Αύγουστος

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ (5 Αυγούστου)

 

15 Κύριος εἶχε προειπεῖ στούς μαθητές του γιά τούς κινδύνους, γιά τά πάθη του καί τήν θανάτωσή του καί ἐπίσης γιά τό τί θά τραβοῦσαν στήν συνέχεια ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί τούς ἐχθρούς τοῦ Εὐαγγελίου, λέγοντάς τους πώς αὐτά ἀνήκουν στήν παροῦσα ζωή. Ἐκεῖνο ὅμως πού ἔχει οὐσιαστική σημασία εἶναι ἡ αἰώνια ζωή.

Ἔτσι λοιπόν ὁ Χριστός θέλοντας νά δείξει στούς μαθητές του μία πρόγευση τῆς αἰώνιας ζωῆς, παρέλαβε τρεῖς ἀπό τούς μαθητές του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη καί τούς ἀνέβασε σέ ἕνα βουνό. Ἐκεῖ μεταμορφώθηκε καί ἔλαμψε τό πρόσωπό Του σάν τό φῶς. Καί τότε ἐμφανίστηκαν ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Ἠλίας οἱ ὁποῖοι συνομίλησαν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ.
Ὁ Κύριος πῆρε μόνο αὐτούς τούς μαθητές, διότι εἶχαν κάποια ὑπεροχή ἔναντι τῶν ἄλλων. Συγκεκριμένα ὁ Πέτρος γιατί ἀγαποῦσε πολύ τόν Χριστό, ὁ Ἰωάννης γιατί τόν ἀγαποῦσε πολύ ὁ Χριστός καί ὁ Ἰάκωβος ἐπειδή εἶχε τήν δύναμη νά πιεῖ τό ποτῆρι πού ἤπιε ὁ Χριστός.
Τούς Μωϋσῆ καί Ἠλία τούς ἔφερε γιά νά διορθώσει τίς ἐντυπώσεις πού ὑπῆρχαν μέχρι τότε γιά τό ποιός ἦταν, ἂν ἦταν δηλαδή ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ἡ κάποιος μεγάλος προφήτης.
Αὐτά λοιπόν συνέβησαν στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στό ὄρος Θαβώρ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστοῦ τήν Μεταμόρφωσιν προϋπαντήσωμεν, φαιδρῶς πανηγυρίζοντες τά προεόρτια, πιστοί καί βοήσωμεν· Ἔφθασεν ἡ ἡμέρα, τῆς ἐνθέου εὐφροσύνης· ἄνεισιν εἰς τό ὄρος, τό Θαβώρ ὁ Δεσπότης, τῆς Θεότητος αὐτοῦ, ἀπαστράψαι τήν ὡραιότητα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον, Μεταμορφώσει, ἡ βροτεία ἅπασα, φύσις προλάμπει θεϊκῶς, ἐν εὐφροσύνῃ κραυγάζουσα· Μεταμορφοῦται, Χριστός, σώζων ἅπαντας.

Μεγαλυνάριον.
Δεῦτε ἐν τῷ ὄρει τῶν ἀρετῶν, ἀνέλθωμεν πάντες, καί ὀψώμεθα μυστικῶς, τόν ἐν Θαβωρίῳ, ἀστράψοντα ἀρρήτως, Δεσπότην Ζωοδότην, ὃν μεγαλύνομεν. 


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 78 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5446465

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search