Μάρτιος

Ἅγιοι Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος, Ἄβιβος, Ζανιθᾶς, Ἠλίας, Λάζαρος, Μάρης, Μαρουθᾶς, Ναρσῆς, Σάββας καὶ Σιμιάθος οἱ Μάρτυρες (29 Μαρτίου)

15ἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες ἔζησαν κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν Σαβωρίου καί αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου.
Οἱ Ἅγιοι Ἰωνᾶς καί Βαραχήσιος, ὄντας μοναχοί, ἀναχώρησαν γιά τήν Περσία. Ἐκεῖ στήν πόλη Μαρβιαβώχ, βρῆκαν τούς Ἁγίους Μάρτυρες Ἄβιβο, Ζανιθᾶ, Ἠλία, Λάζαρο, Μάρη, Μαρουθᾶ, Ναρσῆ, Σάββα καί Σιμιάθη, πού ἦταν ἔγκλειστοι στήν φυλακή καί τούς ἐνθάρρυναν γιά τούς μαρτυρικούς ἀγῶνες. Γι’ αὐτό τόν λόγο συνελήφθησαν καί ὁδηγήθηκαν στούς ἄρχοντες τῶν Περσῶν Μασδράδ, Σιρώ καί Μαρμισῆ, οἱ ὁποῖοι τούς συμβούλευσαν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό καί νά προσκυνήσουν τήν φωτιά, τό νερό καί τόν ἥλιο. Ἐπειδή ὅμως δέν ὑπάκουσαν, τούς ἔδεσαν καί ἄρχισαν νά τούς χτυποῦν ἀλύπητα. Καί ἀφοῦ τούς χτύπησαν, τούς ἔσυραν μέ τραχιά ραβδιά καί τούς ἄφησαν ἔξω στήν παγωνιά ὅλη τή νύχτα.
Στήν συνέχεια ἔκοψαν τά δάκτυλα τῶν χεριῶν καί τῶν ποδιῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωνᾶ καί τόν ἔδεσαν σφικτά σέ δένδρο. Ἐκεῖ τόν πριόνισαν στή μέση καί τόν ἔριξαν σέ λάκκο. Τόν Ἅγιο Βαραχήσιο, ἀφοῦ τόν ἔσυραν γυμνό στά ἀγκάθια, τόν ἔριξαν σέ λάκκο καί ἔχυσαν βραστή πίσσα ἐπάνω στόν φάρυγγά του, καί ἔτσι τελειώθηκε ὁ βίος του.
Τό ἴδιο σκληρά βασανίσθηκαν καί οἱ ἄλλοι Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν μέ πικρότατο θάνατο. Τά ἱερά λείψανα αὐτῶν ἀγοράστηκαν ἀπό κάποιον εὐσεβή Χριστιανό, ὁ ὁποῖος τά ἐνταφίασε μέ εὐλάβεια.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Χορόν ἐννεάριθμον, πανευκλεῶν Ἀθλητῶν, καί λόγοις καί πράξεσι, πρός μαρτυρίου ὁδόν, λαμπρῶς ἐνισχύσατε· ὅθεν ἠγωνισμένοι, σύν αὐτοῖς θεοφρόνως, ἅμα Βαραχησίῳ, Ἰωνᾶ θεοφόρε, πρεσβεύσατε τῷ Κυρίῳ, χάριν δοῦναι ἡμίν καί ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῶν Μαρτύρων ἑνδεκάριθμος φάλαγξ, ἀνευφημείσθω μελῳδίαις ᾀσμάτων, σύν Ἰωνᾷ ὁ θεῖος Βαραχήσιος, Ἄβιβος καί Λάζαρος, καί Ναρσῆς καί Ἠλίας, Μάρης Σιμεήθης τε, Μαρουθᾶς ὁ θεόφρων, καί Ζανιθᾶς καί Σάββας ὁ στερρός· ὑπέρ ἡμῶν γάρ, Χριστόν ἱκετεύουσι.

Μεγαλυνάριον.
Στῖφος ἑνδεκάριθμον Ἀθλητῶν, ἐχθρῶν μυριάδας, ἐτροπώσαντο νοητῶν, ὧν τάς ἀριστείας, αἰνοῦντες χαρμοσύνως, Χριστόν τόν ἀθλοθέτην, ὑπερδοξάσωμεν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 171 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5601827

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search