Οκτώβριος

Ἅγιος Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος (31 Οκτωβρίου)

15 Ἅγιος Ἐπίμαχος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Πηλούσιο τῆς Αἰγύπτου.
Ζοῦσε τήν ἐποχή πού ὁ ἡγεμόνας τῆς Ἀλεξάνδρειας Ἀπελλιανός καταδίωκε τούς Χριστιανούς.
Ὁ Ἅγιος κατηγορήθηκε στόν ἡγεμόνα ὡς Χριστιανός καί συνελήφθη. Ὁ Ἀπελλιανός τόν διέταξε νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ὅταν ὁ Ἅγιος ἀρνήθηκε διέταξε νά τόν βασανίσουν. Συγκεκριμένα διέταξε νά τοῦ σχίσουν τίς σάρκες. Κατά τήν ὥρα πού οἱ δήμιοι καταξέσκιζαν τίς σάρκες του, ἕνα κομμάτι ἀποσπάστηκε ἀπό τό δέρμα του καί ἔσταξε αἷμα στό τυφλό μάτι μίας γυναίκας, ἡ ὁποία τόν συμπονοῦσε. Τότε εὐθύς ἡ γυναῖκα ἀπόχτησε φῶς ἀπό τό τυφλό της μάτι.
Μετά ἀπό αὐτό τό θαῦμα ὁ Ἅγιος Ἐπίμαχος ὑπέκυψε στά βασανιστήρια καί παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ὡς γενναῖος ὁπλίτης τοῦ Σωτῆρος Ἐπίμαχε, τῷ ἐχθρῷ στερρῶς συνεπλάκης, συμμαχίᾳ τῆς πίστεως, καί τοῦτον ἐτροπώσω Ἀθλητά, βασάνους πολυτρόπους ὑποστάς· διά τοῦτο ὡς τοῦ Λόγου σε κοινωνόν, τιμῶμεν ἀνακράζοντες· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Αὐτοκλήτως ὥρμησας, πρός εὐσεβείας τούς ἄθλους, ἀκβοῶν Ἐπίμαχε, τοῖς παρανόμοις ἀνδρείως· Πάρειμι, ὑπεραθλῆσαι τῆς ἀληθείας, ξόανα, ἐκμυστηρίσαι τῆς ἀπωλείας· καί τμηθείς τόν σόν αὐχένα, δικαιοσύνης στέφανον εἰληφας.

Μεγαλυνάριον.
Μάχην συγκροτήσας περιφανῆ, Ἐπίμαχε μάκαρ, ἐναντίον τῶν δυσμενῶν, θείᾳ δυναστείᾳ λαμπρόν τρόπαιον ἦρας· διό τῶν σῶν καμάτων, δρέπεις τά ἔπαθλα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 122 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5606239

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search