια θεραπεύει τον εγωισμό.

... Χωρίς μετάνοια ό άνθρωπος έχασε τον παράδεισο.

Με την μετάνοια θα τον κερδίσει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ. 

... Όπως αδειάζεις ένα κουτί με πράγματα για να το καθαρίσεις, έτσι πρέπει να καθαρίζεις και την ψυχή σου στην εξομολόγηση.

... Μην εξομολογείσαι γιατι πρέπει, άλλα γιατι θέλεις. Στο πρέπει υπάρχει ό τύπος, στο θέλω ή ουσία.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

... Δεν υπάρχει παιδάκι μου αμαρτία τόσο μεγάλη που να εξάντληση το έλεος του Θεού.

... Ή βροχή μπορεί να σταματήσει, οί θάλασσες να στερέψουν, το νερό να χαθεί. Το έλεος και ή αγάπη του Χριστού δεν στερεύουν, είναι ατελείωτα.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. 

... Παιδί μου στην θεία λειτουργία που θα γίνη στην Αγια   Σοφιά   θα   πάω   μου   είπε   ό   Αρχάγγελος Μιχαήλ, άλλα δεν μου πε το πώς θα πάω.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

... Να μην το ξεχάσετε ποτέ, ή Ορθοδοξία θα λάμψη ξανά, και ή Ελλάδα μας θα πάρη την θέση πού της αξίζει στην ανθρωπότητα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ.

*... Τα ζευγάρια παιδί μου σήμερα χωρίζουν από τον εγωισμό τους. Δεν σηκώνει κουβέντα ούτε ό άνδρας, ούτε ή γυναίκα. Αν λίγο ταπεινωθούν άρχεται ή χάρη του Θεού και καταλαβαίνουν τα λάθη τους, ζητούν συγνώμη και αγκαλιά προχωράνε στον δρόμο της ζωής τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΜΠΟΡΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ.

Δύσκολα τα γεράματα, γιατι ή φυσική αδυναμία δεν βοηθά τον άνθρωπο. Μα είναι τραγικό, να βλέπεις μέσα στο σπίτι 2 σκυλιά ή γάτες και τους ανήμπορους γονείς να τους έχουμε στο ίδρυμα.

Δεν λέω και στα γέρικα σκυλάκια να δίνης στοργή, αλλά σκοτίστηκε ό άνθρωπος και δεν βλέπει, ότι , η ευχή των γονιών και το ευχαριστώ τους είναι το μεγαλύτερο εφόδιο για την προκοπή τους.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

... Δεν αγαπάμε με την καρδιά μας τέκνο μου. Στην πραγματικότητα μόνο τον εαυτό μας. Ποιος Έκλαψε γονατιστός για το διπλανό παιδάκι πού αρρώστησε και προσευχήθηκε για την υγεία του; Ποιος δόξασε τον Θεόν, για την επιτυχία του διπλανού του;

Αφού δεν αγαπάμε τον συνάνθρωπο μας, δεν αγαπάμε τον Θεόν.

... Πώς γέροντα θα αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο μας; Ή καρδιά μας είναι κλειστή με τον εγωισμό μας. Ανοίξτε την με την ταπείνωση και την ελεημοσύνη. Παρακαλέστε τον Θεό να σας κάνη να αγαπάτε και ή χάρη Του θα σας πλημμυρίσει.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

... Μεγάλη αρετή στον άνθρωπο. Ευλογία μεγάλη σε αυτόν πού την ζητά από τον Θεό και την καλλιεργεί. Μοιάζει με τον άνθρωπο πού ψάχνει σε ένα κουτί με πράγματα και μέσα σ' αυτό έχει ένα καρφί. Ό άνθρωπος ψάχνει με προσοχή να μην τρυπηθεί, έτσι και ό άνθρωπος με διάκριση δεν θέλει να ματώσει, να τρυπήσει κανένα.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

... Σπουδαίο πράγμα ή επιστήμη. Ό ευγενέστερος καρπός της λογικής, πού χάρισε ό Θεός στον άνθρωπο. Μα οί ανακαλύψεις πρέπει να γίνονται προς ωφέλεια του άνθρώπου, όχι για το κακό του, Αν σου δώσω ένα μαχαίρι μπορείς να κόψης ψωμί αλλά μπορείς και να σκοτώσεις. Προσοχή λοιπόν.


ΓΙΑ   ΤΑ   ΣΚΑΝΔΑΛΑ   ΤΩΝ   ΜΟΝΑΧΩΝ   ΚΑΙ ΤΩΝ
ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ.

Καλύτερα να δέσουν μια πέτρα στο λαιμό τους και να πάνε στο μέσο του ωκεανού. Δεν αγαπάνε τον Χριστό, δεν πάνε να τον υπηρετήσουν άλλα να πάρουν εξουσία και χρήμα. Ζουν για την εξουσία και έχουν γλυκαθεί με τα χρήματα. Αλίμονο τους και τρις Αλίμονο για τις ψυχές πού θα σκανδαλίσουν.

Στα παλιά τα χρόνια, παιδιά πλουσίων οικογενειών έγίνοντο Ιερείς και μοναχοί και χάριζαν τα χρήματα και την περιουσία τους στους φτωχούς. Ήταν πλούσιοι και έγίνοντο ακτήμονες και πτωχοί.

Σήμερα οί ιερωμένοι, όχι βέβαια όλοι μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι. Ό Θεός να τους φώτιση.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.

,.. Θάναι πρόσωπο παιδάκι μου κακό και δύστροπο, άλλα με εμφάνιση όμορφη για να ξεγελάσει τον κόσμο.

Θα κάνη ψεύτικα θαύματα με την βοήθεια της επιστημονικής μαγείας και οί άνθρωποι πού έχουν χλιαρή πίστη ή δεν πιστεύουν θα βάλουν το μυαλό τους πού θα το έχη σκότιση αυτός για να μην καταλάβουν.

Προσοχή μεγάλη χρειάζεται. Το έλεος του Χριστού τις ήμερες του Αντίχριστου τέρατος θα ρέη στο δρόμο, δηλαδή τόσο άμεση θα ειναι ή αγάπη Του και ή βοήθεια Του.

Θαρθή με πόλεμο, με κακό πολύ ό άνομος και θα υπάρχη μεγάλη οικονομική δυσκολία. Με το χρήμα θα προσπαθήσει να κάνη δούλους του όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό τον ψεύτη, διότι δεν μπορεί να ισιώσει ό κόσμος από μόνος του. Θα πάθουμε για να μάθουμε τι κακό κάναμε πού είμαστε μακριά από τον Χριστό


ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ.

... Είναι σαν τις επιδημίες άλλοτε μικρές, άλλοτε μεγάλες. Χρειάζεται εμβόλιο στην -ψυχή μας κα\ αυτό είναι, να μείνουμε αμετακίνητοι στο Ευαγγέλιο, στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους δηλαδή άπλα, ότι λέει το σύμβολο της πίστεως μας.

— Μην κάνετε διάλογο μαζί τους, διότι σήμερα δεν μελετούν τα Ευαγγέλια οι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν πώς να μιλήσουν με αυτούς. Κρατηθείτε μακριά τους. Προσεύχεσθε να φωτισθούν από τον Χριστό.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

... Το μόνο που μπορείς να κάνης χωρίς βοήθεια από άλλον άνθρωπο. Επικοινωνείς άπ' ευθείας με τον Θεό, μεγάλο πράγμα. Το πλάσμα να μιλάει με τον Δημιουργό Του, είναι προσωπική στιγμή, απόλυτα δική σου.

... Όπως, όταν μιλούν οι άλλοι την ώρα που τηλεφωνείς και τους λες να σιωπήσουν, για να ακούς, έτσι κι όταν προσεύχεσαι να διώχνεις κάθε εμπόδιο πού σε δυσκολεύει να μιλήσεις με τον Θεό.

Πρέπει γέροντα να λέμε κάποια συγκεκριμένη προσευχή;

Παιδάκι μου, μετά το Πάτερ ημών, ό Θεός θέλει την προσωπική σου κουβέντα. Να του μιλήσεις, όπως μιλάς με τον πατέρα σου, καθαρά, χωρίς περιττές κουβέντες και αυτός καταλαβαίνει τα πάντα.


ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ.

Ό γέροντας Νικόδημος· αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του για να σώσει ανθρώπους από τα χέρια   του   Διαβόλου.   Οι πολυάριθμες εμπειρίες του αποτελούν σπουδαίο πνευματικό κεφάλαιο ειδικά για όσους θα ήθελαν να, γνωρίζουν τις μεθοδείες του Σατανά.

Παρά την μεγάλη του σωματική κόπωση, λόγω του μεγάλου πλήθους ανθρώπων, που έπρεπε να βοηθά κάθε ήμερα στο ευλογημένο κελί του, έλεγε πολύτιμες , συμβουλές και εμπειρίες του.

Με την χάρη του Χριστού και την ευχή του γέροντα έχει γίνει μία συνθετική εργασία με σκοπό να καταγράφουν όσα διασώθηκαν σχετικά με τα προβλήματα πού αντιμετώπιζε ό γέροντας με τους ανθρώπους πού έφθαναν στο κελί του και γενικώς τις εμπειρίες του.


— Γέροντα τι είναι μαγεία;

Είναι η τέχνη του Διαβόλου να ξεγελά τους ανθρώπους τάζοντας τους παραδείσους, ενώ τέλος τους κάνει υποχείριο του και τους οδηγεί στην καταστροφή και την απώλεια. Όπως κάθε τεχνίτης την τέχνη του την διδάσκει στους μαθητές του, έτσι και αυτός με τους υπηκόους του δαίμονες, την διδάσκει δυστυχώς σε ανθρώπους με τελικό σκοπό να κάνουν κακό, μεγάλο κακό.

Εχει πολλούς δαίμονες ό Σατανάς στην δούλεψη του;

-— Αναρίθμητους και όπως λέει ή Αγία Γραφή το «1/3 των αστέρων», καταλαβαίνεις τον αριθμό.


Από πότε υπάρχει μαγεία στον κόσμο;

— Από τότε πού   έγινε   ό   άνθρωπος από   τον Θεό, άρχισε ό φθόνος του Διαβόλου για το ωραιότερο πλάσμα του Θεού στη γη. Με την απομάκρυνση του πρώτου ζεύγους των ανθρώπων από το αγαθό και
την ροπή τους προς το κακό άρχισε να εφευρίσκει τρόπους και μέσα να τα δώσει σε ανθρώπους πού είχαν καλλιεργήσει την κακία και με όπλο του την απόκτηση εξουσίας, δύναμης ξεγελούσε ανθρώπους, τους έκανε όργανά του και άρχισε το κακό να
γίνεται μεγαλύτερο. Πολλοί άνθρωποι   δεν πιστεύουν ότι   υπάρχουν μάγια, μάγοι και Σατανάς.

Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Σατανά είναι, ότι κατόρθωσε να κάνη τους ανθρώπους υλιστές, να αρνηθούν την ύπαρξη του Θεού και σκοτισμένοι να μην   βλέπουν, ότι   υπάρχει   πνευματικός   κόσμος αόρατος, άλλα υπαρκτός. Αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει Σατανάς, να ξέρης αρνούνται ότι υπάρχει και Θεός. Με όπλο τον υλισμό κατευθύνει την σκέψη των ανθρώπων στην ευδαιμονία την υλική.

Ό άνθρωπος αγωνίζεται πώς να φτιάξη ωραίο σώμα, πώς να απόκτηση πλούτο, δύναμη με κάθε μέσο αδιαφορώντας   για   την   ψυχή του. · Τον ενδιαφέρουν μόνο οί αισθήσεις, όχι ή ψυχή. Γι' αυτό έχουν δουλειά οί μάγοι, διότι υπόσχονται εξουσία, δύναμη, χρήματα και γυναίκες που θα γίνονται "αρνάκια στα πόδια τους".


Πως φτάνει μια γυναίκα επί παραδείγματι σε ένα μάγο και τι μπορεί να του ζήτηση;

—Να, μια γυναίκα έχει π. χ παράνομο δεσμό με κάποιο παντρεμένο. Ό παντρεμένος δεν έχει χωρίσει από την γυναίκα του. Ή ερωμένη πού τον θέλει δικό της μόνο γι' αυτήν πάει στον μάγο έναντι αμοιβής και του λέει, ότι τον θέλει δικό της. Αυτός με επικλήσεις προς τα ακάθαρτα πνεύματα μέσω κάποιας συγκεκριμένης τελετουργίας συνεργάζεται με τα δαιμόνια, τα οποία τα στέλνει για να ικανοποιηθεί το αίτημα της ερωμένης.

—Της δίνει φυλακτά ή υλικά διάφορα τα οποία ρίχνει σε εδέσματα, φαγητά , η γλυκά, τα τρώει ό αφελής σύντροφος και αρχίζει το πρόβλημα. Στην   αρχή   όλα   καλά   ήρεμα   και ευτυχισμένα. Μετά ό Σατανάς δεν κάνει ποτέ καλό.

—Τον διαπομπεύει δηλαδή τον παίρνουνε χαμπάρι και σκοτώνεται με την γυναίκα και τα παιδιά του. Είναι σκοτισμένος, δεν βλέπει τίποτε, είναι ευτυχισμένος μόνο με την ερωμένη, την γυναίκα του δεν την θέλει, την σιχαίνεται. Ρώτησα κάποιον που είχε ως σύζυγο μια, εξαιρετική κοπέλα "γιατί παιδί μου δεν την θέλεις;". Ακουστέ τι μου είπε· γέροντα, όταν την βλέπω, το κεφάλι της το βλέπω βοδινό, χοιρινό ή ταύρου και την σιχαίνομαι.


- Τι ζητάνε από τους μάγους οί κακοί Άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό σε άλλους ανθρώπους;

- Ζητάνε   να     πάθουν   οικονομική   καταστροφή, ασθένειες ή και τον θάνατο, σε γυναίκες να πονάνε διαρκώς, παντού και κυρίως στην κοιλιά, να μην τεκνοποιούν και να τους συμβούν αυτοκινητιστικά ατυχήματα.


- Πως ό   Θεός επιτρέπει   να   γίνονται   αυτά   στα πλάσματα Του Αφού τα αγαπά;

- Μην μπερδεύεις τον Θεό με αυτά. Ό άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό, βαδίζει στο θέλημα του, εξομολογείται, Αφού μετανοεί για τα λάθη του και βάζει το Χριστό μέσα του με την θεία κοινωνία δεν
μπορεί να πάθη από την μαγεία.

- Μπορεί να Έχει μικροπροβλήματα, άλλα δεν κινδυνεύει. Κινδυνεύουν   οί ακάλυπτοι από   την θεία χάρη. Αυτοί οί άνθρωποι πού τον Θεό τον έχουν ξεχάσει, δεν τον πιστεύουν, τον σταυρώνουν κάθε μέρα με την αμετανοησία τους γι' αυτό το αντίδοτο της μαγείας, είναι ή κατά Χριστό ζωή κυριολεκτικά.


— Γέροντα   σε   άκουσα επανειλημμένα   να   λες σε ανθρώπους ασθενείς γενικώς που σε πλησίασαν
ότι θα κάνης την προσευχή σου γι' αυτούς για το πρόβλημα τους, αλλά θα πρέπει να επισκεφθούν γιατρό.

Παιδί μου, ένα παιδί είχε επιληψία και πάθαινε όπως ξέρεις καλά κρίσεις διάφορες. Οι γονείς του θεώρησαν, ότι είναι δαιμονισμένο το παιδί τους και το φέρανε σε μένα. Με την χάρη του Χριστού διαπίστωσα ότι δεν έχει πνευματική όχληση και σαφέστατα ο μόνος αρμόδιος για το πρόβλημα του είναι ο γιατρός.

Γι' αυτό Έχουμε τους γιατρούς και πρέπει να σεβόμαστε το σπουδαίο ρόλο τους στην κοινωνία διότι είναι όργανα του Θεού προς δόξα Του, αφού απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο.

Δεν είναι λοιπόν τα πάντα δαιμόνια. Θα πάνε στο γιατρό και αν οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τη λύση θα πρέπει να επισκεφτούν τον ιερέα ο οποίος με διακριση και σεβασμό προς τον Θεό και τον πάσχοντα άνθρωπο θα τον βοηθήσει με την προσευχή του, τις ευχές της Εκκλησίας και τις πνευματικές νουθεσίες.

Όλα θα ωφελήσουν, δεν θα βλάψουν, αρκεί να ξέρουμε τα όρια τους.


Γέροντα όσοι έχουν πάει σε μέντιουμ και σε μάγους βλέπουν στο σπίτι τους, στους χώρους τους πολλές εικόνες και ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στο Θεό, τι έχεις να πεις για αυτό;

 

Πως θα  ξεγελάσουν παιδάκι μου τον κόσμο, για αυτό έχουν τις εικόνες κοροϊδεύουν. Μα δεν βλέπετε την πραγματικότητα; Ένας άνθρωπος πάει σε ένα μάγο για να κάνει κακό σε ένα συνάνθρωπο του, βλέπει τους τοίχους γεμάτο εικόνες και δεν σκέφτεται πως ο μάγος λέει ότι πιστεύει στο θεό και πληρώνεται για να κάνει και; Ποιον κοροϊδεύουν; Νομίζεις ότι κοροϊδεύεται ο Θεός;

Για κοίταξε όμως και την ζωή των μέντιουμ και των μάγων. Ναυάγια είναι, χωρισμένοι, ασθενείς, με πολλά ατυχήματα, δράματα ζωντανά. Εάν δεν μετανοήσουν τους περιμένει μεγάλο κακό.

Όταν δεν καταφέρουν να κερδίσουν μια ψυχή τα δαιμόνια τους κτυπούν, διότι και αυτά με την σειρά τους τρώνε ξύλο από τους αρχιδαίμονές τους για την αποτυχία τους.

Γέροντα, είναι εύκολο να γίνεις μάγος σήμερα.

— Στο καλό πάς δύσκολα, στο κακό πολύ εύκολα.
Πουλιόνται ελεύθερα δυστυχώς, και θα πρέπει το κράτος να εχη το νου του, να απαγορεύει τα βιβλία μαγείας   και   ιδιαίτερα   στα   παιδιά   που   έχουν περιέργεια, είναι τα πιο επικίνδυνα να οδηγηθούν σε τέτοιους κόσμους. Δυο, τρία ποιηματάκια λες
στην   αρχή   και   τσουπ   ό   νεαρούλης   δαίμονας μπροστά   σου,   έτοιμος να   σε υπηρέτηση σε ότι ζητήσεις.   Έχασες   κλειδιά,   τα   βρίσκεις,   έχασες πράγματα στα βρίσκει. Εσύ τρελαίνεσαι, ανεβαίνει ό εγωισμός σου και λες ότι κάποιος είσαι.

— Κάποια στιγμή που τον καλείς και μάλιστα μόνο εσύ τον βλέπεις,   όχι   οί   άλλοι,   του   ζητάς πιο   δύσκολα πράγματα και αυτός σε κατευθύνει σε μεγαλύτερους σε Ιεραρχία δαίμονες με ανάλογα ανταλλάγματα.
Προσοχή μεγάλη, κίνδυνος, δεν είναι να παίζεις με τέτοια πράγματα. Εδώ εμείς έχουμε πετραχήλι και βλέπεις τι τραβάμε.

— Γέροντα, Αφού τα άτομα πού έχουν δαιμονοκαταληφθεί κάνουν εν Χριστώ ζωή, γιατί δεν γίνονται καλά, τι συμβαίνει;

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην ύπαρξη άλλο ανθρώπινο πλάσμα με δαιμόνια μέσα του, αλλά να ξέρης, ότι δεν αρκεί μόνο το πάσχον άτομο να κάνη εν Χριστώ ζωή, με εξομολόγηση, προσευχή, Θεία Κοινωνία και με πνευματική καθοδήγηση και διάβασμα, αλλά απαιτείται και όλη ή οικογένεια του να ζή εν Χριστώ, διότι με την χάρη του Χριστού διαβάζεις ένα άτομο, βγαίνει το δαιμόνιο και ό πατέρας βλασφημά, τότε από την άλλη πόρτα μπαίνει. Όλη ή οικογένεια στον Χριστό και τότε θα έχεις το έλεος του Θεού επάνω σου.


Γέροντα, αφού οί ευχές τής Εκκλησίας έχουν τόση
δύναμη έναντι των δαιμόνων, γιατί οί ιερείς αποφεύγουν να κάνουν εξορκισμούς σήμερα;

Οί ευχές της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, πράγματι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, άλλα οί ιερείς που θα τις διαβάζουν συστηματικά, πρέπει να έχουν μεγάλο ψυχικό σθένος, πίστη δυνατή και αδαμάντινη άλλα και καθαρή ζωή. Αν είχαμε ιερείς που διαβάζουν στις ενορίες τους εξορκισμούς συστηματικά, δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα στα μέντιουμ, αστρολόγους και γενικά μάγους, αλλά ή Εκκλησία έχει γίνει κοσμική, δεν πρέπει να φωνάζουν οί ασθενείς και να ενοχλούν τους γείτονες, κάνουν παράπονα στους πιο ψηλά Αρχιερείς κτλ.

Οί ανώτεροι κληρικοί έχουν διασυνδέσεις με την εξουσία και επηρεάζονται για να έχουν διάφορες εξυπηρετήσεις και όπως ξέρετε οί μεγάλοι έχουν τον αστρολόγο τους, τον παραψυχολόγο τους για να κάνουν ένα βήμα, δεν έχουν την ευχή της μανούλας τους και του Χριστού και έτσι επιτυγχάνουν συστηματικά σιγή και χορεύει ό Διάβολος.

Γέροντα, γιατί την εποχή των Αγίων Αποστόλων, ό ίσκιος τους και μόνο ήταν σε θέση να θεραπεύσει ένα δαιμονισμένο ασθενή, ενώ σήμερα ενάρετοι γέροντες διαβάζουν άπειρες ώρες τις κατάλληλες προσευχές και δεν γίνεται εύκολα θεραπεία ή όταν γίνει, απαιτείται χρόνος;

Άκουσε παιδί μου, αν διάβασης με προσοχή το Ευαγγέλιο θα δής, ότι ό Χριστός φανέρωσε την αδυναμία μας λέγοντας εις τους μαθητές Του, οί όποιοι παραπονέθηκαν, ότι δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν ένα δαιμονισμένο με τον καταπληκτικό λόγο "Ώ γενεά άπιστος και μοιχαλίς". Τούτο το γένος (των δαιμόνων εννοούσε) με προσευχή και νηστεία θα νικηθεί.

Συνεπώς, την εποχή των Αγίων Αποστόλων τα θαύματα ήταν άμεσα, διότι οί άνθρωποι έπρεπε να δουν, να πιστέψουν και να σωθούν. Σήμερα ή σωτηρία μας θέλει την χάρη του Χριστού, άλλα πρέπει να αγωνισθούμε.

Για να μας δώσει την ευκαιρία να αγωνισθούμε, ό Χριστός μας δίνει ως όπλα την προσευχή και την νηστεία, διότι δεν παλεύουμε με σαρκικά όντα, αλλά με τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου, δηλαδή δαίμονες, πνευματικές οντότητες μοχθηρές και ψυχοκτόνες.

Αν ό οποιοσδήποτε ενάρετος γέροντας με την χάρη του Χριστού και τις ευχές της Εκκλησίας θεράπευε με την πρώτη φορά τον ασθενή, τότε όπως είναι ό κόσμος ειδικά σήμερα θα είχε χάσει την ευκαιρία να άγωνισθή και να κερδίσει τον Παράδεισο.

 


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 432 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555164

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search