Αύγουστος

Ὅσιος Σωφρόνιος ὁ Ἁγιορείτης (18 Αυγούστου)

3εννήθηκε στήν Ἤπειρο ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς τό 18ο αἰῶνα. Ἀπό μικρός διακρινόταν γιά τήν σεμνή ζωή του καί τόν σεβασμό του στά θεία.
Ὅταν ᾖλθε σέ ἡλικία γάμου, οἱ γονεῖς του τόν πάντρεψαν παρά τή θέλησή του μέ μιά σεμνή γυναῖκα. Ἀλλά τή νύχτα τοῦ γάμου, ἔφυγε στό Ἅγιον Ὄρος.
Ἐκεῖ, στή σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης δοκιμάστηκε καί ἐκάρη μοναχός. Ἀργότερα χειροτονήθηκε Ἱερέας καί ἔφτασε σέ μεγάλα ὕψη ἁγιότητας. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε ἐνάρετη καί ἀγγελική. Ἡ πνευματική του τελειότητα ἦταν παράδειγμα ὄχι μόνο στούς ἀδελφούς της Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἀλλά καί σ’ ὅλο τό Ἅγιον Ὄρος.
Ἔτσι ὀσιακά ἀφοῦ ἔζησε, ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Ὁσίων τόν βίον ἀκριβῶς μιμησάμενος, μέτοχος αὐτῶν ἀνεδείχθης, θεοφόρε Σωφρόνιε· ὁσίως γάρ βιώσας ἐπί γῆς, τῶν θείων δωρεῶν ἐν οὐρανοῖς, ἠξιώθης καί παρέχεις πᾶσιν ἡμῖν, τήν χάριν σου τοῖς κράζουσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐκπληροῦντι διά σοῦ, ἡμῶν τά αἰτήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐγκρατείᾳ Ὅσιε καί ἡσυχίᾳ, τήν ζωήν ἐτέλεσας, καί ἀενάῳ προσευχῇ· διό Ἁγίων ἰσότιμος, ὤφθης ἀξίως, παμμάκαρ Σωφρόνιε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Ὁσίων ὁ κοινωνός· χαίροις ἱερῶν, ἐγκαλλώπισμα ἱερόν· ἐν γάρ ἀμφοτέροις, θεοπρεπῶς ἐμπρέψας, ἀξίως ἐδοξάσθης, Πάτερ Σοφρώνιε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 53 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5687853

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search