Αύγουστος

Προφήτης Μιχαίας (14 Αυγούστου)

15 προφήτης Μιχαίας ἔζησε στήν Ἱερουσαλήμ τό 748 – 696 π.Χ., ἐπί τῶν βασιλέων Ἰωάθαμ, Ἄχαζ καί Ἐζεκίου. Ἀνῆκε στήν φυλή τοῦ Ἰούδα καί γεννήθηκε στή Μορασθῆ, γι’ αὐτό καί ὀνομάσθηκε καί Μορασθίτης. Ὁ Μιχαίας, σχεδόν σύγχρονος μέ τόν προφήτη Ἠσαΐα, εἶναι ἕκτος ἀπό τούς μικρούς λεγόμενους προφῆτες. Ἡ προφητεία του ἀποτελεῖται ἀπό ἑπτά κεφάλαια. Στά πρῶτα τρία, προαναγγέλλει τήν καταστροφή τῆς Σαμάρειας. Στά ἑπόμενα δυό μιλάει γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία καί στά δυό τελευταῖα ἐλέγχει τό λαό τοῦ Ἰσραήλ, πού γιά νά ἐξιλεωθεῖ ζητᾶ νά κάνει διάφορες θυσίες στόν Θεό, ἐνῷ ὁ Μιχαίας τοῦ ὑπενθυμίζει τό πραγματικό καθῆκον πού ἔχει στόν Θεό, μέ τήν ἑξῆς ἐρώτηση: «Τί Κύριος ἐκζητεῖ παρά σοῦ ἀλλά ἡ τοῦ ποιείν κρῖμα καί ἀγαπᾶν ἔλεον καί ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετά Κυρίου Θεοῦ σου;». Δηλαδή, τί ζητάει ἀπό σένα ὁ Θεός, παρά μόνο νά εἶσαι δίκαιος, εὐσπλαγχνικός καί πρόθυμος νά πορεύεσαι σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου; Μιά διαχρονική ὑπενθύμιση, πού ἀνταποκρίνεται φυσικά καί στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας. Γενικά, τό βιβλίο τοῦ Μιχαία, πού γράφηκε στήν ἑβραϊκή, διακρίνεται γιά τή γλαφυρότητα καί τή σαφήνεια τῶν φράσεών του. Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ Μιχαίας, λόγω τοῦ ὅτι ἦταν σφοδρός ἐλεγκτής τῶν παρανομιῶν τοῦ Ἀχαάθ, βασιλιά τοῦ Ἰούδα, καταδιώκετο ἀπ’ αὐτόν καί σῳζόταν φεύγοντας στά ὄρη. Ἀλλά ὅταν βασίλευσε ὁ γιός τοῦ Ἀχαάβ, Ἰωράμ, τον συνέλαβε, μή ἀνεχόμενος τούς ἐλέγχους του και τον θανάτωσε δι’ ἀπαγχονισμού.
Τό σῶμά του περισυνέλεξαν οἱ συγγενεῖς του καί τό ἔθαψαν στή Μορασθῆ, κοντά στό πολυανδρίο Ἐνακείμ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς ὄρος περίοπτον, καί ἐμφανές ἀληθῶς, προεῖδες ἐν Πνεύματι, τήν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, Μιχαία θεόπνευστε· ὅθεν οἱ εὑρηκότες, ἐν αὐτῇ σωτηρίαν, βαίνουσιν ὡς προέφης, ἐν ταῖς τρίβοις Κυρίου, γεραίροντες ὦ Προφῆτα, τήν πάνσεπτον μνήμην σου.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ταῖς λαμπηδόσι, φωτισθείς προέγραψας, τήν συγκατάβασιν Χριστοῦ, δι’ ἧς φθορᾶς ἐλυτρώθημεν, οἱ σέ τιμῶντες, Μιχαία θεόπνευστε.

Μεγαλυνάριον.
Γλῶσσαν πνευματέμφορον ἐσχηκώς, ὤφθης τῶν μελλόντων, προσημάντωρ ὑφηγητής· ὅθεν ἐδοξάσθης, Μιχαία θεηγόρε, ἀθλητικῶς σφραγίσας, τήν πολιτείαν σου.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 252 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5618872

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search