Νοέμβριος

Ἅγιοι Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη (5 Νοεμβρίου)

AgioiGalaktion_Epistimi5ζησαν τόν 3ο αἰῶνα μ.Χ., ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δέκιος. Οἱ γονεῖς τοῦ Γαλακτίωνα, Κλειτοφῶν καί Λευκίππη, ἦταν πρῶτα εἰδωλολάτρες. Κάποιος, ὅμως, ἱερομόναχος, πού ὀνομαζόταν Οὐνούφριος, τούς προσείλκυσε στήν χριστιανική πίστη. Ἀπό τότε διέθεταν τά πλούτη τους σέ κάθε ἀγαθοεργία.
Τόν δέ γιό τους Γαλακτίωνα ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Δηλαδή, μέ παιδαγωγία καί νουθεσία, σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Καί ἡ παιδαγωγία αὐτή δέν ἄργησε νά φέρει τούς θαυμαστούς καρπούς της.
Ὁ Γαλακτίων ὅταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε μία ὡραῖα κόρη, τήν Ἐπιστήμη, τήν ὁποία ὁ ἴδιος εἵλκυσε στόν Χριστό. Ἡ ζωή τους κυλοῦσε ἀφιερωμένη στήν ὑπηρεσία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί στήν διακονία τοῦ πλησίον, ὥσπου ξέσπασε ὁ διωγμός τοῦ Δεκίου. Τότε, ὁ μέν Γαλακτίων πῆγε σέ μοναστῆρι τοῦ ὄρους Σινᾶ, ἡ δέ Ἐπιστήμη σέ γυναικεῖο κοινόβιο.
Ἀλλά ἡ λαίλαπα τοῦ διωγμοῦ ἔφθασε καί στά μέρη ἐκεῖνα, μέ ἀποτέλεσμα νά συλληφθεῖ ὁ Γαλακτίων. Ὅταν πληροφορήθηκε αὐτό ἡ Ἐπιστήμη, ἔτρεξε καί παρακάλεσε τούς διῶκτες νά συλλάβουν καί αὐτήν πρός ἐνίσχυση τοῦ συζύγου της.
Ὁ ἄρχοντας Οὖρσος, μή μπορώντας νά τούς πείσει νά ἀλλαξοπιστήσουν, τούς ἀποκεφάλισε (250 μ.Χ.).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

πολυτίκιον. χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τήν λαμπράν ξυνωρίδα τῶν Μαρτύρων τιμήσωμεν, ὥσπερ συζυγίαν ἀρίστην καί κλυτήν καί θεόφρονα, τόν θεῖον Γαλακτίωνα πιστοί, ὁμοῦ σύν Ἐπιστήμη τῇ σεμνῇ· δι’ ἀσκήσεως γάρ πόνων ἀθλητικήν, ἐξήνθησαν φαιδρότητα. Δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ἡμῶν, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. χος α’. Χορός γγελικός.
Ἀγνείας τῷ φωτί, τάς ψυχάς φωτισθέντες, καί κόσμου τήν ἀχλύν, ὁμοφρόνως λιπόντες, λυχνία ὠς δίφωτος, τοῖς πιστοῖς ἀνελάμψατε, δι’ ἀσκήσεως, καί μαρτυρίου τοῖς ἄθλοις, ζεῦγος ἔνδοξον, ἠ Ἐπιστήμη ἡ θεία, σύν τῷ Γαλακτίωνι.

Μεγαλυνάριον.
Ζεῦγος θεοφόρητον καί σεπτόν, συζυγία θεία, Γαλακτίων ὁ ἱερός, σύν τῇ Ἐπιστήμη, τοῦ θεοδρόμου βίου, ἡμᾶς τήν ἐπιστήμην, μυσταγωγήσατε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 307 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5618912

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search