Βίοι Αγίων

Ἅγιος Λέων ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Κατάνης (20 Φεβρουαρίου)

15 Ἅγιος Λέων γεννήθηκε στή Ραβέννα τῆς Ἰταλίας ἀπό γονεῖς εὐλαβεῖς καί εὐγενεῖς. Ἀφοῦ σπούδασε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στή Ραβέννα καί ἀργότερα ἐξελέγη γιά τήν καθαρότητα καί πνευματικότητα τοῦ βίου αὐτοῦ Ἐπίσκοπος Κατάνης τῆς Σικαλίας. Ἔγινε προστάτης τῶν ὀρφανῶν καί τῶν χηρῶν, δίδασκε καί νουθετοῦσε τό ποίμνιό του καί ἔκτισε τό ναό τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Λουκίας († 13 Δεκεμβρίου). Ὁ Ἅγιος διακρίθηκε, ἐπίσης, γιά τούς ἀγῶνες του κατά τῶν αἱρετικῶν, τούς ὁποίους νίκησε καί ντρόπιασε ὄχι μόνο μέ λόγια ἀλλά καί μέ κείμενα.
Ὁ Ἄγιος Θεός τόν προίκισε μέ τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Καί τόν μάγο Ἡλιόδωρο πού εἶχε πλανέψει πολλούς μέ μαγεῖες, μετά ἀπό προσευχή τόν κατέκαψε μέ τή φωτιά, ἐπειδή καυχιόταν ὅτι μποροῦσε νά κάνει τά πάντα καί ὅτι δέν φοβόταν τή φωτιά. Βλέποντας οἱ πιστοί τό θαῦμα αὐτό καταπλάγηκαν. Ἀμέσως τό περιστατικό αὐτό διαδόθηκε στή Βασιλεύουσα. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Ἅγιος προσκλήθηκε ἀπό τούς βασιλεῖς Λέοντα Δ’ (775 – 780 μ.Χ.) καί Κωνσταντῖνο ΣΤ’ (780 – 798 μ.Χ.) στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἀξιώθηκε πολλῶν τιμῶν.
Ὁ Ἅγιος Λέων κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό 785 μ.Χ. καί τό σεπτό λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στό ναό τῆς Ἁγίας Λουκίας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἱερέων ἀκρότης εὐσέβειας διδάσκαλος, καί θαυματουργός ἀνεδείχθης, Ἱεράρχα πανόλβιε· ἠθῶν γάρ οὐρανίων τῷ φωτί, τοῦ Πνεύματος πλουτήσας τήν ἰσχύν, θεραπεύεις τούς νοσοῦντας καί τάς ψυχάς, Λέον τῶν προσιόντων σοι. Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Τόν ἀπό βρέφους Κυρίῳ ἀνατεθέντα, καί ἐκ σπαργάνων τήν χάριν ἀνειληφότα, πάντες τοῖς ᾄσμασι στεφανώσωμεν, Λέοντα τόν φωστῆρα τῆς Ἐκκλησίας καί πρόμαχον· αὐτῆς γάρ ὑπάρχει τό στήριγμα.

Μεγαλυνάριον.
Ἔφριξαν ἰδόντες σε ἐν φλογί, ἱστάμενον Πάτερ, ὡς ἐν κήπῳ ἀειθαλεῖ, τόν δέ μάγον ὥσπερ, κηρόν διαλυθέντα, οἱ εὐσεβεῖς ὦ Λέον, Θεόν δοξάζοντες.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 167 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4745940

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search