Νοέμβριος

Ἅγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀφθόνιος, Πηγάσιος, Ἐλπιδοφόρος (ἢ Ἐλπιδηφόρος) καὶ Ἀνεμπόδιστος (2 Νοεμβρίου)

AgiosAkindinos7ταν ἀξιωματοῦχοι τοῦ Πέρσου βασιλιά Σαπώρ τοῦ Β’. Ἐπειδή, ὅμως, ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι χριστιανοί, συνελήφθησαν καί μαστιγώθηκαν σκληρά. Ἔπειτα, τούς ἔριξαν στίς φλόγες μιᾶς μεγάλης φωτιᾶς. Ἀλλά οἱ θερμές δεήσεις τους πρός τόν Θεό προκάλεσαν φοβερή θύελλα μέ βροχή, πού ἔσβησε τήν φωτιά. Αὐτό προκάλεσε φόβο στούς Πέρσες, καί τόν ἴδιο τόν Σαπώρ, μέ ἀποτέλεσμα να’ ἀναβάλει, τόν θάνατο τῶν γενναίων χριστιανῶν.
Ἀλλά μετά μερικές μέρες, τούς ἔφερε καί πάλι στό κριτήριο. Ἀφοῦ εἶδε ὅτι δέν μποροῦσε νά ἀλλάξει τό χριστιανικό τους φρόνημα, ἀποκεφάλισε πρῶτο τόν Ἀφθόνιο. Ἔπειτα, ἀπευθυνόμενος στόν Ἐλπιδοφόρο, τοῦ εἶπε νά φανεῖ λογικός, σάν ἐγγράμματος πού ἦταν καί μποροῦσε νά διακρίνει τό ψέμα ἀπό τήν ἀλήθεια. Ὁ Ἐλπιδοφόρος τοῦ ἀποκρίθηκε ὅτι γι’ αὐτό ἀκριβῶς πιστεύει στόν Χριστό, διότι Αὐτός εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Δηλαδή ὁ σωστός δρόμος, πού ὁδηγεῖ στήν ἀπόλυτη ἀλήθεια καί στήν πραγματική καί πηγαία ζωή, πού ἀξίζει κανείς νά πεθάνει γι’ αὐτή.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἐξαγρίωσε τόν Σαπώρ καί ἀμέσως τόν ἀποκεφάλισε. Οἱ θυσίες αὐτές ἐνθάρρυναν ἀκόμα περισσότερο τούς ὑπολοίπους καί ἔμειναν ἀκλόνητοι στήν πίστη τους. Τότε ὁ Σαπώρ διέταξε νά τούς ρίξουν μέσα σέ ἀναμμένο καμίνι.
Ἔτσι, μαρτυρικά καί ἔνδοξα, παρέδωσαν ὅλοι τήν μακαρία ψυχή τους στόν ζωοδότη Χριστό.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἀκίνδυνον μέλψωμεν, σύν Ἀφθονίῳ ὁμοῦ, κλεινόν Ἀνεμπόδιστον, Ἐλπιδηφόρον στερρόν, Πηγάσιον ἔνδοξον· οὗτοι γάρ ἀκινδύνως, ἐξ ἀφθόνου κρατῆρος, πηγάζουσι τοῖς ἐλπίδι, ἀρραγεῖ προσιοῦσι, χαρίτων ἀνεμποδίστων, κρήνην θεόβρυτον.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Ὡς ἄστρα ἀπλανῆ, τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης, ἀνέλαμψαν ἐν γῇ, οἱ Χριστοῦ στρατιῶται, τόν ζόφον διώκοντες, τῶν παθῶν καί πηγάζοντες, χάριν ἄφθονον, ἀνεμποδίστως τοῖς πᾶσι, καί ἀκίνδυνον, τήν σωτηρίαν δοροῦνται, ἐλπίδι τῆς πίστεως.

Μεγαλυνάριον.
Ὄμιλος πεντάριθμος Ἀθλητῶν, διηγωνισμένων, ἐν Κυρίῳ μαρτυρικῶς, πρόκειται εἰς αἶνον· αὐτοῖς οὖν ἐκβοῶμεν· χαίρετε Ἀθλοφόροι, Χριστοῦ πανθαύμαστοι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 220 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5438559

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search