Αύγουστος

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Θαυματουργός ὁ Νέος (19 Αυγούστου)

3εννήθηκε στά Ἰωάννινα, στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα. Πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου στή Μονή Δοχειαρίου ἐκάρη μοναχός καί ἀργότερα, λόγῳ τῆς ὁσιακῆς ζωῆς του, ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς. Μετά ἀπό μία περιπέτεια μέ τόν ἀνεψιό του, κατέληξε σ’ ἕνα ὄρος τῆς Νάουσας τῆς Μακεδονίας, ὅπου ἔκτισε Μονή καί ναό στό ὄνομα τῶν Ἀρχαγγέλων. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε πραγματικά ἁγία καί γι’ αὐτό μετά τόν θάνατό του, ἡ σεβάσμια κάρα του, πού μεταφέρθηκε στή Μονή τῆς Νάουσας, ἔγινε ἀφορμή πολλῶν θαυμάτων.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Βλαστός Ἰωαννίνων ἀνεδείχθης περίδοξος, καί θεῖος πολιοῦχος τῆς Ναούσης Θεόφανες· ὡς ἄγγελος γάρ ζήσας ἐπί γῆς, θαυμάτων ἐκομίσω δωρεάν, καί παρέχεις τάς ἰάσεις τοῖς εὐλαβῶς, προστρέχουσι τῇ σκέπῃ σου. Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῆς μυστικῆς θεοφανείας θεῖον ὄργανον
Τῇ ἰσαγγέλῳ πολιτείᾳ ἐχρημάτισας
Καί θαυμάτων ἐδοξάσθης τῇ χορηγίᾳ.
Ἀλλ’ ὡς μέγας τοῦ Θεοῦ θεράπων Ἅγιε
Καθικέτευε λυτροῦσθαι πάσης θλίψεως
Τούς βοῶντάς σοι, χαίροις Πάτερ Θεόφανες.

Μεγαλυνάριον.
Τῶν Ἰωαννίνων θεῖος βλαστός, καί Ναούσης μέγας, πολιοῦχος καί ἀρωγός, καί πηγή θαυμάτων, Θεοφάνες ἐδείχθης· διό σου τήν ἁγίαν Κάραν σεβόμεθα.   


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 78 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4929657

Copyright © 2021 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search