Μάϊος

Ἅγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ἀνδρέας, Παῦλος, Χριστίνα, Ἡράκλειος, Παυλίνος καὶ Βενέδιμος οἱ Μάρτυρες (18 Μαΐου)

15ἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Πέτρος, Διονυσία, Ἀνδρέας, Παῦλος, Χριστίνα, Ἡράκλειος, Παυλίνος καί Βενέδιμος, μαρτύρησαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.). Ὁ Πέτρος καταγόταν ἀπό τή Λάμψακο καί, ὅταν τόν ὁδήγησαν μπροστά στόν ἄρχοντα τῆς Ἀβύδου, Δέκιο, γιά νά θυσιάσει στήν Ἀφροδίτη, ἐκεῖνος ἀντίθετα, ὁμολόγησε μέ παρρησία τόν Χριστό. Τότε βασανίσθηκε σκληρά καί τελικά παραδόθηκε στόν δήμιο.
Ὁ Παῦλος καί ὁ Ἀνδρέας κατάγονταν ἀπό τήν Μεσοποταμία καί συνυπηρετοῦσαν στό στρατό τοῦ Δεκίου ὑπό τόν στρατηγό Δάκνο. Ὅταν ἐπισκέφθηκαν τήν Ἀθήνα, πληροφορήθηκαν γιά τήν χριστιανική πίστη, κατηχήθηκαν καί βαπτίσθηκαν Χριστιανοί, καταγγέλθηκαν, συνελήφθηκαν μέ τόν Διονύσιο καί τήν παρθένο Χριστίνα καί ὁμολόγησαν μέ θάρρος τήν πίστη τους στόν Κύριο. Ἒτσι ὑπέστησαν τόν διά λιθοβολισμοῦ θάνατο, ἐνῷ ἡ Ἁγία Χριστίνα ἀποκεφαλίσθηκε.

Οἱ Ἅγιοι Ἡράκλειος, Παυλίνος καί Βενέδιμος κατάγονταν ἀπό τήν Ἀθήνα. Ἐκεῖ ἀγωνίζονταν σκληρά κατά τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων καί τῶν φιλοσόφων, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν τήν χριστιανική πίστη. Μετά ἀπό καταγγελία συνελήφθησαν, βασανίσθηκαν καί ὁδηγήθηκαν ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος τούς συμβούλεψε νά ἐπιστρέψουν στήν εἰδωλολατρία. Ἐκεῖνοι ἀρνήθηκαν καί τελικά ἀποκεφαλίσθηκαν δίδοντας τήν δική τους μαρτυρία Χριστοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῶν ἀθλοφόρων τόν ὀκτάριθμον δῆμον, μαρτυρικοῖς ἐγκωμιάσωμεν ὕμνοις, Παυλῖνον Διονύσιον καί Πέτρον ὁμοῦ, Ἀνδρέαν καί Βενέδιμον, τόν θεόφρονα Παῦλον, Ἡράκλειον τόν ἔνδοξον, καί Χριστίναν τήν θείαν· οὗτοι καί γάρ πρεσβεύουσιν ἀεί, ὑπέρ τοῦ κόσμου, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Διαφόρων πόλεων ἐξωρμημένοι, οὐρανίου πόλεως, πολῖται ὢφθητε σεπτοί, χορόν λαμπρόν συγκροτήσαντες, Μάρτυρες θεῖοι, Τριάδος ὑπέρμαχοι.

Μεγαλυνάριον.
Πίστει στρατευσάμενοι τῷ Χριστῷ, θεόπλοκος δῆμος, καί γενναῖος συνασπισμός, ὤφθητε ἐν ἄθλοις, ὀκτάριθμοι ὁπλῖται, ἐχθρῶν τάς παρατάξεις, περιτρεψάμενοι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5681852

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search