Σεπτέμβριος

Ὅσιος Θεόκτιστος συνασκητὴς τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου (3 Σεπτεμβρίου)

15 Ὅσιος καί μέγας αὐτός ἀσκητής, ἀποσύρθηκε ἀπό τόν κόσμο καί κατέφυγε ἕξι μίλια ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ὅπου βρίσκεται ἡ Λαύρα Φάρα.
Ἐκεῖ κλείστηκε σέ ἕνα κελί καί ἐπιδόθηκε σέ αὐστηρότατους ἀσκητικούς ἀγῶνες. Στά χρόνια αὐτά, ἐγκαταστάθηκε σέ ἕνα γειτονικό κελί τῆς Λαύρας αὐτῆς καί ὁ μέγας Εὐθύμιος.
Ὁ κοινός πόθος τῆς ἄσκησης συνέδεσε στενά τούς δυό διασήμους ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι μετά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων πήγαιναν μακρύτερα μέσα στήν ἔρημο, γιά αὐστηρότερη ἄσκηση. Ἐπέστρεφαν στήν Λαύρα, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων.
Μετά τό πέμπτο ἔτος, ἀποσύρθηκαν ὁριστικά στήν ἔρημο μέσα σέ μιά σπηλιά. Ἡ φήμη ὅμως τῆς ἀρετῆς τους, ἔφερε κοντά τους πολλούς μαθητές καί ἔτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο, πού μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του, προϊστάμενος ἦταν ὁ Θεόκτιστος.
Μέ τήν μεγάλη ὑπόληψη καί ἀγάπη τῶν συνανθρώπων του, ὁ Ὅσιος Θεόκτιστος πέθανε σέ βαθιά γεράματα τό 451 μ.Χ.. Στήν κηδεία του πρωτοστάτησαν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἀναστάσιος καί ὁ μέγας Εὐθύμιος, πού τότε ἦταν 90 ἐτῶν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Θεῷ ἐκ νεότητος, ἀνατεθείς ἱερῶς, κτιστῶν τήν προσπάθειαν, ἀπεβδελύξω στερρῶς, Θεόκτιστε Ὅσιε· ὅθεν τῆς ἡσυχίας, διαλάμψας τοῖς τρόποις, ὤφθης τῶν Μοναζόντων, ἀκριβής παιδοτρίβης. Καί νῦν τούς προσιόντας σοι, Πάτερ κυβέρνησον.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως.
Ὡς Θεοῦ κτίσιν Ὅσιε, τό τῆς ψυχῆς ἀξίωμα, διατηρήσας κηλίδων ἀκήρατον, Κυρίῳ καθιέρωσας· οὗ τῇ θείᾳ ἐλλάμψει, τῶν ἀγώνων παιδεύεις τά ἀκροθίνια, Θεόκτιστε θεόφρον, τήν κλῆσιν ἔργοις πιστούμενος.

Μεγαλυνάριον.
Κτίσας σου τόν οἶκον τόν τῆς ψυχῆς, ἐν θεμέθλῳ Πάτερ, τῆς ἀσκήσεως τῆς στερρᾶς, τῷ τῶν ὅλων Κτίστῃ, ναόν ἡγιασμένον, Θεόκτιστε τρισμάκαρ, σαυτόν ηὐτρέπισας.

Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 548 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5454764

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search