Σεπτέμβριος

Ἅγιος Εὐστάθιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (20 Σεπτεμβρίου)

7ταν ἀρχικά εἰδωλολάτρης καί ὀνομαζόταν Πλακίδας. Ἦταν ἀρχιστράτηγος στό ρωμαϊκό στρατό ἐπί αὐτοκρατορίας Τραϊανοῦ.
Ὅταν ὁ Χριστός παρουσιάσθηκε μπροστά του μιά μέρα στό δάσος μέ τήν μορφή ἐλαφιοῦ, ὁ Εὐστάθιος πίστεψε καί βαπτίσθηκε μαζί μέ τήν σύζυγό του Θεοπίστη καί τά παιδιά τους, Ἀγάπιο καί Θεόπιστο.
Μόλις πληροφορήθηκε ὁ αὐτοκράτορας ὅτι ὁ ἀξιωματικός του ἔγινε χριστιανός, τόν ἀπέμπεψε ἀπό τό στρατό καί τόν ἐξόρισε μαζί μέ τήν οἰκογένειά του. Μάλιστα, στόν δρόμο γιά τήν ἐξορία ὁ Εὐστάθιος χωρίσθηκε ἀπό τήν σύζυγό του καί τά παιδιά του.
Ἔπειτα ἀπό κάποια χρόνια, ὁ Τραϊανός χρειάσθηκε ξανά τήν πολύτιμη προσφορά τοῦ Εὐσταθίου καί τόν ἀνακάλεσε στό στράτευμά του. Οἱ πολεμικές ἱκανότητες τοῦ Ἁγίου χάρισαν στόν αὐτοκράτορα μεγάλες νίκες. Μάλιστα ὁ Εὐστάθιος σέ μία ἀπό τίς ἐκστρατεῖες του βρῆκε ξανά τήν οἰκογένειά του, ἡ ὁποία ὅλα αὐτά τά χρόνια εἶχε περάσει πολλές κακουχίες.
Λίγο καιρό ἀργότερα ὁ Ἀνδριανός, διάδοχος τοῦ Τραϊανοῦ, ζήτησε ἀπό τόν Εὐστάθιο νά παραστεῖ σέ θυσία πού θά γινόταν σέ εἰδωλολατρικούς θεούς. Ὁ Εὐστάθιος ἀρνήθηκε καί ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νά τόν θανατώσουν, κλείνοντάς τον σέ πυρακτωμένο χάλκινο βόδι.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρός εὐσέβειαν ἔνδοξε, τῇ τοῦ σοί ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καί ἤστραψας ἐν ἄθλοις ἱεροῖς, σύν τῇ θείᾳ σου συμβίω καί τοῖς υἱοῖς, φαιδρύνων τούς βοῶντάς σοι. Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δείξαντί σε ἐν παντί, Ἰώβ παμμάκαρ δεύτερον.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς τῆς ἀνδρείας τοῦ Ἰώβ ἔμψυχον ἄγαλμα
Καί τῶν Μαρτύρων κοινωνόν καί ἀκροθίνιον
Ἐπαξίως εὐφημοῦμέν σε Ἀθλοφόρε.
Ὡς ὁ Παῦλος γάρ θεόκλητος γενόμενος
Ἐμεγάλυνας τόν Λόγον δι’ ἀθλήσεως·
Ὅθεν κράζομεν, χαίροις Μάρτυς Εὐστάθιε.

Μεγαλυνάριον.
Οὐρανόθεν μάκαρ καταυγασθείς, στήλη τῆς ἀνδρείας, ἀνεδείχθης ἐν πειρασμοῖς, καί πανοικεσίᾳ, Εὐστάθιε ἀθλήσας, τῆς ἄνω βασιλείας, ἀξίως ἔτυχες.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 273 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5315460

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search