Το μήνυμα ημέρας

«Δεν προσεύχομαι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός να με ακούσει. Προσεύχομαι διότι εγώ έχω ανάγκη Εκείνον. Δεν προσεύχομαι απλά για να πω κάποια λογάκια έτσι αόριστα. Προσεύχομαι διότι θέλω να του μιλήσω όπως μιλούσα στον πατέρα μου όταν ήμουνα μικρός και θέλω να μου απαντήσει. Έχω ανάγκη να μου απαντήσει, διότι ξέρω ότι η απάντηση Του δεν θα είναι κάποιες φράσεις αλλά ακτίνες της δικής Του παρουσίας στη δική μου ζωή για να βρώ και πάλι τον δρόμο της επιστροφής».

Απαντήσεις σε Τελετουργικά Θέματα

Εκκλησιαστική Επικαιρότητα

Ἁγία Ἀριάδνη (18 Σεπτεμβρίου)

AgiaAriadni1ν καί δούλα, ἦταν ἀνώτερη καί λαμπρότερη ἀπό πολλές κυρίες, δοῦλες τῶν κοσμικῶν ματαιοτήτων καί τῶν γήϊνων μολυσμῶν.
Ἡ Ἁγία Ἀριάδνη ἔζησε στά χρόνια τῶν βασιλέων Ἀδριανοῦ καί Ἀντωνίνου (117 – 139 μ.Χ.), καί ἔγινε χριστιανή στήν Φρυγία, πόλη τῶν Προμισέων. Ὅταν τό πληροφορήθηκε ὁ ἀφέντης της, Τέρτυλος, ἕνας ἀπό τούς ἰσχυρότερους πρόκριτους τῆς πόλης, τήν πίεζε νά ἐπανέλθει στήν εἰδωλολατρία. Ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε στήν χριστιανική ὁμολογία της, καί στάθηκε ἀδύνατο νά τήν πείσουν νά θυσιάσει στά εἴδωλα, κατά τήν ἥμερα μάλιστα πού γιόρταζε τά γενέθλιά του ὁ γιός τοῦ κυρίου της.
Τότε τήν ἔδειραν σκληρά καί τή βασάνισαν γιά πολύ, ἀφοῦ ἔγδαραν τίς σάρκες της μέ σιδερένια νύχια. Γιά νά ἀποφύγει περισσότερες πιέσεις, ἐγκατέλειψε τό σπίτι τοῦ κυρίου της. Καί ἐνῶ τήν καταδίωκαν, ἔπεσε σέ γκρεμό ὅπου καί βρῆκε τόν θάνατο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῇ τοῦ Χριστοῦ κυβερνωμένη παλάμῃ, οὐκ ἐδουλώθης τήν ψυχήν Ἀριάδνη, ἀλλ’ ἐλευθέρᾳ γνώμη ἠνδραγάθησας· πᾶσαν γάρ ἐπίνοιαν, τοῦ ἐχθροῦ καθελοῦσα, στέφος χαριτόπλοκον, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω· ὃν ἐκδυσώπει Μάρτυς ἐκτενῶς, ἐλεηθῆναι, τούς σέ μακαρίζοντας.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τῆς ζωῆς ποθήσασα, τήν ζωοπάροχον πέτραν, ἀκλινής διέμεινας, τῇ τοῦ δολίου μανίᾳ· πέτρα δέ, διαρραγεῖσά σε δεξαμένη, ἥρμοσε, τῷ ἀθανάτῳ Μάρτυς Νυμφίῳ· ὃν δυσώπει Ἀριάδνη, ἡμῖν δοθῆναι πταισμάτων ἄφεσιν.

Μεγαλυνάριον.
Ἀδούλωτον σώζουσα τήν ψυχήν, ἐδούλωσας Μάρτυς, δι’ ἀγώνων τόν δυσμενῆ, καί τῆς ἐλευθέρας, Σιών πολῖτις ὤφθης, ἐν ᾗ ὦ Ἀριάδνη, ἡμῶν μνημόνευε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 363 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4217932

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search