Νοέμβριος

Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας (24 Νοεμβρίου)

AgiosPetros_Alexandrias18υνδύαζε θερμότατο ζῆλο καί ἀνώτερη λαμπρή μόρφωση καί γρήγορα κατέλαβε σπουδαία θέση στήν Ἐκκλησία τῆς Αἰγύπτου, ἀφοῦ διαδέχτηκε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας Θεωνᾶ.
Τό ἔτος 306 μ.Χ. προήδρευσε σέ Σύνοδο πού καταδίκασε καί καθήρεσε τόν Ἐπίσκοπο Λυκοπόλεως Μελέτιο. Ἀλλά αὐτός γιά νά ἐκδικηθεῖ τόν Πέτρο τόν κατάγγειλε στόν αὐτοκράτορα Μαξιμιανό Γαλέριο, ὅταν αὐτός κήρυξε διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν.
Τότε ὁ εὐσεβής ἀρχιεπίσκοπος, ἔδειξε τή μεγάλη καί λαμπρή διαγωγή του. Προκειμένου νά συλληφθεῖ ἀπό τόν ἔπαρχο Ἀλεξανδρείας, κάλεσε τούς πιό ἄξιους πρεσβυτέρους τῆς ἀρχιεπισκοπῆς του, τόν Ἀχιλλᾶ καί τόν Ἀλέξανδρο. Τούς ἀνήγγειλε ὅτι ἔφτασε τό τέλος του καί ὅρισε διαδόχους του. Κατόπιν, γιά νά μήν ἀντιληφθεῖ τήν σύλληψή του ὁ χριστιανικός λαός, πού ἦταν συγκεντρωμένος μπροστά στήν πόρτα του, βγῆκε καί παραδόθηκε στούς στρατιῶτες ἀπό μία τρύπα, πού ἀνοίχτηκε στό πίσω μέρος τοῦ σπιτιοῦ του.
Ἔπειτα τόν πῆγαν κρυφά στόν τόπο τῆς θανατικῆς ἐκτέλεσης, ὅπου τόν ἀποκεφάλισαν τόν Νοέμβριο τοῦ 311, ἀφήνοντας ὁρφανή τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας, τήν ὁποία ποίμανε επί 12 χρόνια.

Ἀπό κάποιο σύγγραμμά του «περί θεότητας» διασώθηκαν μερικά κομμάτια. Σώζονται ἐπίσης Κανόνες ἀπό τήν συγγραφή τοῦ «περί Μετανοίας», πού ἔγραψε ὅταν ὁδηγοῦσε στήν ἐπιστροφή χριστιανούς, πού κατά τούς διωγμούς δέν μπόρεσαν νά μείνουν σταθεροί στήν πίστη.
Ἐπίσης ἡ εὐσεβής ὀξυδέρκεια τοῦ Πέτρου, εἶχε διακρίνει τίς αἱρετικές τάσεις τοῦ νεαροῦ τότε διακόνου Ἀρείου καί τόν ἀφόρισε. Ἀλλά ὕστερα τόν δέχτηκε πάλι, ἀφοῦ δήλωσε μετάνοια καί ζήτησε δημόσια συγνώμη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τῆς θείας γνώσεως, εὔσημοι σάλπιγγες, καί τῶν τῆς πίστεως, θεσμῶν ἐκφάντορες, Ἱερομάρτυρες Χριστοῦ, ἐδείχθητε τοῖς ἐν κόσμῳ, Κλήμη παναοίδιμε, τῆς ζωῆς κλῆμα εὔκαρπον, καί Πέτρε θεόσοφε, εὐσεβῶν πέτρα ἄρρηκτε· διό ὡς τῶν ἀρρήτων ἐπόπται, ῥύσασθε πάσης ἡμᾶς βλάβης.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐκκλησίας ἄσειστοι καί θεῖοι πύργοι, εὐσεβείας ἔνθεοι, στῦλοι ὡς ὄντως κραταιοί, Κλήμη σύν Πέτρῳ πανεύφημοι, ὑμῶν πρεσβείαις, φρουρήσατε ἅπαντας.

Μεγαλυνάριον.
Κλῆμα ἀφθαρσίας πανευθαλές, ὁ Κλήμης ἐδείχθη, οἶνον στάζον τόν μυστικόν, πέτρα Ἐκκλησίας, ὁ Πέτρος δέ ὡράθη· διό τάς ἀριστείας, τούτων ὑμνήσωμεν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 326 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5446764

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search