Δεκέμβριος

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Γραπτὸς (27 Δεκεμβρίου)

7AgiosTheodoros oGraptosταν γιός τοῦ Ἰωανᾶ, ἀπό τήν Παλαιστίνη, καί ὑπῆρξε μαθητής μαζί μέ τόν ἀδελφό του Θεοφάνη, στήν μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα.
Στά χρόνια τοῦ βασιλιά Λέοντα τοῦ Ε’ ἦλθαν στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί οἱ δύο γιά τό ζήτημα τῶν ἁγίων εἰκόνων, περιορίστηκαν σέ κάποια Μονή στό Στόμιο τῆς Μαύρης Θάλασσας. Ὁ βασιλιάς Μιχαήλ ὁ Τραυλός τούς ἐπανέφερε, ἀλλά αὐτοί δέν θέλησαν νά ἐξαγοράσουν τήν ἡσυχία τους μέ ἀδιαφορία στά ἐκκλησιαστικά ζητήματα καί νά νεκρώσουν τίς ἱερές πεποιθήσεις τους. Γι’ αὐτό ἐκδήλωσαν μέ θάρρος τά φρονήματά τους καί ἔτσι πάλι περιορίστηκαν ἀπό τόν βασιλιά, σέ κάποιο τόπο κοντά στό Σωσθένιο.
Ἀργότερα ἐπί Θεοφίλου τοῦ Εἰκονομάχου, στάλθηκαν στήν Ἀφουσία. Ἂν καί ἐκεῖ εἶχαν μείνει πολλά χρόνια καί εἶχαν αὐστηρή ἐπιτήρηση, αὐτοί ἐξακολουθοῦσαν νά φωνάζουν κατά τῆς εἰκονομαχίας. Τότε ὁ Θεόφιλος, γεμάτος θυμό, τούς ἔφερε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τούς μαστίγωσε ἀνελέητα. Καί κατόπιν χάραξε στά μέτωπά τους μέ πυρακτωμένο σίδερο, δώδεκα στίχους γιά νά τούς στιγματίσει.

Ἀπ’ αὐτή τήν αἰτία ὀνομάστηκαν καί οἱ δυό Γραπτοί. Ἐπί δέ τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Ζ’ (836 ἢ 837), ἐξορίστηκαν πάλι στήν Ἀπάμεια τῆς Βιθυνίας, ὅπου ὁ Θεόδωρος πέθανε καί τάφηκε ἀπό τόν ἀδελφό του Θεοφάνη. Ἀργότερα τό λείψανό του μεταφέρθηκε στή Χαλκηδόνα.
Ὁ ἑορτασμός του μᾶς ὑπενθυμίζει πόσους ἀγῶνες κίνησαν οἱ πιστοί, γιά νά διαφυλαχτεῖ ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία καί λατρεία. Καί γιά τ’ ἀδέλφια δίνει λαμπρό μάθημα, γιά τό ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτα συγκινητικότερο καί τιμητικότερο, ἀπό τό νά ζοῦν αγαπημένοι και ἀφοσιωμένοι μέχρι θανάτου γιά τή νίκη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείοις στίγμασι, σεσημασμένος, δῶρον ἔμψυχον, τῷ Ζωοδότῃ, προσηνέχθης θεοφόρε Θεόδωρε· ἀσκητικαῖς δωρεαῖς γάρ κοσμούμενος, ὁμολογίας ἀγῶσι διέλαμψας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τοῦ Χριστοῦ σεβόμενος, πανευσεβῶς τήν Εἰκόνα, διωγμούς ὑπέμεινας, καί κακουχίας καί θλίψεις· ὅθεν δή, Ὀρθοδοξίας ἄγαλμα θεῖον, γέγονας, ὡς ἀριστεύσας κατά τῆς πλάνης· διά τοῦτό σε τιμῶμεν, Ἱερομύστα Πάτερ Θεόδωρε.

Μεγαλυνάριον.
Ὄψει γεγραμμένῃ τυραννικῶς, βίβλος ἔμπνους ὤφθης, ἀναβάσεων ἱερῶν, ἐξ ἧς δωρημάτων, τήν ὄνησιν τρυγῶντες, τούς πόνους σου τιμῶμεν, Πάτερ Θεόδωρε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 234 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5326265

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search