Το μήνυμα ημέρας

«Δεν προσεύχομαι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός να με ακούσει. Προσεύχομαι διότι εγώ έχω ανάγκη Εκείνον. Δεν προσεύχομαι απλά για να πω κάποια λογάκια έτσι αόριστα. Προσεύχομαι διότι θέλω να του μιλήσω όπως μιλούσα στον πατέρα μου όταν ήμουνα μικρός και θέλω να μου απαντήσει. Έχω ανάγκη να μου απαντήσει, διότι ξέρω ότι η απάντηση Του δεν θα είναι κάποιες φράσεις αλλά ακτίνες της δικής Του παρουσίας στη δική μου ζωή για να βρώ και πάλι τον δρόμο της επιστροφής».

Απαντήσεις σε Τελετουργικά Θέματα

Εκκλησιαστική Επικαιρότητα

Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες (12 Αυγούστου)

15 Φώτιος ἦταν ἀνεψιός τοῦ Ἀνικήτου. Κατάγονταν καί οἱ δυό ἀπό τή Νικομήδεια. Ὅταν ὁ Διοκλητιανός θέλησε νά κινήσει διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν, μίλησε μπροστά στήν Σύγκλητο μέ τούς πιό ὑβριστικούς λόγους ἐναντίον τους. Ἐκεῖ ἦταν παρών καί ὁ Ἀνίκητος, πού ὅταν ἄκουσε αὐτά τά λόγια τοῦ βασιλιά, ὄχι μόνο δέν φοβήθηκε, ἀλλά σηκώθηκε μέ θάρρος, δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανός καί εἶπε στό Διοκλητιανό: «Πλανᾶσαι, βασιλιά, ἂν νομίζεις ὅτι μέ τά μέτρα κατά τῶν Χριστιανῶν θά πετύχεις τούς ἀσεβεῖς σκοπούς σου. Μάθε ὅτι οἱ χριστιανοί ἀποτελοῦν σήμερα τήν ὑγιέστερη μερίδα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Καί θά ἦταν ἀνόητοι καί ἀναίσθητοι ἂν πίστευαν στά εἴδωλα. Γι’ αὐτό, ὅποια μέτρα καί ἂν πάρεις ἐναντίον τους, στό τέλος ζημιωμένος θά εἶσαι ἐσύ, ἐνῷ αὐτοί ἔνδοξοι μάρτυρες».
Ὁ Διοκλητιανός, προσβεβλημένος ἀπό τήν παρατήρηση τοῦ Ἀνίκητου, διέταξε καί τόν ἔριξαν τροφή σέ ἕνα τρομερό λιοντάρι. Ἀλλά τό λιοντάρι σταμάτησε τήν ἄγρια ὁρμή του καί ἡμέρεψε σάν πρόβατο. Τότε ἔγινε μεγάλος σεισμός καί συνετρίβησαν πολλά εἰδωλολατρικά ἀγάλματα.
Κατόπιν τόν ἔβαλαν σέ τροχό μέ ἀναμμένη φωτιά ἀπό κάτω. Ἀλλά ὦ τοῦ θαύματος, ὁ τροχός σταμάτησε καί ἡ φωτιά ἔσβησε. Τότε ἔτρεξε καί τόν ἀγκάλιασε ὁ ἀνεψιός του Φώτιος. Μόλις εἶδαν αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες, ἔδεσαν καί τούς δυό μέσα στό λεγόμενο λουτρό τοῦ Ἀντωνίου. Καί ἀφοῦ ὑπερθέρμαναν τό νερό, παρέδωσαν καί οἱ δυό ἔνδοξα τό πνεῦμα τους.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τῇ συμφωνίᾳ, τήν οἰκείωσιν, τῆς συγγενείας, δι’ ἀγώνων ἱερῶν ἐλαμπρύνατε, θεομακάριστε Μάρτυς Ἀνίκητε, σύν τῷ Φωτίῳ φωτός τῷ θεράποντι. Ἀλλ’ αἰτήσασθε, δοθῆναι πταισμάτων ἄφεσιν, τοῖς μέλπουσιν ὑμῶν τήν θείαν ἄθλησιν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐν σταδίῳ βλέψας σε, ἀνδραγαθοῦντα νομίμως, Ἀθλητά Ἀνίκητε, ὁ Φώτιος ὁ θεόφρων, σύναθλος, στερρός σοι ὤφθη τῇ ἐκμιμήσει, ἅπασαν, σύν σοί βασάνων πεῖρα ἐνέγκας· μεθ’ οὗ πρέσβευε Κυρίῳ, παντός κινδύνου ἡμᾶς λυτρώσασθε.

Μεγαλυνάριον.
Ἀνίκητος ὤφθης καί ἀρραγής, Ἀνίκητε μάκαρ, ἐν ἀγῶσιν ἀθλητικοῖς· πλήρης δέ ἀΰλου, φωτός Φώτιε Μάρτυς, διό καί ἐπαξίως, ἐθαυμαστώθητε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 117 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4205245

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search