Ιούλιος

Ἁγία Μαρκέλλα ἡ Παρθενομάρτυς (22 Ιουλίου)

12ᾶς εἶναι ἄγνωστο πότε ἀκριβώς ἔζησε. Στό Λειμωνάριο ἀναφέρεται ὅτι ἦταν ἀπό τήν Χίο, ἀλλά γι’ αὐτό δέν ἔχουμε καμία ἀρχαία μαρτυρία.
Ἡ Ὁσία Μαρκέλλα ἔγινε γνωστή, ἀπό τοῦ ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ Χίου, πρίν ἀπό πολλά χρόνια εἶχαν ναό στ’ ὄνομά της, πού ἔκανε πολλά θαύματα.
Μεταξύ τῶν ἄλλων θαυμάτων διηγοῦνται καί αὐτό: ὅτι στήν παραλία πού ἦταν ὁ ναός τῆς Ὁσίας, βρίσκουν χαλίκια γεμάτα αἵματα πηγμένα, πού ἀφοῦ τά ξύσουν τά βάζουν σέ ἀγγεῖα καί τά ἔχουν νά θεραπεύουν ἀρρώστιες.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆς ἁγνείας τό ῥόδον καί τῆς Χίου τό βλάστημα, τήν ἁγίαν Μαρκέλλαν ἐν ᾠδαίς εὐφημήσωμεν· τμηθεῖσα γάρ χειρί τῇ πατρικῇ, ὡς φύλαξ ἐντολῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ, ῥῶσιν νέμει καί κινδύνων ἀπαλλαγήν, τοῖς πρός αὐτήν κραυγάζουσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ λαμπρά σου ἄθλησις, ὦ καλλιμάρτυς Μαρκέλλα, τῶν πιστῶν ἐφαίδρυνε, τάς διανοίας ἐνθέως· θάνατον, τοῦ ζῆν ἀνόμως προκρίνειν πάντας, πείθουσα· καί γάρ ἐτμήθης ξίφει τήν κάραν, σύν μαστοῖς ὑπό πατρῴας, χειρός· ὢ δρᾶμα! ὑπέρ τοῦ νόμου Χριστοῦ.

Μεγαλυνάριον.
Χλαῖναν παρθενίας πορφυραυγῆ, αἵμασιν οἰκείοις, βεβαμμένην ἀθλητικῶς, φέρουσα Μαρκέλλα, τῷ Λόγῳ ἐνυμφεύθης, τιμηθεῖσα τῇ πατρῴᾳ, χειρί ὡς πάνσεμνος. 


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 247 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5701923

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search