Νοέμβριος

Ἅγιος Φιλούμενος (29 Νοεμβρίου)

Agios_Filoumenos18ήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν Ἅγιο Φιλούμενο, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τή Λυκαονία. Ἦταν ἔμπορος σιτηρῶν.
Καταγγέλθηκε, τό 270, ὡς χριστιανός στόν ἡγεμόνα τῆς Ἄγκυρας Φήλικα. Συνελήφθη καί τόν παρουσίασαν μπροστά στόν ἡγεμόνα. Ὁ Φιλούμενος ὅμως δέν πτοήθηκε ἀπό τίς ἀπειλές πού δέχθηκε καί παρέμεινε πιστός στήν μία καί ἀληθινή πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Τόν ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια, τρυπώντας του τά ἄκρα μέ καρφιά. Μέ αὐτό τόν μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε τό πνεῦμά του στόν Κύριο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Παράμονον μέλψωμεν, σύν Φιλουμένῳ πιστοί, ὡς θείους θεράποντος, καί Ἀθλητάς εὐκλεεῖς, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· τοῦτον γάρ φερωνύμως, ὡς φιλήσαντες ἄγαν, ᾔσχυναν δι’ ἀγώνων, παρανόμων τό κράτος, αἰτοῦντες πταισμάτων λύσιν, πᾶσι καί ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Ὡς στρατευθέντες Χριστῷ διά πίστεως, τάς τῶν ἐχθρῶν διεκόψατε φάλαγγας, καί νίκης τό στέφος δεξάμενοι, σύν Παραμόνῳ θεόφρον Φιλούμενε, Ἀγγέλων ἰσότιμοι ὤφθητε.

Μεγαλυνάριον.
Νόμοις παραμένοντες ἱεροῖς, Παράμονε μάκαρ, καί Φιλούμενε Ἀθλητά, φίλοι τοῦ Σωτῆρος, ἐδείχθητε ἐν ἄθλοις, ἀχλύν παρανομίας διασκεδάσαντες.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 33 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5312542

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search