Για βάπτιση ενηλίκων

Χρήσιμες οδηγίες για τους ενηλίκους που επιθυμούν να βαπτισθούν Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

vaptisisΤα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα των συνόρων των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, αλλά και γειτόνων χωρών πολλοί αδελφοί μας επιθυμούν να βαπτισθοϋν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και να ένταχθοϋν στην Εκκλησία μας. Αυτή θα πρέπει να είναι βεβαίως μία ελεύθερη απόφαση και να μην στηρίζεται σε ιδιοτελή κριτήρια η για λόγους «ένταξης» στην κοινωνία μας. Αποτελεί άλλωστε μεγάλη απόφαση και θα πρέπει να είναι μια ξεχωριστή στιγμή, που θα σημαδέψει τη ζωή τους.
Ο βαπτισμένος ανάγενναται πνευματικά και γίνεται επισήμως δεκτός ως μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Το γεγονός αυτό δεν είναι σημασίας απλά και μόνο οικογενειακής. Είναι χαρμόσυνο γεγονός για όλη την Εκκλησία. Το Βάπτισμα είναι από τα κυριότερα Μυστήρια της Εκκλησίας αφού αφ ενός είναι το εισαγωγικό για τη συμμετοχή μας σε όλα τα υπόλοιπα μυστήρια και αφ' ετέρου συμβολίζει με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο αγιασμένο νερό την τριήμερο Ταφή, εις Άδου κάθοδο και Ανάσταση του Κυρίου μας και η συμμετοχή οποιουδήποτε σ' αυτό τελεί υπό αυστηρώς προδιαγεγραμμένες προϋποθέσεις.

Γ ι' αυτό και από την πλευρά μας νοιώθουμε την ανάγκη να σας υπενθυμίσουμε μερικά βασικά θεολογικά, αλλά και πρακτικά σημεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν στην ουσιαστική συμμετοχή σας στο Μυστήριο αυτό. Το Βάπτισμα δεν είναι μια απλή κοινωνική εκδήλωση, κοσμικού μάλιστα χαρακτήρα. Είναι το πρώτο, βασικό Μυστήριο της Εκκλησίας και η σφραγίδα της Πίστεώς μας. Με το Βάπτισμα εξαλείφονται όλα τα αμαρτήματα του βαπτιζομένου που έτσι καθαρός από ρύπου εντάσσεται στο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος ανάγεται στον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο όποιος βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον πόταμο Ιορδάνη. Έδωσε δε εντολή στους μαθητές του «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἵου καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19). Αλλού μάλιστα αναφέρει: «ὁ πιστεύσας καί βαπτισθεῖς σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. 16, 15-16).

Είναι άλλωστε δόγμα αναντίρρητο της πίστης μας ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού στάθηκε μέσο αναγκαίο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και για την καταλλαγή του ανθρώπου προς τον Θεό. Διότι χωρίς αυτόν δεν ήταν δυνατόν να συμφιλιωθεί ποτέ με τον Θεό ο άνθρωπος, αλλά ήταν ανάγκη να μένει στους αιώνες αδιάλλακτος εχθρός του. Για να υπάρχει πάντα στη μνήμη των ανθρώπων η ευεργεσία αυτή του Θεού προς τον άνθρωπο, τόσο ο Κύριος όσο και οι Μαθητές Του και οι θεοφόροι Πατέρες διέταξαν να γίνεται αναγκαίως και απαραιτήτως ο τύπος και η εικόνα του θανάτου τούτου σε κάθε Μυστήριο. Αλλά κατ' εξοχήν ο τρόπος και ο τύπος του Δεσποτικού θανάτου ενεργείται στο Μυστήριο του Βαπτίσματος με τις τρεις καταδύσεις.

Κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος ο βαπτιζόμενος τυπικώς και συμβολικώς αποθνήσκει και συνθάπτεται με τον Χριστό στο νερό του Βαπτίσματος. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «ὅσοι εἰς Χρίστον ἔβαπτισθημεν εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν, συνετάφημεν οὔν αὐτῶ διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον». Για το συμβολισμό λοιπόν του θανάτου του Κυρίου είναι αναγκαίο να γίνονται τρεις καταδύσεις και μάλιστα πλήρεις. Και γι' αυτό οι Ορθόδοξοι τελούμε με πλήρη τριπλή κατάδυση το Βάπτισμα (όπως άλλωστε το δέχθηκε και ο Κύριος στον Ιορδάνη) και όχι με ραντισμό όπως οι Παπικοί- Ρωμαιοκαθολικοί.

Το Βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου αφού αποτελεί το πρωταρχικό μέσο δικαίωσης και εισόδου του ανθρώπου στο χώρο της θείας χάριτος. Γ ι' αυτό και η Εκκλησία καθιέρωσε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες τον νηπιοβαπτισμό. Σ' αυτό βεβαίως συνετέλεσαν και άλλοι λόγοι όπως για παράδειγμα η αυξημένη παιδική θνησιμότητα η το να μην στερούνται του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου παιδιά βαπτισμένων, χριστιανών γονέων. Η Εκκλησία κατηχεί στην πίστη τους ενηλίκους, όπως έκανε και στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και έπειτα προχωρεί στο Βάπτισμα. Επίσης απαιτεί την ύπαρξη Αναδόχου (δηλ. του Κουμπάρου η Νονού) ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικας και ομολογεί μαζί με τον βαπτιζόμενο ενήλικα πίστη στον Ιησού Χριστό. Αναλαμβάνει δηλαδή έργο εγγυητού, ομολογητού και κατηχητού απέναντί της για την ορθόδοξη πίστη του υποψηφίου χριστιανού.

Ανάδοχος λοιπόν δεν δύναται να είναι: α) ο αλλόθρησκος (μουσουλμάνος) η ο ετερόδοξος (Ρωμαιοκαθολικός η Προτεστάντης κλπ.) και β) ο αρνητής η ο άθεος. Απαγορεύεται επίσης να είναι Ανάδοχος εκείνος που έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο και τούτο διότι λογίζεται ως αρνητής. Πως κάποιος, ο οποίος απορρίπτει (για οποιοδήποτε λόγο) ένα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, αποδέχεται κάποιο άλλο;

Ο Ανάδοχος - νονός πρέπει να προσφέρει:

Λευκά ενδύματα για τον βαπτιζόμενο. Πρέπει να είναι λευκά διότι ο βαπτισθείς αναδύεται από την κολυμπήθρα πνευματικά καθαρός, γι' αυτό ονομάζεται και νεοφώτιστος. Αυτό πρέπει να καταδεικνύουν και τα ρούχα του, τον πνευματικό φωτισμό που δέχθηκε. -Μια άσπρη πετσέτα χεριών και μια άσπρη μεγάλη πετσέτα. -Ένα μπουκάλι ελαιόλαδο (και όχι άλλου τύπου). Επειδή δε αυτό ευλογείται, εάν περισσέψει χρησιμοποιείται για το άναμμα των κανδηλιών και δεν πρέπει να καταναλίσκεται αλλού, όπως π.χ. στο φαγητό. -Λιβάνι, -Ένα σταυρό. -Ένα σαπούνι. -Τρία κεριά για την κολυμβήθρα και την λαμπάδα του νεοφώτιστου τα οποία, όπως και τα μαρτυρικά (για λόγους που αναφέρονται παρακάτω) δεν πρέπει να φέρουν ανοίκειους στολισμούς. -Τα «μαρτυρικά» είναι αυτά που μοιράζονται στους προσκεκλημένους και καρφιτσώνονται στο πέτο. Αυτά, όπως δείχνει και η ετυμολογία της λέξεως, μαρτυρούν το Μυστήριο του Βαπτίσματος που συνέβη. Πρέπει να είναι χριστιανικό σύμβολο, δηλαδή να είναι μόνο ο Σταυρός η έστω μενταγιόν με την Παναγία η κάποιον Άγιο.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν στην Εκκλησία κατηγορίες Μυστηρίων. Τα φώτα η ο κλιματισμός ανήκουν σε όλους και χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του Μυστηρίου όλοι οι παριστάμενοι οφείλουν να στέκονται προσευχόμενοι, με προσοχή, ησυχία και ευλάβεια, χωρίς φωνασκίες και άλλες αταξίες. Ο στολισμός με άνθη (εάν θα υπάρξει) να είναι διακριτικός και όχι εξεζητημένος. Επίσης η διακριτικότητα θα πρέπει να ισχύσει και για την εικονοληψία του Μυστηρίου. Τα πολλά φώτα και η «σκηνοθεσία» έρχονται σε αντίθεση με την ιερότητα του χώρου αλλά και το Μυστήριο.

Η πετσέτα, τα εσώρουχα, τα ρούχα αλλά και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιήθηκε στο σκούπισμα η πλύσιμο του νεοφώτιστου και απορρόφησε το αγιάστηκε έλαιο η το Άγιο Μύρο θα πρέπει μετά την βάπτιση να πλυθούν σε νερό μη στάσιμο (θάλασσα, ποτάμι η ρυάκι). Σε περίπτωση που κάτι δεν υπάρχει εκεί κοντά, τότε το νερό αυτό καθώς και το νερό από το πρώτο πλύσιμο του νεοφώτιστου θα πρέπει να συγκεντρωθεί και να χυθεί στο μέρος όπου αποχετεύονται και τα νερά της Κολυμβήθρας (χωνευτήρι).

Ο νεοφώτιστος θα πρέπει να μεταλάβει και των Αχράντων Μυστηρίων στην πρώτη επομένη ευκαιρία αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα (και όχι μόνο τρεις φορές όπως συνηθίζεται να λέγεται). Προς αποφυγή παρεξηγήσεων η και συγχύσεων περί της πνευματικής συγγενείας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πνευματική συγγένεια δημιουργείται μόνον μεταξύ του αναδόχου και της αναδεκτής και των γονέων της. Δηλαδή απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ τους. Για παράδειγμα ο ανάδοχος δεν δύναται να παντρευτεί την αναδεκτή του (το βαφτιστήρι του) η την μητέρα της. Πνευματική συγγένεια μεταξύ των αναδεκτών (βαφτιστηριών) ενός αναδόχου (νονού) δεν υπάρχει. Με άπλα λόγια δεν υπάρχει κώλυμα στο να βαπτίζει κάποιος παιδιά διαφορετικού φύλου.

Όταν κάποιος ενήλικος επιθυμεί να βαπτισθεί συμπληρώνει στην Ενορία του αίτηση, όπου αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτή η αίτηση διαβιβάζεται από τον εφημέριο στην Αρχιεπισκοπή, η οποία ορίζει τον Κατηχητή του. Εκείνος είναι που θα κατηχήσει τον υποψήφιο Χριστιανό και θα αποφασίσει πότε θα είναι έτοιμος να βαπτισθεί. Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο νεοφώτιστος λαμβάνει Βεβαίωση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί όπου απαιτηθεί στο μέλλον. Το όνομα κατά την Βάπτιση παραμένει το ίδιο.

Σε περίπτωση που ο βαπτιζόμενος επιθυμεί κάποιο άλλο, συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και για να ισχύσει θα πρέπει να εκδοθεί δικαστική απόφαση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Ελπίζουμε πως με τα ανωτέρω αναφερόμενα σας δόθηκαν κάποιες απαραίτητες οδηγίες ενώ συνάμα σας λύθηκαν και κάποιες απορίες.

Σας ευχόμαστε λοιπόν ο Θεός να σας ενισχύει και να σας σταθεροποιεί στην απόφασή σας να προσέλθετε στην Ορθόδοξο πίστη.

Για περισσότερες πληροφορίες η ενδεχόμενες απορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του Ιερού Ναού: 2810-722.061


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 169 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4518813

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search