Μάϊος

Ἅγιοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία οἱ Ἀπόστολοι (17 Μαΐου)

15ἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀνδρόνικος καί Ἰουνία συγκαταλέγονται ἀνάμεσα στούς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου μας, τούς ὁποίους ἑορτάζουμε στίς 4 Ἰανουαρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Δυάς φωτοειδής, ἱερῶν Ἀποστόλων, καί κήρυκες Χριστοῦ, ἀνεδείχθητε κόσμῳ, τοῖς πᾶσι κατασπείραντες, τό τῆς χάριτος κήρυγμα· ὅθεν σήμερον, ὑμᾶς πιστῶς εὐφημοῦμεν, ὦ Ἀνδρόνικε, καί Ἰουνία θεόφρον, Χριστόν μεγαλύνοντες.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τούς ἀσφαλεῖς.
Ὡς εὐκλεεῖς, τῶν Ἀποστόλων σύναυλοι, καί ἀληθεῖς, τοῦ Ἰησοῦ διάκονοι, τῆς αὐτοῦ συγκαταβάσεως, ἱεροφάντορες ἐδείχθητε· τήν χάριν γάρ τοῦ Πνεύματος δεξάμενοι, Ἀνδρόνικε καί Ἰουνία ἔνδοξοι, ὡς λύχνοι τοῖς πέρασιν ἐφάνατε.

Μεγαλυνάριον.
Παῦλος ὁ οὐράνιος συγγενεῖς, καί ἐν Ἀποστόλοις, ἐπισήμους ὑμᾶς καλεῖ, Ἀνδρόνικε μάκαρ, καί θεία Ἰουνία· Χριστοῦ γάρ θεηγόροι, ὤφθητε κήρυκες.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 58 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5105723

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search