ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ

Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος (9 Αυγούστου)

16ῶς ὁ Ματθίας κατατάχθηκε στό χορό τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, τό γνωρίζουμε ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.
Μετά τήν προδοσία καί τόν ἀπαγχονισμό τοῦ Ἰούδα καί μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, οἱ ἕντεκα μαθητές μέ τήν Παναγία βρίσκονταν στό ὑπερῷον. Τότε ὁ Πέτρος πρότεινε νά ἐκλεγεῖ ἄλλος ἀντί τοῦ Ἰούδα, ἀπό τούς ἄνδρες πού ἀκολουθοῦσαν ὑπηρετῶντας τόν Χριστό. Ἡ πρόταση ἔγινε δεκτή καί τέθηκαν δύο ὑποψήφιοι: ὁ Ἰωσήφ ὁ καλούμενος Βαρσαββᾶς καί ὁ Ματθίας. Τότε ἔβαλαν κλῆρο, καί δίνοντας σέ ὅλους ἐμᾶς παράδειγμα ἐναπόθεσης κάθε ἐκλογῆς μας στόν Θεό, προσευχήθηκαν ὅλοι μαζί ὡς ἑξῆς:
«Σύ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξαν ὂν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕναν, λαβεῖν τόν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καί ἀποστολῆς». Δηλαδή: «Σύ Κύριε, πού γνωρίζεις τίς καρδιές ὅλων, φανέρωσε καθαρά ἐκεῖνον πού ἐξέλεξες, ἕναν ἀπό αὐτούς τούς δύο, γιά νά ἐπωμισθεῖ τό ἀξίωμα τῆς ἀποστολικῆς διακονίας».
Στήν συνέχεια ὁ κλῆρος ἔπεσε στόν Ματθία. Καί ἔτσι προστέθηκε στούς ἕντεκα Ἀποστόλους. Ἀπό τή μετέπειτα ζωή τοῦ Ματθία, γνωρίζουμε ὅτι κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στήν Αἰθιοπία, ὅπου καί τελείωσε τή ζωή του μαρτυρικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείῳ Πνεύματι, κεκληρωμένος, συνεπλήρωσας, τῶν Ἀποστόλων, τήν δωδεκάριθμον φάλαγγα ἔνδοξε· μεθ’ ὧν κηρύξας τοῦ Λόγου τήν κένωσιν, ἐθαυμαστώθης Ματθία Ἀπόστολε. Ἀλλά πρέσβευε, δοθήναι τοῖς σέ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμόν καί μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Φωταυγής ὡς ἥλιος εἰς πάντα κόσμον, ἐξελθών ὁ φθόγγος σου, καταφωτίζει τῶν ἐθνῶν, τήν Ἐκκλησίαν ἐν χάριτι, θαυματοφόρε Ματθία Ἀπόστολε.

Μεγαλυνάριον.
Τόν τῆς εὐσεβείας ὑφηγητήν, καί τῆς Δωδεκάδος, τό συμπλήρωμα τῆς κλητῆς, ὕμνοις σε τιμῶμεν, Ἀπόστολε Ματθία, ὡς ἄριστον μεσίτην, ἠμῶν πρός Κύριον.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 57 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
3845123

Copyright © 2021 Πρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search