Άγιο Τριώδιο

Τό κατανυκτικό Τριώδιο

kalo triodio

 

18υνήθως μέσα στὸ μήνα Φεβρουάριο ἀρχίζει στὴν Ἐκκλησία μᾶς μία μεγάλη καὶ ἰδιαίτερα πνευματικὴ περίοδος ποὺ διαρκεῖ περισσότερο ἀπὸ δύο μῆνες καὶ ὀνομάζεται « ΤΡΙΩΔΙΟ». Ἡ Ἐκκλησία ὅλες καθημερινές της Μ .Σαρακοστῆς καθόρισε στὸν ὄρθρο νὰ ψάλλονται κατὰ βάση τρεῖς Ὠδές. Δήλ. τρεῖς ὁμάδες τροπαρίων, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ περίοδος αὐτὴ λέγεται Τριώδιο. Τὰ τροπάρια αὐτὰ τῶν τριῶν Ὠδῶν καθημερινὰ ἐκφράζουν σὲ βάθος ὅλη τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀναφέρονται στὴ δημιουργία, στὴν πτώση καὶ στὴν ἀνάπλαση τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Εἶναι πνευματικὰ κεντρίσματα ποὺ θέλουν μὲ τὴ θεία λατρεία νὰ ἀφυπνίσουν τὶς συνειδήσεις μας.

Πολλοὶ ξέρουν πὼς τὸ Τριώδιο συνδέεται μὲ τὶς ἀπόκριες ποὺ εἶναι εὐκαιρία γιὰ γλέντια καὶ ξεφαντώματα. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι. Κι’ ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ ξέρουμε τί εἶναι τὸ Τριώδιο κατὰ τὴν Ἐκκλησία κι’ ὄχι πὼς τὸ παίρνει καὶ τὸ ἐννοεῖ ὁ κόσμος, σὰν εὐκαιρία γιὰ ἀκαταστασία καὶ παρεκτροπὲς στὴ ζωή μας. Γιατί αὐτὸ γίνεται σήμερα. Ὅλος ὁ κόσμος χοροπηδᾶ στοὺς δρόμους. Δὲν εἶναι βέβαια κακὸ πράγμα αὐτό. Οἱ χαρούμενοι ἄνθρωποι μποροῦν νὰ χορεύουν. Ἀλλὰ πολλοὶ χριστιανοὶ χορεύουν μασκαρεμένοι στὸ δρόμο, ξαναφέρνοντας παλιὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθιμα.

Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ὅλες οἱ ἀσχήμιες ποὺ γίνονται στιὰ ἀπόκριες, εἶναι δικά μας ἑλληνικὰ καὶ χριστιανικὰ ἔθιμα, ποὺ πρέπει νὰ διατηρήσουμε. Ὄχι, εἶναι κακὴ κληρονομιὰ τῆς εἰδωλολατρίας Οἱ ἀσχήμιες ποὺ γίνονται στοὺς δρόμους δὲν εἶναι δικά μας ἑλληνικὰ καὶ χριστιανικὰ ἔθιμα τώρα τὶς ἀποκριές. Δὲν εἶναι καλὰ ἔθιμα αὐτά, νὰ μασκαρεύονται καὶ νὰ ἐξευτελίζονται οἱ ἄνθρωποι στὸ δρόμο. Κανένας σοβαρὸς καὶ νοικοκύρης ἄνθρωπος, ὄχι δὲν μασκαρεύεται, ἀλλὰ καὶ δὲν βγαίνει στὸ δρόμο νὰ βλέπει τέτοιες ἀσχήμιες. Ἡ Ἐκκλησία δὲν τὰ ἐπαινεῖ αὐτὰ καὶ δὲν τὰ ἐπιτρέπει. Βέβαια δὲν ἔχει πολιτικὴ δύναμη γιὰ νὰ τὰ ἀπαγορεύσει καὶ νὰ ἐμποδίσει τὶς ἀσχήμιες.

Ἔχει ὅμως λόγο γιὰ νὰ τὸν μεταχειρίζεται ὡς ὅπλο, γιὰ νὰ πεῖ τί εἶναι καὶ τί γίνονται τὶς ἀπόκριες καὶ γιὰ νὰ προτρέψει τὸ λαὸ νὰ ἀπέχει ἀπὸ τέτοιες ἀσχήμιες. Γιατί ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ξεχύνονται στοὺς δρόμους μασκαρεμένοι χορεύοντας καὶ γελώντας, δὲν εἶναι ἁπλῶς λαός, ἀλλὰ εἶναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ. Εἶναι χριστιανοί, παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ τὸ Πάσχα θὰ προσέλθουν νὰ κοινωνήσουν. Τὸ Τριώδιο λοιπὸν δὲν εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀσωτέψουν οἱ πιστοί, ἀλλὰ καιρὸς γιὰ νὰ ἑτοιμαστοῦν σὰν φρόνιμοι ἄνθρωποι, γιὰ τὴ μεγάλη γιορτὴ τοῦ Πάσχα.

Τὰ Τριώδιο γι’ αὐτοὺς ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πνευματική τους προκοπὴ καὶ σωτηρία εἶναι ἕνα στάδιο πνευματικῶν ἀγώνων καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ξέρει καὶ νὰ ἐνδιαφέρονται οἱ χριστιανοί, κι ‘ὄχι τὰ καρναβάλια ποὺ γίνονται στὸ δρόμο. Βρισκόμαστε σὲ πολὺ δύσκολους καιρούς. Δὲν μᾶς μένουν εὐκαιρίες γιὰ μασκαρέματα καὶ καρναβάλια. Ἐκτὸς κι ἂν θέλουμε νὰ τὸ ρίξουμε ἔξω κι’ ὅ, τί γίνει ἂς γίνει. Μὰ κι ἂν θέλουμε νὰ γιορτάσουμε μὲ γιορτὲς στοὺς δρόμους δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὶς κρίσιμες ὧρες ποὺ περνάει ἡ πατρίδα μας. Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει, ὅτι οἱ ‘Ἕλληνες χριστιανοὶ δὲν ἔχουν χάσει τὴν πίστη τους καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν εἰδωλολατρία. Γι’ αὐτὸ αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ ἔρχονται ἂς ζήσουμε τὴν ἀληθινὴ χριστιανικὴ ζωὴ γιὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μὲ τὴ δική μας ζωὴ καὶ νὰ ἔχουμε σωτηρία στὸ Θεό.

Καλὸ καὶ εὐλογημένο Τριώδιο


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 108 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5591237

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search