Ἅγιος Βήρυλλος Ἐπίσκοπος Κατάνης (21 Μαρτίου)

Agios Virilos15 Ἅγιος Βήρυλλος ἦταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου καί χειροτονήθηκε ἀπό αὐτόν Ἐπίσκοπος Κατάνης στή Σικελία. Ποίμανε καλῶς καί θεοφιλῶς τό ποίμνιό του καί τό ὁδήγησε στόν δρόμο τῆς σωτηρίας καί χειραγώγησε πολλούς ἀπό τούς ἄπιστους στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ ἀξιώθηκε νά ἐπιτελεῖ μεγάλα θαύματα. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἀναγκαῖο νά θυμηθοῦμε: Ὑπῆρχε στόν τόπο ἐκεῖνο μία πηγή, πού εἶχε πικρό νερό. Ὁ Ἅγιος ἀφοῦ προσευχήθηκε στόν Θεό, τό μετέβαλε σέ γλυκό. Ὅταν τό εἶδε αὐτό κάποιος Ἕλληνας, φανατικός εἰδωλολάτρης, πίστεψε στόν Χριστό καί μαζί του καί ἄλλοι πολλοί. Καί ἄλλα πολλά θαύματα ἀφοῦ ἐπιτέλεσε καί ἔφθασε σέ βαθύ γῆρας, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη καί ἀπόλαυσε τήν αἰώνια ζωή. Τό τίμιο λείψανό του κατατέθηκε μέ τιμές στό νησί, προσφέροντας μέχρι σήμερα θεραπεῖες σέ ὅλους πού προσέρχονται σέ αὐτόν μέ πίστη.
Ἀκολουθία στόν Ἅγιο Βήρυλλο συνέγραψαν ὁ Θεοφάνης καί ὁ Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx