Σεπτέμβριος

Ἅγιος Κορνήλιος ὁ Ἱερομάρτυρας (13 Σεπτεμβρίου)

15 Ἅγιος Κορνήλιος ἦταν Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος καί θεοσεβούμενος.
Προσῆλθε στόν χριστιανισμό μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί ἀποφάσισε νά ξεκινήσει περιοδεία γιά νά διδάξει καί ὁ ἴδιος τόν χριστιανισμό. Δίδαξε στή Φοινίκη, Κύπρο, Ἀντιόχεια καί Ἔφεσσο.
Στήν Σκήψη τῆς Μυσίας χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος. Χάρη στήν θαρραλέα ὁμολογία του ἀνάμεσα στούς εἰδωλολάτρες, τό ἔργο του ἦταν καρποφόρο.
Αὐτό προκαλεῖ θύελλα ἀντιδράσεων ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Ἔτσι ὁ ἔπαρχος Δημήτριος τόν συλλαμβάνει καί τόν ὁδηγεῖ στό ναό τῶν εἰδωλολατρῶν, πού ἐκείνη τήν ὥρα ἦταν γεμάτος καί τόν πιέζει νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Ἐκεῖνος βρῆκε τήν εὐκαιρία νά διδάξει τό Εὐαγγέλιο σέ ὅσους ἦταν ἐκεῖ, καί νά προαναγγείλει ἕνα σεισμό ἀπό τόν ὁποῖο δέν θά πάθαιναν τίποτα ὁ ἔπαρχος Δημήτριος, ἡ γυναίκα του, καί ὁ γιός του πού ἦταν μέσα στό ναό.
Ἔτσι καί ἔγινε. Ὅσοι ἦταν στό ναό σκοτώθηκαν ἐκτός τήν οἰκογένεια τοῦ Ἔπαρχου πού βαπτίστηκαν χριστιανοί.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Δικαιοσύνης διαπρέπων τοῖς ἔργοις, τόν φωτισμόν τῆς εὐσεβείας ἐδέξω, καί Ἀποστόλων σύμπονος ἐδείχθης ἀληθῶς· τούτοις κοινωνήσας γάρ, δι’ ἐνθέων ἀγώνων, τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκωσιν, ἀνεκήρυξας πᾶσι· μεθ’ ὧν δυσώπει, σώζεσθαι ἡμᾶς, τούς σέ τιμῶντας, παμμάκαρ Κορνήλιε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἀπαρχήν ἁγίαν σε ἡ Ἐκκλησία, ἐξ ἐθνῶν ἐδέξατο, καταφωτίζουσαν αὐτήν, ταῖς ἐναρέτοις σου πράξεσιν, Ἱερομύστα θεόφρον Κορνήλιε.

Μεγαλυνάριον.
Πέτρου ταῖς ἀκτῖσι καταυγασθείς, ὁμότροπος ὤφθης, Ἀποστόλων καί μιμητής· τόν τῆς ἀληθείας, διέσπειρας γάρ λόγον, Κορνήλιε θεόφρον, ἀξιοθαύμαστε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555426

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search