Ιούλιος

Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἡ μυροφόρος καὶ Ἰσαπόστολος (22 Ιουλίου)

7 Ἁγία μυροφόρος καί Ἰσαπόστολος Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καταγόταν ἀπό τά Μάγδαλα.
Ὅταν πληροφορήθηκε γιά τόν Χριστό, πῆγε κοντά του καί ἀπαλλάχθηκε ἀπό τά δαιμόνια πού τήν ἐνοχλοῦσαν καί στήν συνέχεια ἔγινε μαθήτρια του. Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἀκολούθησε τόν Χριστό ἕως τό πάθος Του, ἔγινε μυροφόρος, εἶδε πρώτη τήν Ἀνάσταση, ὅταν ἀργά τήν νύχτα τοῦ Σαββάτου εἶδε τόν ἄγγελο πού κύλησε τήν πέτρα ἀπό τήν θύρα τοῦ μνημείου.
Ἐπίσης μόλις ξημέρωσε, ἐνῶ στέκονταν κοντά στό μνημεῖο, εἶδε δύο ἀγγέλους μέ λευκά νά κάθονται στό μνημεῖο καί μετά εἶδε τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐπειδή τόν πέρασε γιά τόν κηπουρό, τῆς εἶπε «Μή μου ἅπτου» (μήν μέ ἀγγίζεις).
Μετά τήν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ἡ Μαρία πῆγε στήν Ἔφεσο, κοντά στόν ἀπόστολο καί εὐαγγελιστή Ἰωάννη.
Ἐκεῖ ἐκοιμήθη καί ἐνταφιάστηκε.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Χριστῷ τῷ δι’ ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, σεμνή Μαγδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τά δικαιώματα, καί τούς νόμους φυλάττουσα· ὅθεν σήμερον, τήν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τήν λύσιν, εὐχαῖς σου λαμβάνομεν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς.
Ὁ ὑπερούσιος Θεός ἐν τῷ κόσμῳ, μετά σαρκός ἐπιφοιτήσας Μαρία, σέ ἀληθῆ μαθήτριαν προσήκατο, ὅλην σου τήν ἔφεσιν, πρός αὐτόν κεκτημένην· ὅθεν καί ἰάματα, ἐπετέλεσας πλεῖστα· καί μεταστᾶσα νῦν ἐν οὐρανοῖ,ς, ὑπέρ τοῦ κόσμου πρεσβεύεις ἑκάστοτε.

Μεγαλυνάριον.
Τάφῳ προσελθοῦσα τοῦ Ἰησοῦ, τοῦτον ἐθεάσω, ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν. Ὅθεν Ἀποστόλοις, Μαγδαληνή Μαρία, χαρᾶς εὐηγγελίσω τά εὐαγγέλια.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 159 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5591259

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search