Απρίλιος

Ἅγιος Κελεστίνος πάπας Ρώμης (8 Απριλίου)

15 Ἅγιος Κελεστίνος γεννήθηκε στή Ρώμη καί ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Πρίσκος. Ἔζησε κατά τήν περίοδο τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ (408 – 450 μ.Χ.) καί ἀπό νεαρή ἡλικία, ὡς διάκονος, διακρίθηκε γιά τήν εὐσέβεια, τή μόρφωσή του καί τίς ἀρετές του. Μετά τόν θάνατο τοῦ πάπα Βονιφατίου, τό ἔτος 422 μ.Χ., ἀνῆλθε στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ρώμης.
Ἔχοντας κατορθώσει συνέπεια λόγου καί ζωῆς, φανέρωσε τόν ἑαυτό του σεβάσμιο σέ ὅλους καί ἀξιοθαύμαστο. Παράλληλα ἀγωνίσθηκε μέ ἐξαιρετικό τρόπο γιά τήν ἀποτύπωση τῶν ὀρθῶν δογμάτων καί τήν καταπολέμηση τῶν αἱρετικῶν. Μαζί μέ τόν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας καταδίκασε τό Νεστοριανισμό καί ἀναθεμάτισε τόν αἱρετικό Νεστόριο, τόν ὁποῖο οἱ Πατέρες τῆς Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπομάκρυναν καί καθαίρεσαν, ἐπειδή βλασφημοῦσε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ὁ Ἅγιος ἐργάσθηκε, ἐπίσης, γιά τήν ἀναίρεση τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Πελαγιανισμοῦ στή Μεγάλη Βρετανία καί ἱεραποστολικά γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν κατοίκων τῆς Ἰρλανδίας.
Ὁ Ἅγιος Κελεστίνος κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 431 μ.Χ.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 42 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555239

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search