Το μήνυμα ημέρας

«Μή ξεχνάμε, αδελφοί, ότι ο άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, αλλ᾽ ο αγωνιστής που μεταβάλλει τον νου του, τις επιλογές και την κατεύθυνσή του. Ο αθλητής που δεν παραιτείται από τον αγώνα, αλλά, όταν πέσει ή αλλάξει πορεία, τολμά να σηκωθεί όρθιος. Να στρέψει το βλέμμα του στον Ουρανό και να επικαλεσθεί τη φιλανθρωπία του θεού και τη λυτρωτική του χάρη, για να συνεχίσει».

Απαντήσεις σε Τελετουργικά Θέματα

Εκκλησιαστική Επικαιρότητα

Ἁγία Ἀκυλίνα (27 Σεπτεμβρίου)

AgiaAkilina10αταγόταν ἀπό τό χωριό Ζαγκλιβέρι τῆς Θεσσαλονίκης καί ἀνατράφηκε ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὁ πατέρας της ὅμως, σκότωσε ἕναν Τοῦρκο, μετά ἀπό φιλονικία μαζί του. Γιά ν’ ἀποφύγει τήν τιμωρία τοῦ θανάτου, δέχτηκε τόν μουσουλμανισμό. Ἀλλά ἡ μητέρα της ἔμεινε σταθερή στόν Χριστό καί κάθε μέρα δίδασκε στήν Ἀκυλίνα τήν ἀρετή καί τήν πίστη.
Παρά τίς ἐπίμονες προσπάθειες τοῦ πατέρα της καί τίς ἀπειλές τῶν Τούρκων, ἡ Ἀκυλίνα δέν ἀρνήθηκε τόν Χριστό. Ὅταν τήν ὁδηγοῦσαν στό μαρτύριο τήν ἀκολουθοῦσε καί ἡ μητέρα της, πού τήν παρότρυνε σ’ αὐτό.
Ἡ Ἀκυλίνα ἤλεγχε μέ θάρρος τούς Τούρκους καί τήν θρησκεία τους, μέ ἀποτέλεσμα νά πεθάνει μαρτυρικά, μετά ἀπό πολυήμερο ραβδισμό, στίς 27 Σεπτεμβρίου 1764.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ἀκυλίναν τήν θείαν ἀνευφημήσωμεν, οἷα θεόφρονα κόρην καί Ἀθληφόρον Χριστοῦ· τῇ ἀγάπῃ γάρ αὐτοῦ πίστει ἠνδρίσατο, καί καθεῖλε τόν ἐχθρόν, δι’ ἀγώνων ἱερῶν, καί δόξης τυχοῦσα θείας, Χριστῷ τῷ Λόγῳ πρεσβεύει, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἀπαλῷ ἐν σώματι, τόν πολυμήχανον ὄφιν, τῇ λαμπρᾷ ἀθλήσει σου, καταβαλοῦσα παρθένε, ἔδραμες, λαμπαδηφόρος τῷ σῷ Νυμφίῳ· ἔστεψαι, τῆς ἀφθαρσίας τῇ εὐπρεπείᾳ, καί πρεσβεύεις Ἀκυλίνα, ὑπέρ τῶν πίστει ἀνευφημούντων σε.

Μεγαλυνάριον.
Πατρός παριδοῦσα τό ἀσεβές, τῆς μητρός τούς λόγους, ἐγεώργησας μυστικῶς· σύ γάρ Ἀκυλίνα, ἀθλήσασα νομίμως, τῶν ἀνομούντων ᾔσχυνας τά βουλεύματα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4745974

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search