Ιούλιος

Ὁσία Μακρίνα (Ἀδελφὴ τοῦ Μ. Βασιλείου) (19 Ιουλίου)

18τήν ἱστορία τοῦ χριστιανισμοῦ λίγες ὑπῆρξαν οἱ γυναικεῖες μορφές σάν τήν ὑπέρλαμπρη μορφή τῆς Ἁγίας Μακρίνας, πού ὁ Θεός τήν εἶχε προικίσει μέ τά μεγαλύτερα πνευματικά καί σωματικά χαρίσματα.
Ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἀδελφή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ Γρηγορίου Νύσσης. Ἀνατράφηκε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπό τήν εὐσεβεστάτη μητέρα της Ἐμμέλεια. Ὅταν μεγάλωσε, ἀφοσιώθηκε στήν ἀγαθοεργία καί στήν ἀνατροφή τῶν ἀδελφῶν της, πού ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στή μετέπειτα πνευματική τους πορεία. Ἡ Μακρίνα ἦταν μνηστευμένη, ἀλλά ὁ μνηστήρας της πέθανε.
Τότε, μαζί μέ τή μητέρα της, ἀποσύρθηκε σέ γυναικεία μονή στόν Πόντο, κοντά στόν ποταμό Ἴρη. Ἐκεῖ κοντά μόναζε καί ὁ ἀδελφός της, Μ. Βασίλειος. Στή μονή πέρασε τή ζωή της μέ τή μελέτη τῶν Γραφῶν, τήν προσευχή, καί προπάντων μέ ἀγαθοεργίες. Διότι πάντα εἶχε στό μυαλό της τό λόγο τοῦ Θεοῦ, πού προτρέπει τούς ἀνθρώπους, «ἀγαθοεργείν, πλουτείν ἐν ἔργοις καλοίς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτούς θεμέλιον καλόν εἰς τό μέλλον, ἴνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνίου ζωῆς». Δηλαδή, νά ἀγαθοεργοῦν, νά γίνονται πλούσιοι σέ καλά ἔργα, νά δίνουν πρόθυμα καί σέ ἄλλους τά ἀγαθά τους, νά εἶναι ἁπλοί καί καταδεκτικοί, καί ἔτσι νά ἀποταμιεύουν γιά τόν ἑαυτό τους στέρεο θεμέλιο στό μέλλον, γιά νά ἀποκτήσουν τήν αἰώνια ζωή.
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο καί ἡ Ἁγία Μακρίνα ἔζησε καί τελείωσε τή ζωή της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Σοφίας ἔρωτι, τόν νοῦν πτερώσασα, κόσμου εὐπάθειαν, ἐμφρόνως ἔλιπες, καί ἐνδιαίτημα τερπνόν ἐγένου θείας ἀγάπης· σύ γάρ δι’ ἀσκήσεως, καί ἠθῶν τελειότητος, νύμφη ἐχρημάτισας, τοῦ Σωτῆρος περίδοξος· ᾧ πρέσβευε ὑπέρ τῶν βοώντων· χαίροις Μακρίνα Θεοφόρε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς φωτός ἀνάπλεως δικαιοσύνης, τύπος θείων πράξεων, καί ἀρετῶν μυσταγωγός, ὤφθης τοῖς πίστει βοῶσί σοι· χαίροις Μακρίνα, παρθένων ἀγλάϊσμα.

Μεγαλυνάριον.
Ἤνθησας ἐκ ῥίζης περικλεοῦς, κλέος εὐσεβείας, γεωργοῦσα ἀπό παιδός· βίῳ γάρ ἀμέμπτῳ, καί τρόποις ἐναρέτοις, Μακρίνα διαπρέπεις, ὡς καλλιπάρθενος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 539 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5454764

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search