Αύγουστος

Ἅγιος Παῦλος ὁ νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (30 Αυγούστου)

3ιά τόν Πατριάρχη Παῦλο δέν ἔχουμε σαφεῖς καί συγκεκριμένες πληροφορίες. Μερικοί νομίζουν ὅτι πρόκειται γιά τόν Παῦλο τόν Γ’.
Αὐτός πατριάρχευσε τό 686 – 693. Προήδρευσε τῆς Πανθέκτης λεγομένης Συνόδου. Ἄλλοι νομίζουν, ὅτι πρόκειται γιά τόν Πατριάρχη Παῦλο τόν Δ’. Αὐτός καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο καί ἔλαμψε, κατά τόν Θεοφάνη, στά λόγια καί στά ἔργα. Ἀνέβηκε στόν θρόνο τό 770, παραιτήθηκε δέ στά τέλη Αὐγούστου τοῦ 784 καί ἀποσύρθηκε στή Μονή Φλώρου, ὅπου ἔζησε σάν ἁπλός μοναχός μόνο δυό ἢ τρεῖς μῆνες ἀπό τήν παραίτησή του.
Ἀνῆκε στούς ζηλωτές τῆς Ὀρθοδοξίας καί διακρίθηκε γιά τίς ἐλεημοσύνες του.
(Ἡ μνήμη του, σέ ὁρισμένους Συναξαριστές, περιττῶς ἐπαναλαμβάνεται καί τήν 2α Σεπτεμβρίου).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Μύσται οὐράνιοι ἀποδεικνύμενοι, θεῖοι ἐκφάντορες τῷ κόσμῳ ὤφθητε, τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ποιμάναντες θεαρέστως, ἱερέ Ἀλέξανδρε, τῆς Τριάδος ὁ πρόμαχος, Ἰωάννη ἔνδοξε, ὁ τῆς χάριτος τρόφιμος, καί Παῦλε Ἱερέων ἀκρότης· ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τήν τριάδα σήμερον, Ἱεραρχῶν τῶν Ὁσίων, ἱεροῖς ἐν ᾄσμασιν, ἐγκωμιάσωμεν πάντες· οὗτοι γάρ, ὡς οἰκονόμοι τῶν ἀπορρήτων, νέμουσι, χάριν ἀέναον τοῖς βοῶσιν, ὦ Ἀλέξανδρε παμμάκαρ, καί Ἰωάννη, σύν Παύλῳ χαίρετε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Πατέρων τριάς σεπτή, Ἀλέξανδρε μάκαρ, σύν τῷ Παύλῳ τῷ εὐκλεεῖ, καί τῷ Ἰωάννη, ἡ τρίφωτος λυχνία, ἡ πᾶσαν Ἐκκλησίαν, καταπυρσεύουσα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 90 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4929666

Copyright © 2021 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search