Αύγουστος

Ἅγιος Τριαντάφυλλος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Ζαγορά (8 Αυγούστου)

AgiosTriantafillos15 ἔνδοξος νεομάρτυρας τοῦ Χριστού Τριαντάφυλλος ἦταν ἀπό τήν Ζαγορά τῆς Μαγνησίας, πού βρισκόταν κοντά στό Βόλο.
Γεννήθηκε τό 1663. Ἐργαζόταν σάν ναύτης στά πλοῖα, καί ὅταν ἦταν 17 χρονῶν συνελήφθη γιά ἄγνωστη σέ μᾶς αἰτία, ἀπό τούς Τούρκους, πού τόν ἐκβίαζαν νά γίνει μωαμεθανός. Ὁ Τριαντάφυλλος ὅμως, τό εὐωδιαστό αὐτό λουλοῦδι τῆς Ὀρθοδοξίας, προτίμησε μύριους θανάτους παρά ν’ ἀρνηθεῖ τόν Χριστό.
Βασανίστηκε ποικιλοτρόπως, ἀλλά ἔμεινε ἀμετακίνητος στήν πίστη του φωνάζοντας: «Χριστιανός εἶμαι, δέν ἀρνοῦμαι τόν Σωτῆρα μου Χριστό».
Τελικά τόν θανάτωσαν στόν Ἱππόδρομο τῆς Κων/πόλεως μέ ἀποκεφαλισμό στίς 8 Αὐγούστου 1680. Ἦταν τότε 18 χρονῶν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, ἔχων τήν χάριν, χαίρων ἤθλησας, ἀνδρειοφρόνως, Νεομάρτυς Χριστοῦ Τριαντάφυλλε· ὅθεν ὡς ῥόδον εὐφραίνεις ἡδύπνευστον, τήν Ἐκκλησίαν τῇ θείᾳ ἀθλήσει σου. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἀθλητής ἀήττητος τῆς εὐσεβείας, ἀνεδείχθης Ἅγιε, καταβαλών τόν δυσμενῆ· ὅθεν Χριστός Τριαντάφυλλε, μαρτυρικῇ σε ἐδόξασε χάριτι.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὁ ἀθλήσας ὑπέρ Χριστοῦ, προθύμῳ καρδίᾳ, Τριαντάφυλλε Ἀθλητά· χαίροις Ζαγοραίων, ἀγλάϊσμα καί κλέος, οὓς φύλαττε καί φρούρει ταῖς ἱκεσίαις σου.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 116 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555322

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search