Νοέμβριος

Ὅσιος Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας ὁ ἐν Ὀλύμπῳ (4 Νοεμβρίου)

AgiosIoanikios3εννήθηκε στή Βιθυνία τό 740 μ.Χ. Τόν πατέρα του ἔλεγαν Μυριτρίκη καί τήν μητέρα του Ἀναστασῶ. Καί οἱ δυό ἦταν εὐσεβεῖς γονεῖς καί παιδαγώγησαν τόν γιό τους σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὅταν ὁ Ἰωαννίκιος στρατεύτηκε, αὐτοκράτορας ἦταν ὁ τραχύς εἰκονομάχος Κωνσταντῖνος ὁ Ε’. Αὐτός διέπρεψε στούς ἀγῶνες του κατά τῶν Βουλγάρων καί εἶχε μεγάλη ἐκτίμηση ἀπό τούς στρατιῶτες του. Ἡ ψυχολογία πού καλλιεργήθηκε στά πεδία τῶν μαχῶν, παρέσυρε τόν Ἰωαννίκιο καί στό θρησκευτικό ἔδαφος, μέ ἀποτέλεσμα νά γίνει εἰκονομάχος, σάν τόν αὐτοκράτορα.
Ὅταν, ὅμως, ἀπολύθηκε ἀπό τίς τάξεις τοῦ στρατοῦ, δέν ἄργησε νά καταλάβει τήν πλάνη του καί σέ τί μεγάλα σφάλματα τόν εἶχε ὁδηγήσει αὐτή. Τί νά κάνει ὅμως; Μά τί ἄλλο. Νά μετανοήσει καί νά ἐπανέλθει στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία πού τοῦ πρόσφεραν οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του.
Ἀμέσως, μάλιστα, ᾖλθε στή σκέψη του ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Μνημόνευε οὒν πόθεν πέπτωκας, καί μετανόησαν καί τά πρῶτα ἔργα ποίησον». Θυμήσου, δηλαδή, ἀπό ποιό ἠθικό ὕψος ἔχεις πέσει καί μετανόησε καί κᾶμε πάλι τά ἔργα τῆς πρώτης ἀγάπης σου.
Καί ὁ Ἰωαννίκιος μετανόησε εἰλικρινά. Ἐξομολογήθηκε τό ὀλίσθημά του, καταρτίσθηκε ἀνάλογα, ἔγινε μοναχός στόν Ὄλυμπο καί απεβίωσε 94 χρονῶν στή Μονή Ἀντιδίου, διδάσκοντας στόν κόσμο τήν Ὀρθοδοξία.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Τήν ἐπίγειον δόξαν Πάτερ κατέλιπες, καταυγασθείς τῇ ἐλλάμψει τῆς ἐπιπνοίας Θεοῦ, ὅθεν ἔφανας ἐν γῇ ὡς ἄστρον ἄδυτον· θείας φωνῆς γάρ ὡς Μωσῆς, μυστικῶς ἀξιωθείς, ἰσάγγελος ἀνεδείχθης, καί δωρημάτων ταμεῖον, Ἰωαννίκιε μακάριε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν τῇ μνήμῃ σήμερον, τῇ ἱερᾷ σου, συνελθόντες ἅπαντες, ἐκδυσωποῦμεν οἱ πιστοί, Ἰωαννίκιε Ὅσιε, παρά Κυρίου, εὑρεῖν ἡμᾶς ἔλεος.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Ὁσίων ἡ καλλονή, καί τοῦ Παρακλήτου, ἐνδιαίτημα χρυσαυγές· χαίροις ἀθανάτου, ζωῆς λειμών εὐώδης, τήν Ἐκκλησίαν τέρπων Ἰωννίκιε.      


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 271 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5618884

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search