Νοέμβριος

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Μῖμος (4 Νοεμβρίου)

15Ἅγιος Πορφύριος ἔζησε τόν 3ο μ.Χ. αἰῶνα στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Αὐρηλιανοῦ. Καταγόταν ἀπό τήν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀπό μικρή ἡλικία εἶχε ἀνατραφεῖ μέ τούς μίμους στά θέατρα. Ἐξασκώντας τήν τέχνη τοῦ μίμου συχνά κορόιδευε τίς χριστιανικές συνήθειες καί τελετουργίες.
Ἀλλά ἡ Θεία ἐπέμβαση ἔφερε μία ἀπροσδόκητη μεταβολή. Ὁ Πορφύριος εἶχε μία κόρη τήν ὁποία ἔχασε ἀπό αἰφνίδιο θάνατο. Ἡ ἀπώλειά της ἔφερε ἕνα τεράστιο πλῆγμα στήν καρδιά του. Ἄφησε τό ἐπάγγελμα τοῦ μίμου καί ἄρχισε νά περιφέρεται θρηνώντας. Ἡ παρηγοριά στήν καρδιά του ᾖρθε ἀπό τούς κόλπους τῶν χριστιανῶν, πού τόσο εἶχε ἐμπαίξει.
Ἔτσι βρίσκοντας τήν γαλήνη βαπτίσθηκε χριστιανός καί μετά μέ θάρρος ἀποκήρυξε τήν εἰδωλολατρική πίστη. Ὁ ἔπαρχος ὅταν τό ἔμαθε τόν κάλεσε καί τόν πρόσταξε νά ἀσπαστεῖ τά εἴδωλα.
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀρνήθηκε, γι’ αὐτό καί ἀποκεφαλίστηκε.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ὡς ἐδέξω τό φέγγος τῆς θείας χάριτος, ἐξ αἱμάτων πορφύραν λαμπράν ἐφοίνιξας, ἐναθλήσας ἀνδρικῶς Μάρτυς Πορφύριε· ὅθεν τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, κοινωνός ἀναδειχθείς, ἱκέτευε Ἀθλοφόρε, ὑπέρ τῶν πίστει τιμώντων, τήν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Προτραπείς τό βάπτισμα Χριστοῦ ἐμπαῖξαι, τόν ἐχθρόν ἐνέπαιξας, ὁμολογίᾳ ἀληθεῖ, τῆς εὐσεβείας Πορφύριε, καί μαρτυρίου, τόν δρόμον διήνυσας.

Μεγαλυνάριον.
Αἵμασι φοινίξας ἀθλητικοῖς, πορφύραν ἁγίαν, ἀφθαρσίας μαρτυρικῶς, Πορφύριε χαίρων, παρέστηκας Κυρίῳ, ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύων, τῶν εὐφημούντων σε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 183 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5446692

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search